Jesteś tutaj

Modelowanie, symulacja i analiza problemu alokacji i przemieszczenia w pewnym procesie decyzyjnym

Streszczenie: 
W ramach seminarium doktorant przedstawi aktualny stan prac w projekcie badawczym, realizowanym w ramach studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej Informatyka. Omówione zostaną dwa problemy optymalizacji wielokryterialnej: problem alokacji sprzętu ratowniczo-gaśniczego w wozie bojowym straży pożarnej oraz problem przemieszczenia wozów bojowych straży pożarnej z jednostek do miejsca zdarzenia. Przedstawione zostaną modele matematyczne ww. dwóch problemów oraz podejście hybrydowe do ich rozwiązań: wykorzystanie jednej z metod optymalizacji wielokryterialnej do wskazania zbioru rozwiązań paretooptymalnych połączone z eksperymentami na dedykowanych symulatorach mającymi na celu znalezienie jednego, najlepszego rozwiązania.
Prelegent (ISI): 
Rodzaj seminarium: 
Data: 
czwartek, Styczeń 25, 2018 - 14:00