Jesteś tutaj

Andrzej Ameljańczyk

gen. dyw. prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk
Profesor zwyczajny
Tel:
Profesura | 22-03-1987
Habilitacja | 03-05-1979 | Wektorowa optymalizacja rozwiązania w modelach decyzyjnych ze szczególnym uwzględnieniem modeli growych
Doktorat | 16-01-1976 | Optymalizacja kierowania międzynarodową kooperacją produkcyjną

Andrzej Ameljańczyk - "Rola punktu idealnego w heurystycznych metodach rozwiązywania wielokryterialnych zadań optymalizacji.", -, XXIII Warsztaty Naukowe PTSK, -, 2016

Andrzej Ameljańczyk - "The problem of thresholds determination in ranking classifiers applied in medical diagnostics", Journal of Health Policy&Outcomes Research, 1/2016, 20-29, -, 2016

Andrzej Ameljańczyk - "Model ewaluacji ryzyka i jego percepcji - podstawą zarządzania ryzykiem", -, VI Konferencja Naukowa pt. "Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania", -, 2016

Andrzej Ameljańczyk - "Dynamiczny model procesu detekcji zagrożeń epidemiologicznych w systemie monitoringu", -, XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS 2016, -, 2016

Andrzej Ameljańczyk - "Filtracja Pareto - wszechstronne narzędzie wspomagania podejmowania decyzji", -, XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS 2016, -, 2016

Andrzej Ameljańczyk - "Symulator procesu detekcji zagrożeń epidemiologicznych w regionie", -, EKOMILITARIS 2015, Zakopane, 2015

Andrzej Ameljańczyk - "Filtr Pareto w procesie syntezy klasyfikatorów wieloetykietowych w algorytmach wspomagania diagnostyki medycznej ", Computer Science and Mathematical Modelling, 1, 5-10, Warszawa, 2015

Andrzej Ameljańczyk - "Analiza własności klasyfikatorów wieloetykietowych na przykładzie określania wstępnej diagnozy ", Computer Science and Mathematical Modelling, 1, 11-16, Warszawa, 2015

Andrzej Ameljańczyk - "Mathematical aspects of ranking theory", Computer Science and Mathematical Modelling, 2, 5-10, Warszawa, 2015

Andrzej Ameljańczyk - "Modelowanie diagnostycznych wzorców medycznych w przestrzeni pajęczynowej", -, Nie-bezpieczny świat: Systemy. Informacja. Bezpieczeństwo, 11-25, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, 2015

Andrzej Ameljańczyk, Chung Trang Quang - "Leksykograficzno – binarna implementacja rekurencyjnego filtra Pareto w procedurach kategoryzacji ", Computer Science and Mathematical Modelling, 2/2015, 11-15, Warszawa, 2015

Andrzej Ameljańczyk - "Metryki Minkowskiego w tworzeniu uniwersalnych algorytmów rankingowych", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, LXIII, 2, 29-44, Warszawa, 2014

Andrzej Ameljańczyk - "Rankingi w warunkach niepewności", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, vol. 63, nr 4, 29-42, Warszawa, 2014

Andrzej Ameljańczyk - "Pattern recognition methodology in the solving of similar conflicts", Studia Bezpieczeństwa Narodowego, 5, 129-138, Warszawa, 2014

Andrzej Ameljańczyk - "The Analysis of the Conflicts Similarity in the Aspect of Different Similarity Models", Studia Bezpieczeństwa Narodowego, 5, 139-154, Warszawa, 2014

Andrzej Ameljańczyk - "Teoretyczne aspekty badania podobieństwa obiektów w problematyce rozpoznawania wzorców ", -, Problemy modelowania i projektowania opartych na wiedzy systemów informatycznych na potrzeby bezpieczeństwa narodowego, 9-22, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Andrzej Ameljańczyk - "Wiarygodność komputerowych systemów wspomagania diagnozowania medycznego ", -, Problemy modelowania i projektowania opartych na wiedzy systemów informatycznych na potrzeby bezpieczeństwa narodowego, 23-38, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Andrzej Ameljańczyk - "Komputerowy system wspomagania procedur detekcji zagrożeń epidemiologicznych", -, XXI Warsztaty Naukowe PTSK, Białowieża, 2014

Andrzej Ameljańczyk - "Badanie wiarygodności procedur detekcji zagrożeń epidemiologicznych", -, EKOMILITARIS 2014, Warszawa, 2014

Andrzej Ameljańczyk - "Modelowanie i optymalizacja procedur detekcji zagrożeń epidemiologicznych", -, EKOMILITARIS 2014, Warszawa, 2014

Andrzej Ameljańczyk - "Matematyczny model przestrzeni życia w Komputerowym Systemie Wspomagania Decyzji Medycznych", Metody i narzędzia projektowania Komputerowych Systemów Medycznych, 12-18, VIZJA PRESS and IT Sp. z o.o., Warszawa, 2009

Andrzej Ameljańczyk - "Metody optymalizacji wielokryterialnej w projektowaniu", Nowoczesne technologie dla budownictwa, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2007

Andrzej Ameljańczyk - "Symulacyjna metoda badania wiarygodności procedur rozpoznawania wzorców medycznych", XVIII Warsztaty Naukowe PTSK "Symulacja w Badaniach i Rozwoju", Zakopane, 2011

Andrzej Ameljańczyk - "Koncepcja algorytmu detekcji pacjentów typu HEAVY USERS", ISPOR 2011, Warszawa, 2011

Andrzej Ameljańczyk - "System monitorowania bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli i jego zagrożeń", TIAPISZ 2011 „Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia”, Warszawa, 2011

Andrzej Ameljańczyk - "Wielokryterialna analiza zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa", EKOMILITARIS 2009, Warszawa, 2009

Andrzej Ameljańczyk - "Symulator procesu badania charakterystyk jakościowych diagnoz medycznych generowanych przez komputerowy system wspomagania decyzji medycznych", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 10/2012, 1-10, Warszawa, 2012

Andrzej Ameljańczyk - "Uproszczona metoda wyznaczania gier równoważnych i ich rozwiązań", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 8, 1-8, Warszawa, 2011

Andrzej Ameljańczyk - "Własności algorytmu wyznaczania wstępnej diagnozy medycznej w oparciu o dwukryterialny model podobieństwa ", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 8, 9-16, Warszawa, 2011

Andrzej Ameljańczyk - "Wyznaczanie rozwiązań kompromisowych wieloosobowych gier kooperacyjnych w postaci analitycznej", BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ, LX, Nr 4, 2011, 231-249, Warszawa, 2011

Andrzej Ameljańczyk - "Modelowanie podobieństwa diagnostycznych wzorców medycznych w przestrzeni pajęczynowej", BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ, LX, Nr 4, 2011, 359-376, Warszawa, 2011

Andrzej Ameljańczyk - "Pacjenci typu "HEAVY USERS" - istotny segment optymalizacji efektów i kosztów medycznych", -, 7/2011, 12-14, Wrocław, 2011

Andrzej Ameljańczyk, Grzegorz Bliźniuk - "Technologie komputerowo interpretowalnych ścieżek klinicznych - przykłady zastosowań", INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, 17, 144-148, Warszawa, 2011

Andrzej Ameljańczyk, Grzegorz Bliźniuk - "Komputerowe systemy wspomagania decyzji medycznych - historia, rozwój, analiza porównawcza w wybranych krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych", FIZJOTERAPIA POLSKA, 11, 91-105, Warszawa, 2011

Andrzej Ameljańczyk, Grzegorz Bliźniuk - "Komputerowy System Wspomagania Decyzji Medycznych w obszarze diagnostyki i leczenia schorzeń i obrażeń narządu ruchu", ORTOPEDIA.TRAUMATOLOGIA. REHABILITACJA, 13, 219-228, Warszawa, 2011

Andrzej Ameljańczyk - "Model informatycznego modułu wspomagania decyzyjnego ustalania wstępnej diagnozy medycznej", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 5/2010, 7-12, Warszawa, 2010

Andrzej Ameljańczyk - "Wielokryterialne mechanizmy wspomagania podejmowania decyzji medycznych w modelu repozytorium w oparciu o wzorce", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 5/2010, 1-6, Warszawa, 2010

Andrzej Ameljańczyk - "Modelowanie wzorców medycznych w przestrzeni pajęczynowej", -, 6, No.12, Wrocław, 2010

Andrzej Ameljańczyk - "Matematyczny model wspomagania diagnozowania medycznego na podstawie symptomów chorobowych i czynników ryzyka", -, 6, No. 12, Kraków, 2010

Andrzej Ameljańczyk, Paweł Długosz, Marcin Strawa - "Komputerowa implementacja algorytmu wyznaczania wstępnej diagnozy medycznej", -, 6, No. 12, Kraków, 2010

Andrzej Ameljańczyk - "Analiza wpływu przyjętej koncepcji modelowania systemu wspomagania decyzji medycznych na sposób generowania ścieżek klinicznych", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 4/2009, 1-8, Warszawa, 2009

Andrzej Ameljańczyk - "Matematyczne aspekty modelowania pajęczynowego obiektów", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 4/2009, 9-16, Warszawa, 2009

Andrzej Ameljańczyk - "Modelowanie podobieństwa diagnostycznych wzorców medycznych w przestrzeni pajęczynowej", BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ, LX, Nr 4, 2011, 359-376, Warszawa, 2011

Andrzej Ameljańczyk, Grzegorz Bliźniuk - "Technologie komputerowo interpretowalnych ścieżek klinicznych - przykłady zastosowań", INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, 17, 144-148, Warszawa, 2011

Andrzej Ameljańczyk, Grzegorz Bliźniuk - "Komputerowe systemy wspomagania decyzji medycznych - historia, rozwój, analiza porównawcza w wybranych krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych", FIZJOTERAPIA POLSKA, 11, 91-105, Warszawa, 2011

Andrzej Ameljańczyk, Grzegorz Bliźniuk - "Komputerowy System Wspomagania Decyzji Medycznych w obszarze diagnostyki i leczenia schorzeń i obrażeń narządu ruchu", ORTOPEDIA.TRAUMATOLOGIA. REHABILITACJA, 13, 219-228, Warszawa, 2011

Andrzej Ameljańczyk - "Model informatycznego modułu wspomagania decyzyjnego ustalania wstępnej diagnozy medycznej", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 5/2010, 7-12, Warszawa, 2010

Andrzej Ameljańczyk - "Wielokryterialne mechanizmy wspomagania podejmowania decyzji medycznych w modelu repozytorium w oparciu o wzorce", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 5/2010, 1-6, Warszawa, 2010

Andrzej Ameljańczyk - "Analiza wpływu przyjętej koncepcji modelowania systemu wspomagania decyzji medycznych na sposób generowania ścieżek klinicznych", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 4/2009, 1-8, Warszawa, 2009

Andrzej Ameljańczyk - "Matematyczne aspekty modelowania pajęczynowego obiektów", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 4/2009, 9-16, Warszawa, 2009

Kierownik: Tadeusz Nowicki
Okres realizacji:: 2017-05-29 / 2019-03-31
Źródło finansowania: inne
Kierownik: Tadeusz Nowicki
Okres realizacji:: 2012-07-01 / 2014-06-30
Źródło finansowania: NCBiR
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2010-01-01 / 2011-12-31
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Grzegorz Bliźniuk
Okres realizacji:: 2009-04-01 / 2010-06-30
Źródło finansowania: UE