Jesteś tutaj

Andrzej Walczak

prof. dr hab. inż. Andrzej Walczak
Profesor zwyczajny
Tel:
Profesura | 19-01-2011
Habilitacja | 18-11-1999 | Badanie elastyczności nematyków przy zastosowaniu falowodów ciekłokrystalicznych
Doktorat | 28-01-1987 | Zastosowanie metody dyskretyzacji sieciowej w dynamice defektów złożonych struktur krystalicznych

Andrzej Walczak, Paweł Moszczyński - "Symulacja w technologii fotonicznej ", -, Projektowanie systemów informatycznych: modele i metody, 119-132, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Andrzej Gaj, Andrzej Walczak - "Dane medyczne – postać i specyfikacja eksplorowania. Wybrane metody matematyczne eksploracji ", -, Wybrane zagadnienia informatycznego wspomagania diagnostyki medycznej, 5-22, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2013

Andrzej Walczak - "Zastosowanie IT w diagnostyce guzów płuca ", -, Wybrane zagadnienia informatycznego wspomagania diagnostyki medycznej, 23-56, Wojskowa Akademia Techniczna, -, 2013

Andrzej Walczak - "Systemy informatycznego wspomagania diagnostyki medycznej", -, Konferencja z okazji 45-lecia Wydziału Cybernetyki (1968-2013), Warszawa, 2013

Andrzej Walczak - "Wybrane zagadnienia informatycznego wspomagania diagnostyki medycznej", -, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2013

Paweł Moszczyński, Andrzej Walczak, Piotr Marciniak - "Model do symulacji foto-indukowanych falowodów wewnątrz hybrydowej komórki ciekłokrystalicznej", -, III Polska Konferencja Optyczna (PKO 2013), -, 2013

Paweł Moszczyński, Andrzej Walczak, Piotr Marciniak - "Model for simulation of photo-induced charges inside the hybrid LC cells", Photonics Letters of Poland, Vol. 5 (1), 11-13, -, 2013

Andrzej Walczak - "Ontology Design for Medical Diagnostic Knowledge", -, Human Computer Systems Interaction, AISC 99, 175-189, Springer Verlag, Berlin, 2012

Andrzej Walczak - "Automatyczna budowa semantycznego modelu objawów chorobowych na bazie korpusu słownego ", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 9, 35-43, Warszawa, 2012

Andrzej Walczak, Paweł Moszczyński, Edward Nowinowski-Kryszelnicki - "Semiconductor-LC Layer Boundary and Photonic Structures", MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS, 559, 186-193, -, 2012

Piotr Marciniak, Paweł Moszczyński, Andrzej Walczak - "Model for simulation of foto-induced wavweguides inside the hybrid LC cells ", -, 4th Workshop on Liquid Crystals for Photonics 2012, -, 2012

Andrzej Walczak - "Learning medical diagnostics knowledge from patient cases", -, International WorkshopCS&P 2011, -, 2011

Andrzej Walczak - "Wavelet Set with Swarm Intelligence for Edge Extraction in Images", -, IPC 2011, -, 2011

Andrzej Walczak - "Analiza potencjału projektowo-badawczego WAT-WIM, informacja ekspercka", -, XV edycja Konferencji Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Termograficznej w Medycynie, -, 2011

Andrzej Walczak - "Komputerowe wsparcie diagnostykialergologicznej - zadania i problemy", -, ISPOR 2011, -, 2011

Andrzej Walczak - "Zbiór falek z inteligencją roju do ekstrakcji krawędzi w obrazach", -, Image Processing & Communications, 131-138, Springer International Publishing AG, Berlin, 2011

Andrzej Walczak - "Granica półprzewodnik-ciekły kryształ w podzespołach fotonicznych", -, 14th International Topical Meeting on Optics of Liquid Crystals 2011, Praga, 2011

Andrzej Walczak - "Budowa modelu choroby przy wykorzystaniu analizy tekstu i nauki na zbiorze przypadków", -, Federated Conference on Computer Science and Information Systems 2011, -, 2011

Andrzej Walczak, Edward Nowinowski-Kryszelnicki, Zbigniew Raszewski, Janusz Parka, Marek Olifierczuk - "Measurements of Liquid Crystal Transmission by Fabry-Perot Etalon in THz Frequency Range", -, 14th International Topical Meeting on Optics of Liquid Crystals 2011, -, 2011

Andrzej Walczak, Paweł Moszczyński, Edward Nowinowski-Kryszelnicki - "Semiconductor - LC layer Boundary and Photonic Structures", -, 7th International Conference on Photonics, Devices and Systems, PHOTONICS Prague 2011, Praga, 2011

Andrzej Walczak, Edward Nowinowski-Kryszelnicki - "Organic layers for reconfigurable waveguide switching", 11th International Conference Electric and Related Properties of Organic Solids, -, 2008

Andrzej Walczak, Edward Nowinowski-Kryszelnicki - "Reconfigurable waveguide couplers in layered organic and hybrid structures", LCP 2008, -, 2008

Kierownik: Tadeusz Nowicki
Okres realizacji:: 2017-05-29 / 2018-09-30
Źródło finansowania: inne
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2017-05-01 / 2020-04-30
Źródło finansowania: NCBiR
Kierownik: Paweł Moszczyński
Okres realizacji:: 2016-06-01 / 2018-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2016-01-04 / 2017-12-31
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik:
Okres realizacji:: 2015-12-22 / 2018-11-30
Źródło finansowania: -
Kierownik: Maciej Kiedrowicz
Okres realizacji:: 2013-12-23 / 2017-04-22
Źródło finansowania: -
Kierownik: Tomasz Drozdowski
Okres realizacji:: 2013-06-01 / 2013-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2010-01-01 / 2011-12-31
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2009-04-01 / 2012-03-31
Źródło finansowania: UE
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2008-11-05 / 2012-07-04
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2008-01-01 / 2009-01-01
Źródło finansowania: -
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2006-01-01 / 2007-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2006-01-01 / 2007-12-01
Źródło finansowania: -