Jesteś tutaj

Kamil Banach

mgr inż. Kamil Banach
Asystent naukowo-dydaktyczny
Tel:

Kamil Banach, Rafał Kasprzyk - "Online Environment for Prototyping and Testing Graph and Network Algorithms", -, Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 40th Anniversary International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2019, w serii Advances in Intelligent Systems and Computing 1051, 125-134, Springer International Publishing AG, -, 2020

Kamil Banach, Rafał Kasprzyk - "Online Environment for Prototyping and Testing Graph and Network Algorithms", -, ISAT 2019 (40th Anniversay International Conference on Information Systems Architecture and Technology), -, 2019

Kamil Banach, Rafał Kasprzyk, Zbigniew Tarapata - "Rozdział V. Narzędzie informatyczne IAFEC Graphs do wykrywania zależności między elementami zbiorów rejestrów publicznych", -, Metody i narzędzia informatyczne wykorzystywane w zwalczaniu przestępstw finansowych, 105-118, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2019

Rafał Kasprzyk, Kamil Banach, Cezary Bartosiak, Paulina Stefańczyk - "Studium przypadku forum hackerskiego ToRepublic", -, Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: zastosowania, 9-25, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2019

Zbigniew Tarapata, Kamil Banach - "Graph-Network Models and Methods used to Detect Financial Crimes with IAFEC Graphs IT Tool", -, CSCC 2018 (22nd International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers), -, 2018

Zbigniew Tarapata, Rafał Kasprzyk, Kamil Banach - "Graph-Network Models and Methods Used to Detect Financial Crimes with IAFEC Graphs IT Tool", -, 210, 1-6, -, 2018

Rafał Kasprzyk, Kamil Banach - "Software environment for rapid prototyping of graph and network algorithms", Computer Science and Mathematical Modelling, 5, 11-16, Warszawa, 2017

Zbigniew Tarapata, Rafał Kasprzyk, Kamil Banach - "Grafowo-sieciowe modele i metody wykrywania przestępstw finansowych", -, Wybrane modele i metody wykorzystywane w zwalczaniu przestępstw finansowych, 67-89, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Kamil Banach, Rafał Kasprzyk - "Online Environment for Prototyping and Testing Graph and Network Algorithms", Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 40th Anniversary International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2019, w serii Advances in Intelligent Systems and Computing 1051, 125-134, Springer International Publishing AG, -, 2020

Kamil Banach, Rafał Kasprzyk, Zbigniew Tarapata - "Rozdział V. Narzędzie informatyczne IAFEC Graphs do wykrywania zależności między elementami zbiorów rejestrów publicznych", Metody i narzędzia informatyczne wykorzystywane w zwalczaniu przestępstw finansowych, 105-118, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2019

Rafał Kasprzyk, Kamil Banach, Cezary Bartosiak, Paulina Stefańczyk - "Studium przypadku forum hackerskiego ToRepublic", Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: zastosowania, 9-25, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2019

Zbigniew Tarapata, Rafał Kasprzyk, Kamil Banach - "Grafowo-sieciowe modele i metody wykrywania przestępstw finansowych", Wybrane modele i metody wykorzystywane w zwalczaniu przestępstw finansowych, 67-89, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Kamil Banach, Rafał Kasprzyk - "Online Environment for Prototyping and Testing Graph and Network Algorithms", ISAT 2019 (40th Anniversay International Conference on Information Systems Architecture and Technology), -, 2019

Zbigniew Tarapata, Kamil Banach - "Graph-Network Models and Methods used to Detect Financial Crimes with IAFEC Graphs IT Tool", CSCC 2018 (22nd International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers), -, 2018

Zbigniew Tarapata, Rafał Kasprzyk, Kamil Banach - "Graph-Network Models and Methods Used to Detect Financial Crimes with IAFEC Graphs IT Tool", -, 210, 1-6, -, 2018

Rafał Kasprzyk, Kamil Banach - "Software environment for rapid prototyping of graph and network algorithms", Computer Science and Mathematical Modelling, 5, 11-16, Warszawa, 2017

Rafał Kasprzyk, Kamil Banach - "Software environment for rapid prototyping of graph and network algorithms", Computer Science and Mathematical Modelling, 5, 11-16, Warszawa, 2017

Kierownik: Kamil Banach
Okres realizacji:: 2018-09-10 / 2019-12-31
Źródło finansowania: -