Jesteś tutaj

Andrzej Walczak

prof. dr hab. inż. Andrzej Walczak
Profesor zwyczajny
Tel:
Profesura | 19-01-2011
Habilitacja | 18-11-1999 | Badanie elastyczności nematyków przy zastosowaniu falowodów ciekłokrystalicznych
Doktorat | 28-01-1987 | Zastosowanie metody dyskretyzacji sieciowej w dynamice defektów złożonych struktur krystalicznych

Jarosław Napiórkowski, Baltazar Bieniek, Tomasz Derski, Michał Paczkowski, Andrzej Walczak, Piotr Adamczyk - "Model kancelarii niejawnej z wykorzystaniem technologii znaczników RFID ", -, Zarządzanie informacjami wrażliwymi. Wybrane aspekty organizacyjne, prawne i techniczne ochrony informacji niejawnych, 135-174, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2015

Paweł Moszczyński, Andrzej Walczak - "Analiza i model fotorefrakcyjnego sterowania w niesymetrycznej hybrydowej komórce ciekłokrystalicznej", -, IV Polska Konnferencja Optyczna - PKO 2015, -, 2015

Paweł Moszczyński, Andrzej Walczak - "Analysis and model of the photorefractive-like effect in non-conductive asymmetric liquid crystal hybrid cell", Photonics Letters of Poland, 7(3), 72-74, Warszawa, 2015

Paweł Moszczyński, Andrzej Walczak - "Symulacja zjawisk zachodzących w ciekłokrystalicznej komórce hybrydowej", Symulacja w Badaniach i Rozwoju, Vol. 6, Nr 2, 115-124, -, 2015

Piotr Marciniak, Paweł Moszczyński, Andrzej Walczak - "Symulacja filtra interferencyjnego dla zakresu terahercowego", Symulacja w Badaniach i Rozwoju, vol. 6, Nr 2, 105-114, -, 2015

Andrzej Walczak - "Automatic Building of a Semantic Model of Disease Symptoms Based on Text Corpus", Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych, 14/2014, 25-34, Warszawa, 2014

Andrzej Walczak, Baltazar Bieniek - "Fuzja klasyfikatorów w diagnostyce chorób skóry", -, Problemy modelowania i projektowania opartych na wiedzy systemów informatycznych na potrzeby bezpieczeństwa narodowego, 143-152, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Andrzej Walczak, Paweł Moszczyński - "Symulacja w technologii fotonicznej ", -, Projektowanie systemów informatycznych: modele i metody, 119-132, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Andrzej Gaj, Andrzej Walczak - "Dane medyczne – postać i specyfikacja eksplorowania. Wybrane metody matematyczne eksploracji ", -, Wybrane zagadnienia informatycznego wspomagania diagnostyki medycznej, 5-22, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2013

Andrzej Walczak - "Zastosowanie IT w diagnostyce guzów płuca ", -, Wybrane zagadnienia informatycznego wspomagania diagnostyki medycznej, 23-56, Wojskowa Akademia Techniczna, -, 2013

Andrzej Walczak - "Wybrane zagadnienia informatycznego wspomagania diagnostyki medycznej", -, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2013

Andrzej Walczak - "Systemy informatycznego wspomagania diagnostyki medycznej", -, Konferencja z okazji 45-lecia Wydziału Cybernetyki (1968-2013), Warszawa, 2013

Paweł Moszczyński, Andrzej Walczak, Piotr Marciniak - "Model do symulacji foto-indukowanych falowodów wewnątrz hybrydowej komórki ciekłokrystalicznej", -, III Polska Konferencja Optyczna (PKO 2013), -, 2013

Paweł Moszczyński, Andrzej Walczak, Piotr Marciniak - "Model for simulation of photo-induced charges inside the hybrid LC cells", Photonics Letters of Poland, Vol. 5 (1), 11-13, -, 2013

Andrzej Walczak - "Automatyczna budowa semantycznego modelu objawów chorobowych na bazie korpusu słownego ", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 9, 35-43, Warszawa, 2012

Andrzej Walczak - "Ontology Design for Medical Diagnostic Knowledge", -, Human Computer Systems Interaction, AISC 99, 175-189, Springer Verlag, Berlin, 2012

Andrzej Walczak, Paweł Moszczyński, Edward Nowinowski-Kryszelnicki - "Semiconductor-LC Layer Boundary and Photonic Structures", MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS, 559, 186-193, -, 2012

Piotr Marciniak, Paweł Moszczyński, Andrzej Walczak - "Model for simulation of foto-induced wavweguides inside the hybrid LC cells ", -, 4th Workshop on Liquid Crystals for Photonics 2012, -, 2012

Andrzej Walczak - "Learning medical diagnostics knowledge from patient cases", -, International WorkshopCS&P 2011, -, 2011

Andrzej Walczak - "Wavelet Set with Swarm Intelligence for Edge Extraction in Images", -, IPC 2011, -, 2011

Andrzej Walczak - "Interpolacja obrazów cyfrowych z wykorzystaniem falkowych ekstraktorów krawędzi", VI Sympozjum Naukowe Techniki Przetwarzania Obrazu (TPO 2010), -, 2010

Andrzej Walczak - "Hybrid semiconductor – LC layers for photonic structures", FOTON 2010, -, 2010

Andrzej Walczak - "Liquid crystalline monolayers on silicon surface and related nanolayer silicine materials", NANOMATERIALS 2009, -, 2009

Andrzej Walczak - "„Orientation of liquid crystal mono- and nano-layers covalently bonded to silicon and surface”", OLC 2009, -, 2009

Andrzej Walczak, Edward Nowinowski-Kryszelnicki - "Reconfigurable waveguide couplers in layered organic and hybrid structures", LCP 2008, -, 2008

Andrzej Walczak, Edward Nowinowski-Kryszelnicki - "Organic layers for reconfigurable waveguide switching", 11th International Conference Electric and Related Properties of Organic Solids, -, 2008

Kierownik: Tadeusz Nowicki
Okres realizacji:: 2017-05-29 / 2019-03-31
Źródło finansowania: inne
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2017-05-01 / 2020-04-30
Źródło finansowania: NCBiR
Kierownik: Paweł Moszczyński
Okres realizacji:: 2016-06-01 / 2018-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2016-01-04 / 2017-12-31
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik:
Okres realizacji:: 2015-12-22 / 2019-01-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Maciej Kiedrowicz
Okres realizacji:: 2013-12-23 / 2017-04-22
Źródło finansowania: -
Kierownik: Tomasz Drozdowski
Okres realizacji:: 2013-06-01 / 2013-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2010-01-01 / 2011-12-31
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2009-04-01 / 2012-03-31
Źródło finansowania: UE
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2008-11-05 / 2012-07-04
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2008-01-01 / 2009-01-01
Źródło finansowania: -
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2006-01-01 / 2007-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2006-01-01 / 2007-12-01
Źródło finansowania: -