Jesteś tutaj

Andrzej Walczak

prof. dr hab. inż. Andrzej Walczak
Profesor zwyczajny
Tel:
Profesura | 19-01-2011
Habilitacja | 18-11-1999 | Badanie elastyczności nematyków przy zastosowaniu falowodów ciekłokrystalicznych
Doktorat | 28-01-1987 | Zastosowanie metody dyskretyzacji sieciowej w dynamice defektów złożonych struktur krystalicznych

Jarosław Napiórkowski, Grzegorz Kiryk, Piotr Adamczyk, Andrzej Walczak, Michał Paczkowski - "Schemat i metody budowania testów akceptacyjnych alfa dla modelu kancelarii niejawnej na wybranych przykładach ", -, Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi. Otoczenie systemu, elementy i implementacja, 97-114, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Jarosław Napiórkowski, Piotr Adamczyk, Andrzej Walczak, Grzegorz Kiryk - "Network model of risk analysis in the technical structures", -, 21st International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2017), -, 2017

Karol Antczak, Andrzej Walczak, Michał Paczkowski - "Evaluation of diagnostic classifiers using artificial clinical cases", -, 125, 1-6, -, 2017

Maciej Kiedrowicz, Andrzej Walczak - "Prowadzenie sesji specjalnej CSCC 2017: Systems and Technology for Personal and Information Security - Part I", -, 21st International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2017), -, 2017

Paweł Moszczyński, Andrzej Walczak, Piotr Marciniak - "Symulacja numeryczna samoorganizujących się światłowodów w warstwach ciekły kryształ – półprzewodnik", -, PTSK 2017, -, 2017

Piotr Marciniak, Paweł Moszczyński, Andrzej Walczak - "Symulacja numeryczna efektu fotorefrakcyjnego w jednorodnie oświetlonej, niesymetrycznej komórce hybrydowej", -, PTSK 2017, -, 2017

Tomasz Pałys, Artur Arciuch, Andrzej Walczak, Krzysztof Murawski - "Method of laser beam coding for control systems", -, 10455, 1-4, -, 2017

Tomasz Pałys, Artur Arciuch, Andrzej Walczak, Krzysztof Murawski - "Method of Laser Beam Coding for Control Systems", -, INTEGRATED OPTICS - SENSORS, SENSING STRUCTURES and METHODS - 12th , Szczyrk, 2017

Tomasz Pałys, Krzysztof Murawski, Artur Arciuch, Andrzej Walczak - "Optical Driving for a Computer System with Augmented Reality Features", -, Federated Conference on Computer Science and Information Systems 2017, Praga, 2017

Andrzej Walczak, Karol Antczak - "Patient Safety versus Computer Diagnosis", -, CSCC 2016, -, 2016

Andrzej Walczak, Michał Paczkowski - "Medical data preprocessing for increased selectivity of diagnosis", Bio-Algorithms and Med-Systems, vol. 12, nr 1, 39-43, -, 2016

Paweł Moszczyński, Andrzej Walczak, Piotr Marciniak - "Coupled electric fields in photorefractive driven liquid crystal hybrid cells – theory and numerical simulation", OPTO-ELECTRONICS REVIEW, 24, issue 4, 163-168, Warszawa, 2016

Piotr Adamczyk, Grzegorz Kiryk, Jarosław Napiórkowski, Andrzej Walczak - "Network model of security system", -, CSCC 2016, -, 2016

Piotr Adamczyk, Grzegorz Kiryk, Jarosław Napiórkowski, Andrzej Walczak - "Sieciowy model systemu bezpieczeństwa", -, Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi: Bezpieczeństwo dokumentów, wykorzystanie technologii RFID, 9-24, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2016

Piotr Marciniak, Andrzej Walczak, Paweł Moszczyński - "Symulacja strojonego filtra interferencyjnego", -, XXIII Warsztaty Naukowe PTSK, -, 2016

Andrzej Walczak - "Komputerowa diagnoza medyczna - tworzenie i interpretowanie", -, Konferencja Naukowa INNOWACYJNE TECHNOLOGIE W CENTRUM INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ, Warszawa, 2015

Andrzej Walczak, Edyta Wińciorek - "Mining rules of diagnostic procedures for hypothesis testing problem", -, MCSB 2015, Cybernetic Modelling of Biological Systems, Kraków, 2015

Andrzej Walczak, Michał Paczkowski - "Medical data preprocessing for increased selectivity of diagnosis", -, MCSB 2015, Cybernetic Modelling of Biological Systems, Kraków, 2015

Andrzej Walczak, Paweł Moszczyński - "Symulacja zjawisk zachodzących w ciekłokrystalicznej komórce hybrydowej", -, XXII Warsztaty Naukowe PTSK, -, 2015

Andrzej Walczak, Paweł Moszczyński - "Analysis and model of the photorefractive-like effect in hybrid asymmetric liquid crystal cell", -, OLC 2015, -, 2015

Andrzej Walczak - "Komputerowa diagnoza medyczna - tworzenie i interpretowanie", Konferencja Naukowa INNOWACYJNE TECHNOLOGIE W CENTRUM INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ, Warszawa, 2015

Andrzej Walczak, Edyta Wińciorek - "Mining rules of diagnostic procedures for hypothesis testing problem", MCSB 2015, Cybernetic Modelling of Biological Systems, Kraków, 2015

Andrzej Walczak, Michał Paczkowski - "Medical data preprocessing for increased selectivity of diagnosis", MCSB 2015, Cybernetic Modelling of Biological Systems, Kraków, 2015

Andrzej Walczak, Paweł Moszczyński - "Symulacja zjawisk zachodzących w ciekłokrystalicznej komórce hybrydowej", XXII Warsztaty Naukowe PTSK, -, 2015

Andrzej Walczak, Paweł Moszczyński - "Analysis and model of the photorefractive-like effect in hybrid asymmetric liquid crystal cell", OLC 2015, -, 2015

Paweł Moszczyński, Andrzej Walczak - "Analiza i model fotorefrakcyjnego sterowania w niesymetrycznej hybrydowej komórce ciekłokrystalicznej", IV Polska Konnferencja Optyczna - PKO 2015, -, 2015

Andrzej Walczak - "Systemy informatycznego wspomagania diagnostyki medycznej", Konferencja z okazji 45-lecia Wydziału Cybernetyki (1968-2013), Warszawa, 2013

Paweł Moszczyński, Andrzej Walczak, Piotr Marciniak - "Model do symulacji foto-indukowanych falowodów wewnątrz hybrydowej komórki ciekłokrystalicznej", III Polska Konferencja Optyczna (PKO 2013), -, 2013

Piotr Marciniak, Paweł Moszczyński, Andrzej Walczak - "Model for simulation of foto-induced wavweguides inside the hybrid LC cells ", 4th Workshop on Liquid Crystals for Photonics 2012, -, 2012

Andrzej Walczak - "Learning medical diagnostics knowledge from patient cases", International WorkshopCS&P 2011, -, 2011

Andrzej Walczak - "Wavelet Set with Swarm Intelligence for Edge Extraction in Images", IPC 2011, -, 2011

Andrzej Walczak - "Analiza potencjału projektowo-badawczego WAT-WIM, informacja ekspercka", XV edycja Konferencji Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Termograficznej w Medycynie, -, 2011

Andrzej Walczak - "Komputerowe wsparcie diagnostykialergologicznej - zadania i problemy", ISPOR 2011, -, 2011

Andrzej Walczak - "Granica półprzewodnik-ciekły kryształ w podzespołach fotonicznych", 14th International Topical Meeting on Optics of Liquid Crystals 2011, Praga, 2011

Andrzej Walczak - "Budowa modelu choroby przy wykorzystaniu analizy tekstu i nauki na zbiorze przypadków", Federated Conference on Computer Science and Information Systems 2011, -, 2011

Andrzej Walczak, Edward Nowinowski-Kryszelnicki, Zbigniew Raszewski, Janusz Parka, Marek Olifierczuk - "Measurements of Liquid Crystal Transmission by Fabry-Perot Etalon in THz Frequency Range", 14th International Topical Meeting on Optics of Liquid Crystals 2011, -, 2011

Andrzej Walczak, Paweł Moszczyński, Edward Nowinowski-Kryszelnicki - "Semiconductor - LC layer Boundary and Photonic Structures", 7th International Conference on Photonics, Devices and Systems, PHOTONICS Prague 2011, Praga, 2011

Andrzej Walczak - "An ontology building system for structuring medical diagnostic knowledge", 3rd International Conference on Human System Interaction (HSI 2010), -, 2010

Andrzej Walczak - "Digital images interpolator with wavelet edge extractors", 3rd International Conference on Human System Interaction (HSI 2010), -, 2010

Andrzej Walczak - "Broadband and fast switched lc waveguide couplers and splitters", International Liquid Crystal Conference (ILCC 2010), -, 2010

Andrzej Walczak - "Przetwarzanie obrazów spolaryzowanych", ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA (ELEKTRONICS AND ELECTRICAL ENGINEERING), 9, 21-23, -, 2008

Kierownik: Tadeusz Nowicki
Okres realizacji:: 2017-05-29 / 2019-03-31
Źródło finansowania: inne
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2017-05-01 / 2020-04-30
Źródło finansowania: NCBiR
Kierownik: Paweł Moszczyński
Okres realizacji:: 2016-06-01 / 2018-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2016-01-04 / 2017-12-31
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik:
Okres realizacji:: 2015-12-22 / 2019-01-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Maciej Kiedrowicz
Okres realizacji:: 2013-12-23 / 2017-04-22
Źródło finansowania: -
Kierownik: Tomasz Drozdowski
Okres realizacji:: 2013-06-01 / 2013-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2010-01-01 / 2011-12-31
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2009-04-01 / 2012-03-31
Źródło finansowania: UE
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2008-11-05 / 2012-07-04
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2008-01-01 / 2009-01-01
Źródło finansowania: -
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2006-01-01 / 2007-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2006-01-01 / 2007-12-01
Źródło finansowania: -