Jesteś tutaj

Algorytmy filtracji Pareto w zadaniach ze skończonym zbiorem rozwiązań

Streszczenie: 
W referacie zostanie przedstawiona idea rekurencyjnej filtracji Pareto z wykorzystaniem różnych algorytmów bazowych takich jak algorytmy z presortingiem i algorytmy inspirowane biologicznie.Omówione zostaną własności algorytmu z presortingiem leksykograficznym.Przedstawione algorytmy mogą znaleźć zastosowanie w tak zwanych procedurach kategoryzacji (klasteryzacji) zbiorów .Przykładem ich zastosowania mogą być procedury kategoryzacji w zakresie danych bibliometrycznych (dotyczących autorów prac naukowych, żródeł bibliograficznych takich jak czasopisma naukowe, monografie , itp. zawartych między innymi w takich portalach jak Scopus, Scimago oraz innych obiektów podlegających kategoryzacji : uczelni,instytutów, itp.
Prelegent (ISI): 
Rodzaj seminarium: 
Data: 
czwartek, Czerwiec 13, 2019 - 14:00