Jesteś tutaj

Kwantowo inspirowany algorytm genetyczny o samoorganizującej się konfiguracji grup genów

Streszczenie: 
W ramach pracy badawczej w obszarze „Zastosowanie obliczeń kwantowych w metodach optymalizacji” stworzony został algorytm będący uogólnieniem inspirowanego kwantowo algorytmu genetycznego 2. rzędu (QIGA rzędu 2) do rozwiązywania binarnych zadań optymalizacyjnych, przedstawionego w pracy doktorskiej p. R. Nowotniaka w 2015 roku. Bodźcem tego uogólnienia była chęć rozwiązania problemu grupowania genów kwantowych niezależnie od numeracji zmiennych zadania, poprzez wykrywanie w trakcie działania korelacji między wartościami tych zmiennych w rozwiązaniach ocenianych jako najlepsze. W ramach badań nad nowym algorytmem pokazane zostały przykłady empiryczne "przegrupowywania" genów dla wybranych funkcji celu, zgodne z intuicją.
Prelegent (ISI): 
Rodzaj seminarium: 
Data: 
czwartek, Listopad 15, 2018 - 14:00