Jesteś tutaj

Bolesław Szafrański

dr hab. inż. Bolesław Szafrański
Profesor nadzwyczajny
Tel:
Habilitacja | | Modelowanie procesów ochrony danych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji
Doktorat | 12-04-1979 | Zagadnienia programowej ochrony danych w bazie danych

Bolesław Szafrański - "Bezpieczeństwo procesów decyzyjnych w środowisku niepewnych i niekompletnych danych", -, INTERNET. Przetwarzanie danych osobowych, 197-204, C.H. Beck Sp. z o.o., Warszawa, 2019

Bolesław Szafrański - "Konstrukcja i redukcja superkraty w modelowaniu procesów ochrony rozproszonych baz danych", -, Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: zastosowania, 105-118, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2019

Bolesław Szafrański - "Cybersecurity of spatial information –the assumption of the lattice-based model", -, Geographic Information Systems 26th Conference and Exhibition GIS ODDYSSEY 2019, Conference proceedings, 315-319, Nacionalna knijiźnica, Zagreb, Croatia, Zagreb, 2019

Bolesław Szafrański - "Analiza danych w warunkach niepewności źródeł danych", -, INTERNET. Analityka danych, 75-82, C.H. Beck Sp. z o.o., -, 2019

Bolesław Szafrański - "Cybersecurity of spatial information –the assumption of the lattice-based model", -, GIS ODDYSEY 2019, Croatian GIS Association International Geographic Information Systems, -, 2019

Bolesław Szafrański - "System informacyjny państwa", -, Konferencja z okazji 25-lecia Instytutu Systemów Informatycznych "Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: analiza, modelowanie, projektowanie, integracja", -, 2019

Bolesław Szafrański - "Budowa "ładu" informacyjnego przestrzeni publicznej warunkiem skutecznego zarządzania procesami informacyjnymi w państwie", -, IX Konferencja Naukowa NOWOCZESNE KONCEPCJKE I METODY ZARZĄDZANIA, -, 2019

Bolesław Szafrański, Krzysztof Świtała - "Rozdział 3. Obowiązki operatorów usług kluczowych", -, Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Komentarz, 117-147, Wolters Kluwer SA, Warszawa, 2019

Bolesław Szafrański, Romuald Weydmann - "Infrastruktura informacyjna nowoczesnego państwa", -, Wojskowa Akademia Techniczna, -, 2019

Bolesław Szafrański - "Jakość rejestrów publicznych a obsługa zadań publicznych drogą elektroniczną", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 52, 255-264, Warszawa, 2018

Bolesław Szafrański - "Bezpieczeństwo procesów decyzyjnych w środowisku niepewnych i niekompletnych danych", -, X Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w Internecie: Przetwarzanie danych osobowych", -, 2018

Bolesław Szafrański - "Architektura korporacyjna w zarządzaniu procesami modernizacji funkcjonowania państwa", -, VIII konferencja naukowa Nowoczesne Koncepcje i Metody Zarządzania, -, 2018

Bolesław Szafrański, Janusz Dygaszewicz - "STUDIA METODOLOGICZNE. Badania statystyczne – ujęcie modelowe", Wiadomości Statystyczne, 12(691), 5-22, -, 2018

Bolesław Szafrański, Jarosław Wójcik, Krzysztof Murawski, Mirosław Zieja - "Data analysis of information system TURAWA in the aspect of data mining methods ", Computer Science and Mathematical Modelling, 7/2018, 45-52, -, 2018

Bolesław Szafrański - "Podstawy budowy skutecznych metod ochrony statystycznych baz danych", Wiadomości Statystyczne, LXII 3 (670), 71-85, Warszawa, 2017

Bolesław Szafrański - "Niezależność systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego podmiotu publicznego od dostawców rozwiązań bezpieczeństwa teleinformatycznego ", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 46, 229-240, Warszawa, 2017

Bolesław Szafrański - "Tworzenie wymagań w postępowaniach publicznych dotyczących bezpieczeństwa informacyjnego – wybrane aspekty", -, INTERNET. Strategia bezpieczeństwa, 195-204, C.H. Beck Sp. z o.o., Warszawa, 2017

Bolesław Szafrański, Walid Cherifi - "An Incremental Evidential Conflict Resolution Method for Data stream Fusion in IoT", -, Federated Conference on Computer Science and Information Systems 2017, -, 2017

Bolesław Szafrański, Walid Cherifi - "An Incremental Evidential Conflict Resolution Method for Data Stream Fusion in IoT", -, Federated Conference on Computer Science and Information Systems 2017, -, 2017

Bolesław Szafrański, Walid Cherifi - "An Incremental Evidential Conflict Resolution Method for Data stream Fusion In IoT", -, Annals of Computer Science and Information Systems, Vol. 11: Proceedings of the 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems September 3–6, 2017. Prague, Czech Republic, 825-834, PTI, Warszawa, 2017

Bolesław Szafrański, Romuald Weydmann - Infrastruktura informacyjna nowoczesnego państwa, Wojskowa Akademia Techniczna, -, 2019

Bolesław Szafrański - Wstęp do architektury korporacyjnej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2009

Bolesław Szafrański, Grzegorz Bliźniuk, Jerzy Karbowski - Interoperacyjność i bezpieczeństwo systemów informatycznych admnistracji publicznej, PTI, Katowice, 2006

Bolesław Szafrański - "Bezpieczeństwo procesów decyzyjnych w środowisku niepewnych i niekompletnych danych", INTERNET. Przetwarzanie danych osobowych, 197-204, C.H. Beck Sp. z o.o., Warszawa, 2019

Bolesław Szafrański - "Konstrukcja i redukcja superkraty w modelowaniu procesów ochrony rozproszonych baz danych", Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: zastosowania, 105-118, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2019

Bolesław Szafrański - "Cybersecurity of spatial information –the assumption of the lattice-based model", Geographic Information Systems 26th Conference and Exhibition GIS ODDYSSEY 2019, Conference proceedings, 315-319, Nacionalna knijiźnica, Zagreb, Croatia, Zagreb, 2019

Bolesław Szafrański - "Analiza danych w warunkach niepewności źródeł danych", INTERNET. Analityka danych, 75-82, C.H. Beck Sp. z o.o., -, 2019

Bolesław Szafrański, Krzysztof Świtała - "Rozdział 3. Obowiązki operatorów usług kluczowych", Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Komentarz, 117-147, Wolters Kluwer SA, Warszawa, 2019

Bolesław Szafrański - "Tworzenie wymagań w postępowaniach publicznych dotyczących bezpieczeństwa informacyjnego – wybrane aspekty", INTERNET. Strategia bezpieczeństwa, 195-204, C.H. Beck Sp. z o.o., Warszawa, 2017

Bolesław Szafrański, Walid Cherifi - "An Incremental Evidential Conflict Resolution Method for Data stream Fusion In IoT", Annals of Computer Science and Information Systems, Vol. 11: Proceedings of the 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems September 3–6, 2017. Prague, Czech Republic, 825-834, PTI, Warszawa, 2017

Bolesław Szafrański, Walid Cherifi - "An Unsupervised Evidential Conflict Resolution Method for Data Fusion In IoT", Annals of Computer Science and Information Systems, Vol. 11: Proceedings of the 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems September 3–6, 2017. Prague, Czech Republic, 819-823, PTI, Warszawa, 2017

Bolesław Szafrański - "Interoperacyjność rejestrów publicznych", MONOGRAFIE PRAWNICZE. Rejestry publiczne: Jawność i interoperacyjność, 57-86, C.H. Beck Sp. z o.o., Warszawa, 2016

Bolesław Szafrański, Walid Cherifi - "Evidence Based Conflict Resolution for Independent Sources and Independent Attributes", Beyond Databases, Architectures and Structures Advanced Technologies for Data Mining and Knowledge Discovery, 12th International Conference, BDAS 2016, Ustroń, Poland, May 31 - June 3, 2016, Proceedings in series: Communications in Computer and Information Science, 613, 532-544, Springer, -, 2016

Maciej Kiedrowicz, Bolesław Szafrański, Mateusz Badowski, Kajetan Wojsyk, Krzysztof Świtała, Krzysztof Mączewski - "Postulaty dotyczące interoperacyjności rejestrów publicznych", MONOGRAFIE PRAWNICZE. Rejestry publiczne: Jawność i interoperacyjność, 651-661, C.H. Beck Sp. z o.o., Warszawa, 2016

Bolesław Szafrański - "Realizacja zadań publicznych a "Big data"", INTERNET. Publiczne bazy danych i Big data, pod redakcją Grażyny Szpor, 3-14, C.H. Beck Sp. z o.o., Warszawa, 2014

Grzegorz Bliźniuk, Bolesław Szafrański - "A Broad Overview of Data Integration Systems, from the Past of the Future", Information Systems Architecture and Technology: Contemporary Approaches to Design and Evaluation of Information Systems (L. Borzęmski, A. Grzech, J. Świątek, Z. Wilimowska - eds.), 149-158, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2014

Bolesław Szafrański - "Czy cyfrowa chmura zmieni fundament działalności władzy publicznej?", INTERNET: Cloud computing - Przetwarzanie w chmurach, 67-82, C.H. Beck Sp. z o.o., Warszawa, 2013

Bolesław Szafrański - "Ochrona informacji - problemy nie tylko projektowe", INTERNET Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług, 123-131, C.H. Beck Sp. z o.o., Warszawa, 2012

Bolesław Szafrański - "System ocen informatyzacji na rzecz transformacji publicznej (SOI/TAP) - propozycja", 397-404, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011

Bolesław Szafrański - "Przedmowa", Wstęp do architektury korporacyjnej, 9-12, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2009

Grzegorz Bliźniuk, Bolesław Szafrański - "Modernizacja infrastruktury informacyjnej państwa - rejestry publiczne w elektronicznych platformach integracyjnych", Systemy czasu rzeczywistego. Metody i zastosowania, 479-493, WKiŁ, Warszawa, 2007

Bolesław Szafrański - "Zarys modelu przetwarzania informacji o różnych klauzulach tajności", Informatyka w globalnym świecie, 420-426, Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, Warszawa, 2006

Bolesław Szafrański - "Modelowe wymagania bezpieczeństwa teleinformatycznego a systemy rejestrowe administracji publicznej", Informatyka w globalnym świecie, 319-326, Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, Warszawa, 2006

Bolesław Szafrański - "Cybersecurity of spatial information –the assumption of the lattice-based model", GIS ODDYSEY 2019, Croatian GIS Association International Geographic Information Systems, -, 2019

Bolesław Szafrański - "System informacyjny państwa", Konferencja z okazji 25-lecia Instytutu Systemów Informatycznych "Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: analiza, modelowanie, projektowanie, integracja", -, 2019

Bolesław Szafrański - "Budowa "ładu" informacyjnego przestrzeni publicznej warunkiem skutecznego zarządzania procesami informacyjnymi w państwie", IX Konferencja Naukowa NOWOCZESNE KONCEPCJKE I METODY ZARZĄDZANIA, -, 2019

Bolesław Szafrański - "Bezpieczeństwo procesów decyzyjnych w środowisku niepewnych i niekompletnych danych", X Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w Internecie: Przetwarzanie danych osobowych", -, 2018

Bolesław Szafrański - "Architektura korporacyjna w zarządzaniu procesami modernizacji funkcjonowania państwa", VIII konferencja naukowa Nowoczesne Koncepcje i Metody Zarządzania, -, 2018

Bolesław Szafrański, Walid Cherifi - "An Incremental Evidential Conflict Resolution Method for Data stream Fusion in IoT", Federated Conference on Computer Science and Information Systems 2017, -, 2017

Bolesław Szafrański, Walid Cherifi - "An Incremental Evidential Conflict Resolution Method for Data Stream Fusion in IoT", Federated Conference on Computer Science and Information Systems 2017, -, 2017

Bolesław Szafrański - "Interoperacyjność rejestrów publicznych", Jawność i interoperacyjność rejestrów publicznych a bezpieczeństwo państwa, -, 2016

Bolesław Szafrański - "Zwalczanie cyberprzestępczości a ststystyczne zastosowania baz danych", VIII Konferencja naukowa pt. Bezpieczeństwo w Internecie. Strategia Cyberbezpieczeństwa dla Polski. Aspekty instytucjonalne i prawne, -, 2016

Bolesław Szafrański - "Między strategią a doraźnością -wizja i praktyka cyfrowej modernizacji państwa -z doświadczeń Forum Teleinformatyki", XXII Forum Teleinformatyki, -, 2016

Bolesław Szafrański - "Internet rzeczy, czyli czas na podział władzy", XXII Forum Teleinformatyki, -, 2016

Bolesław Szafrański - "Nowe założenia dla modelu kształcenia w kontekście zmian w administracji publicznej -na przykładzie kursów akademickich z cyberbezpieczeństwa", TIAPISZ 2016, -, 2016

Bolesław Szafrański - "Nowe podejście do oferty edukacyjnej w dziedzinie bezpieczeństwa teleinformatycznego - wnioski z kursów na poziomie akademickim", VI Międzynarodowa Konferencja CommonSign Warsaw 2016, -, 2016

Bolesław Szafrański, Walid Cherifi - "Evidence Based Conflict Resolution for Independent Sources and Independent Attributes", 12th International Conference Beyond Databases, Architectures and Structures (BDAS 2016), -, 2016

Bolesław Szafrański, Zbigniew Świerczyński - "Środowisko badawcze, szkoleniowe i treningowe w zakresie analizy ryzyka i aktywnej obrony przed atakami w cyberprzestrzeni", XXII Forum Teleinformatyki, -, 2016

Maciej Kiedrowicz, Bolesław Szafrański - "Regulacja prawna jawności i jej ograniczeń a obronność i bezpieczeństwo państwa", Ochrona danych osobowych a bezpieczeństwo państwa, -, 2016

Bolesław Szafrański - "Podstawy budowy skutecznych metod ochrony statystycznych baz danych", Konferencja GUS-WAT pt. "System Statystyki Publicznej wobec wyzwań prawnych, naukowych i technologicznych w obszarze ochrony danych statystycznych", Warszawa, 2015

Bolesław Szafrański - "Elementy teorii ochrony zasobów informacyjnych państwa", TIAPISZ 2015, -, 2015

Bolesław Szafrański - "Jakość infrastruktury informacyjnej a modernizacja funkcjonowania państwa”, materiały konferencyjne", XXI Forum Teleinformatyki, -, 2015

Bolesław Szafrański - "Architektura korporacyjna w administracji publicznej – problemy praktyczne i pojęciowe", XXI Forum Teleinformatyki, -, 2015

Bolesław Szafrański - "Jakość rejestrów publicznych a obsługa zadań publicznych drogą elektroniczną", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 52, 255-264, Warszawa, 2018

Bolesław Szafrański, Janusz Dygaszewicz - "STUDIA METODOLOGICZNE. Badania statystyczne – ujęcie modelowe", Wiadomości Statystyczne, 12(691), 5-22, -, 2018

Bolesław Szafrański, Jarosław Wójcik, Krzysztof Murawski, Mirosław Zieja - "Data analysis of information system TURAWA in the aspect of data mining methods ", Computer Science and Mathematical Modelling, 7/2018, 45-52, -, 2018

Bolesław Szafrański - "Podstawy budowy skutecznych metod ochrony statystycznych baz danych", Wiadomości Statystyczne, LXII 3 (670), 71-85, Warszawa, 2017

Bolesław Szafrański - "Niezależność systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego podmiotu publicznego od dostawców rozwiązań bezpieczeństwa teleinformatycznego ", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 46, 229-240, Warszawa, 2017

Bolesław Szafrański, Janusz Dygaszewicz - "Wprowadzanie ram architektury korporacyjnej w statystyce polskiej", Computer Science and Mathematical Modelling, 3, 23-32, Warszawa, 2016

Bolesław Szafrański, Jarosław Wilk - "Electronic services security management for the public administration", Computer Science and Mathematical Modelling, 4, 25-32, Waszyngton, 2016

Bolesław Szafrański, Olga Dzięgielewska - "A brief overview of basic inference attacks and protection controls for statistical databases ", Computer Science and Mathematical Modelling, 4, 13-18, -, 2016

Bolesław Szafrański - "Architektura korporacyjna – problemy nie tylko pojęciowe", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 38, 271-286, Warszawa, 2015

Bolesław Szafrański, Michał Bijata - "Dobór zasad i metod architektury korporacyjnej w celu skutecznego definiowania wymagań w ramach kluczowych projektów informatycznych polskiej administracji publicznej", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 38, 13-28, Warszawa, 2015

Grzegorz Bliźniuk, Bolesław Szafrański, Walid Cherifi - "Towards evidence-based data conflict resolution in data integration process", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 38, 43-56, Warszawa, 2015

Bolesław Szafrański - "Architektura korporacyjna a idea otwartego rządu", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 33, 515-526, Warszawa, 2014

Bolesław Szafrański - "Główne wyzwania związane z modernizacją funkcjonowania państwa", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 29, 309-324, Warszawa, 2013

Bolesław Szafrański - "Jakość rejestrów publicznych a obsługa zadań publicznych drogą elektroniczną", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 52, 255-264, Warszawa, 2018

Bolesław Szafrański, Janusz Dygaszewicz - "STUDIA METODOLOGICZNE. Badania statystyczne – ujęcie modelowe", Wiadomości Statystyczne, 12(691), 5-22, -, 2018

Bolesław Szafrański, Jarosław Wójcik, Krzysztof Murawski, Mirosław Zieja - "Data analysis of information system TURAWA in the aspect of data mining methods ", Computer Science and Mathematical Modelling, 7/2018, 45-52, -, 2018

Bolesław Szafrański - "Podstawy budowy skutecznych metod ochrony statystycznych baz danych", Wiadomości Statystyczne, LXII 3 (670), 71-85, Warszawa, 2017

Bolesław Szafrański - "Niezależność systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego podmiotu publicznego od dostawców rozwiązań bezpieczeństwa teleinformatycznego ", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 46, 229-240, Warszawa, 2017

Bolesław Szafrański, Janusz Dygaszewicz - "Wprowadzanie ram architektury korporacyjnej w statystyce polskiej", Computer Science and Mathematical Modelling, 3, 23-32, Warszawa, 2016

Bolesław Szafrański, Jarosław Wilk - "Electronic services security management for the public administration", Computer Science and Mathematical Modelling, 4, 25-32, Waszyngton, 2016

Bolesław Szafrański, Olga Dzięgielewska - "A brief overview of basic inference attacks and protection controls for statistical databases ", Computer Science and Mathematical Modelling, 4, 13-18, -, 2016

Bolesław Szafrański - "Architektura korporacyjna – problemy nie tylko pojęciowe", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 38, 271-286, Warszawa, 2015

Bolesław Szafrański, Michał Bijata - "Dobór zasad i metod architektury korporacyjnej w celu skutecznego definiowania wymagań w ramach kluczowych projektów informatycznych polskiej administracji publicznej", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 38, 13-28, Warszawa, 2015

Grzegorz Bliźniuk, Bolesław Szafrański, Walid Cherifi - "Towards evidence-based data conflict resolution in data integration process", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 38, 43-56, Warszawa, 2015

Bolesław Szafrański - "Architektura korporacyjna a idea otwartego rządu", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 33, 515-526, Warszawa, 2014

Bolesław Szafrański - "Główne wyzwania związane z modernizacją funkcjonowania państwa", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 29, 309-324, Warszawa, 2013