Jesteś tutaj

Efektywne algorytmy generacyjne i rankingowe obiektów kombinatorycznych w wybranych modelach obliczeń

Streszczenie: 
W ramach seminarium zreferowane zostaną badania prelegenta nad obiektami kombinatorycznymi, ich generacją sekwencyjną, równoległą i populacyjną oraz funkcjami numeracyjnymi (rankingowymi), które odgrywają duże znaczenie w rozwoju narzędzi informatycznych stosowanych w kombinatoryce, optymalizacji dyskretnej, algorytmach randomizowanych oraz w przetwarzaniu równoległym problemów należących do różnych klas złożoności. Celem badań jest konstrukcja nowych algorytmów generacji/numerowania w różnych porządkach liniowych i w kilku modelach obliczeń. Opracowane algorytmy wykorzystywane są m.in. w wyszukiwaniu i testowaniu wyczerpującym, generacji obiektów w modelach niskiego poziomu dla przetwarzania równoległego oraz w metaheurystykach.
Prelegent (spoza ISI): 
Zbigniew Kokosiński, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Politechnika Krakowska
Rodzaj seminarium: 
Data: 
czwartek, Listopad 8, 2018 - 14:00