Jesteś tutaj

Głębokie sieci neuronowe w diagnostyce medycznej

Streszczenie: 
Obecny przełom w dziedzinie sztucznej inteligencji jest w dużej mierze spowodowany pojawieniem się metod opartych o tzw. uczenie głębokie. Dzięki ich zastosowaniu możliwe jest budowanie modeli klasyfikacyjnych, takich jak głębokie sieci neuronowe, o niespotykanej wcześniej skuteczności. Jednym z potencjalnych obszarów wykorzystania uczenia głębokiego jest diagnostyka medyczna. Niestety, specyfika tego obszaru sprawia, że wiąże się to z dwoma poważnymi problemami, które w istotnym stopniu hamują postęp w tej dziedzinie. Pierwszy z nich dotyczy sposobu obiektywnej oceny modeli głębokich. Drugi jest związany koniecznością zastosowania bardzo dużych ilości danych wymaganych do treningu klasyfikatorów wykorzystujących uczenie głębokie. Niniejsze seminarium prezentuje rezultaty badań doktoranckich mających na celu wyeliminowanie tych trudności. W ich wyniku opracowano metody porównywania oraz uczenia sieci głębokich oparte o sztucznie generowane przypadki kliniczne.
Prelegent (ISI): 
Rodzaj seminarium: 
Data: 
czwartek, Marzec 15, 2018 - 14:00