Jesteś tutaj

O Instytucie

Instytut Systemów Informatycznych istnieje od 1994 roku i jest jednostką naukowo-dydaktyczną, częścią struktury Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Od 2011 roku Instytut tworzy pięć zakładów:

 1. Zakład Inżynierii Oprogramowania.
 2. Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych.
 3. Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji.
 4. Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania.
 5. Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu to głównie absolwenci WAT, posiadający w większości co najmniej tytuł doktora nauk technicznych. Są to poszukiwani na rynku pracy specjaliści, zatrudniani w kluczowych instytucjach publicznych i firmach prywatnych na stanowiskach związanych z wdrażaniem systemów informatycznych.

Główne obszary działalności Instytutu to:

 • Realizacja prac naukowych i badawczych.
 • Wykonywanie projektów i wdrożeń.
 • Kształcenie na studiach inżynierskich, magisterskich i doktoranckich.

Kształcenie prowadzone jest w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych na kierunku informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo oraz biocybernetyka i inżynieria biomedyczna.
Ponadto bierzemy istotny udział w procesie kształcenia na kierunkach nietechnicznych: bezpieczeństwo narodowe oraz zarządzanie.

Na kierunku informatyka profilujemy w ramach inżynierii systemów 4 specjalności:

 • specjalność systemy informatyczne
 • specjalność systemy informatyczne w zarzadzaniu
 • analiza danych
 • modelowanie i symulacja

Specjalność systemy informatyczne związana jest z kształceniem przyszłych analityków, programistów, projektantów, specjalistów ds. testowania oraz konsultantów IT.
Specjalność informatyczne systemy zarządzania związana jest z kształceniem przyszłych projektantów informatycznych systemów zarządzania, konsultantów ds. informatyzacji procesów zarządzania oraz wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania organizacją, specjalistów ds. zapewniania jakości i ochrony środowiska.
Specjalność analiza danych związana jest z kształceniem analityków systemów informatycznych, w których zgromadzone są olbrzymie zasoby informacyjne, tzw. Big Data,
Specjalność modelowanie i symulacja związana jest z kształceniem ekspertów związanych z potrzeb a modelowania formalnego, w tym matematycznego, otaczającej rzeczywistości, funkcjonowania organizacji lub działań zespołów ludzkich.

 

Na kierunku Kryptologia i cyberbezpieczeństwo profilujemy specjalność:

 • bezpieczeństwo informacyjne.

Specjalność bezpieczeństwo informacyjnezwiązana jest z kształceniem przyszłychinżynierów informatyki potrafiących projektować, wdrażać i eksploatować podsystemy związane z metodami i technologiami utrzymywania bezpieczeństwa danych w we współczesnych i dojrzałych systemach informatycznych.

Na kierunku biocybernetykai inżynieria biomedyczna, jest to międzywydziałowy kierunek studiów, profilujemy specjalność:

 • biocybernetyka

Specjalność biocybernetyka związana jest z kształceniem przyszłychinżynierów informatyki wspomagających procesy diagnostyki medycznejorazprojektujących, wdrażających i utrzymujących informatyczne systemy zarządzania w medycynie.

Ponadto, instytut prowadzi lub uczestniczy w realizacji studiów podyplomowych:

 • Studia MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa,
 • Studiów podyplomowych w obszarach informatyki oraz cyberbezpieczeństwa.