Jesteś tutaj

Metody i algorytmy syntezy logicznej w analizie i eksploracji danych

Streszczenie: 
W czasie seminarium przedstawione zostanie zastosowanie metod i algorytmów wnioskowania boolowskiego do przetwarzania danych. Celem tego przetwarzania jest redukcja danych, klasyfikowanie danych, znajdowanie wzorców w danych, uczenie na podstawie przykładów, czy efektywna realizacja sprzętowa układów cyfrowych. Wiele dotychczasowych rozwiązań zagadnień eksploracji danych może zostać poprawione przez zastosowanie modeli obliczeniowych wykorzystujących procedury syntezy logicznej stosowane dotychczas głównie w technice cyfrowej. Prezentowane algorytmy uwzględniają zarówno metody systematyczne, jak i metody heurystyczne, a otrzymane wyniki są lepsze niż wyniki uzyskane przy użyciu innych znanych systemów. Na bazie eksperymentów zostanie wykazane, że za pomocą zaproponowanych metod można uzyskać znaczne przyspieszenie obliczeń przy jednoczesnej redukcji zasobów pamięciowych.
Prelegent (spoza ISI): 
dr inż. Grzegorz Borowik
Rodzaj seminarium: 
Data: 
czwartek, Lipiec 4, 2019 - 14:00