Jesteś tutaj

O Instytucie

Instytut Systemów Informatycznych istnieje od 1994 roku i jest jednostką naukowo-dydaktyczną, częścią stuktury Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Od 2011 roku Instytut tworzy pięć zakładów:

1. Zakład Inżynierii Oprogramowania.

2. Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych.

3. Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji.

4. Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania.

5. Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu to głównie absolwenci WAT, posiadający w większości co najmniej tytuł doktora nauk technicznych. Są to poszukiwani na rynku pracy specjaliści, zatrudniani w kluczowych instytucjach publicznych i firmach prywatnych na stanowiskach związanych z wdrażaniem systemów informatycznych.

Główne obszary działalności Instytutu to:

Kształcenie na studiach inżynierskich, magisterskich i doktoranckich. Kształcenie prowadzone jest w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych na kierunku informatyka, informatyka w medycynie oraz kryptologia i cyberbezpieczeństwo. Ponadto bierzemy udział w kształceniu na kierunkach nietechnicznych: bezpieczeństwo narodowe oraz zarządzanie.
Na kierunku informatyka profilujemy dwie specjalności:

1) Specjalność systemy informatyczne kształci przyszłych analityków, programistów, projektantów, specjalistów ds. testowania oraz konsultantów IT.

2) Specjalność informatyczne systemy zarządzania kształci przyszłych projektantów informatycznych systemów zarządzania, konsultantów ds. informatyzacji procesów zarządzania oraz wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania organizacją, specjalistów ds. zapewniania jakości i ochrony środowiska.

Na kierunku informatyka w medycynie profilujemy specjalności: inżynieria diagnostyki medycznej oraz informatyczne systemy zarządzania w medycynie.
Na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo profilujemy specjalność bezpieczeństwo informacyjne.

Prace naukowe i badawcze.

Projekty i wdrożenia.