Jesteś tutaj

Andrzej Chojnacki

dr hab. inż. Andrzej Chojnacki
Profesor nadzwyczajny
Tel:
Doktorat | 12-05-1977 | Modelowanie matematyczne i algorytmizacja planowania działań bojowych
Habilitacja | | Przepływy w sieciach pojemnościowych

Andrzej Chojnacki - "Przewodniczący sesji: Projektowanie systemów informatycznych - zastosowania", -, Konferencja z okazji 25-lecia Instytutu Systemów Informatycznych "Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: analiza, modelowanie, projektowanie, integracja", -, 2019

Andrzej Chojnacki, Fryderyk Darnowski - "A model of the process of writing and deleting file information on a disk with NTFS", 9, 19-25, Warszawa, 2019

Andrzej Chojnacki - "Jak to rozwiązać? Matematyka dyskretna. Część II", -, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2018

Fryderyk Darnowski, Andrzej Chojnacki - "Writing and Deleting files on hard drives with NTFS", Computer Science and Mathematical Modelling, 8, 5-15, -, 2018

Andrzej Chojnacki - "Jak to rozwiązać? Matematyka dyskretna. Cz. I", -, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Andrzej Chojnacki, Grzegorz Pieniążek - "Metoda symulacyjna wyboru optymalnej strategii bezpieczeństwa informacyjnego w organizacji biznesowej", Computer Science and Mathematical Modelling, 3, 13-21, Warszawa, 2016

Andrzej Chojnacki - "Modelowanie rozmyte w jakościowej analizie z wykorzystaniem środowiska OLAP", -, Nie-bezpieczny świat: Systemy. Informacja. Bezpieczeństwo, 86-90, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, 2015

Andrzej Chojnacki, Fryderyk Darnowski - "Selected Methods of File Carving and Analysis of Digital Storage Media in Computer Forensics", Przegląd Teleinformatyczny, 1-2(39), 25-40, -, 2015

Andrzej Chojnacki, Grzegorz Pieniążek - "Deterministyczny model czasowy bezpieczeństwa informacyjnego organizacji biznesowej", Computer Science and Mathematical Modelling, 1, 17-24, Warszawa, 2015

Andrzej Chojnacki, Hanna Borzęcka - "Wielokryterialne podejmowanie decyzji z wykorzystaniem ocen rozmytych w środowisku OLAP", -, XII KKIO Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, Poznań, 2010

Andrzej Chojnacki - Jak to rozwiązać? Matematyka dyskretna. Część II, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2018

Andrzej Chojnacki - Jak to rozwiązać? Matematyka dyskretna. Cz. I, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Andrzej Chojnacki - "Modelowanie rozmyte w jakościowej analizie z wykorzystaniem środowiska OLAP", Nie-bezpieczny świat: Systemy. Informacja. Bezpieczeństwo, 86-90, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, 2015

Andrzej Chojnacki - "Przewodniczący sesji: Projektowanie systemów informatycznych - zastosowania", Konferencja z okazji 25-lecia Instytutu Systemów Informatycznych "Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: analiza, modelowanie, projektowanie, integracja", -, 2019

Andrzej Chojnacki, Hanna Borzęcka - "Wielokryterialne podejmowanie decyzji z wykorzystaniem ocen rozmytych w środowisku OLAP", XII KKIO Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, Poznań, 2010

Andrzej Chojnacki, Fryderyk Darnowski - "A model of the process of writing and deleting file information on a disk with NTFS", 9, 19-25, Warszawa, 2019

Fryderyk Darnowski, Andrzej Chojnacki - "Writing and Deleting files on hard drives with NTFS", Computer Science and Mathematical Modelling, 8, 5-15, -, 2018

Andrzej Chojnacki, Grzegorz Pieniążek - "Metoda symulacyjna wyboru optymalnej strategii bezpieczeństwa informacyjnego w organizacji biznesowej", Computer Science and Mathematical Modelling, 3, 13-21, Warszawa, 2016

Andrzej Chojnacki, Fryderyk Darnowski - "Selected Methods of File Carving and Analysis of Digital Storage Media in Computer Forensics", Przegląd Teleinformatyczny, 1-2(39), 25-40, -, 2015

Andrzej Chojnacki, Grzegorz Pieniążek - "Deterministyczny model czasowy bezpieczeństwa informacyjnego organizacji biznesowej", Computer Science and Mathematical Modelling, 1, 17-24, Warszawa, 2015

Fryderyk Darnowski, Andrzej Chojnacki - "Writing and Deleting files on hard drives with NTFS", Computer Science and Mathematical Modelling, 8, 5-15, -, 2018

Andrzej Chojnacki, Grzegorz Pieniążek - "Metoda symulacyjna wyboru optymalnej strategii bezpieczeństwa informacyjnego w organizacji biznesowej", Computer Science and Mathematical Modelling, 3, 13-21, Warszawa, 2016

Andrzej Chojnacki, Fryderyk Darnowski - "Selected Methods of File Carving and Analysis of Digital Storage Media in Computer Forensics", Przegląd Teleinformatyczny, 1-2(39), 25-40, -, 2015

Andrzej Chojnacki, Grzegorz Pieniążek - "Deterministyczny model czasowy bezpieczeństwa informacyjnego organizacji biznesowej", Computer Science and Mathematical Modelling, 1, 17-24, Warszawa, 2015