Jesteś tutaj

Bolesław Szafrański

dr hab. inż. Bolesław Szafrański
Profesor nadzwyczajny
Tel:
Habilitacja | | Modelowanie procesów ochrony danych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji
Doktorat | 12-04-1979 | Zagadnienia programowej ochrony danych w bazie danych

Bolesław Szafrański, Walid Cherifi - "Evidence Based Conflict Resolution for Independent Sources and Independent Attributes", -, Beyond Databases, Architectures and Structures Advanced Technologies for Data Mining and Knowledge Discovery, 12th International Conference, BDAS 2016, Ustroń, Poland, May 31 - June 3, 2016, Proceedings in series: Communications in Computer and Information Science, 613, 532-544, Springer, -, 2016

Bolesław Szafrański, Zbigniew Świerczyński - "Środowisko badawcze, szkoleniowe i treningowe w zakresie analizy ryzyka i aktywnej obrony przed atakami w cyberprzestrzeni", -, XXII Forum Teleinformatyki, -, 2016

Maciej Kiedrowicz, Bolesław Szafrański - "Regulacja prawna jawności i jej ograniczeń a obronność i bezpieczeństwo państwa", -, Ochrona danych osobowych a bezpieczeństwo państwa, -, 2016

Maciej Kiedrowicz, Bolesław Szafrański, Mateusz Badowski, Kajetan Wojsyk, Krzysztof Świtała, Krzysztof Mączewski - "Postulaty dotyczące interoperacyjności rejestrów publicznych", -, MONOGRAFIE PRAWNICZE. Rejestry publiczne: Jawność i interoperacyjność, 651-661, C.H. Beck Sp. z o.o., Warszawa, 2016

Bolesław Szafrański - "Elementy teorii ochrony zasobów informacyjnych państwa", -, TIAPISZ 2015, -, 2015

Bolesław Szafrański - "Jakość infrastruktury informacyjnej a modernizacja funkcjonowania państwa”, materiały konferencyjne", -, XXI Forum Teleinformatyki, -, 2015

Bolesław Szafrański - "Architektura korporacyjna w administracji publicznej – problemy praktyczne i pojęciowe", -, XXI Forum Teleinformatyki, -, 2015

Bolesław Szafrański - "Interoperacyjność i referencyjnośc w modelowaniu infrastruktury informacyjnej państwa", -, TIAPISZ 2015, -, 2015

Bolesław Szafrański - "Internet rzeczy – wprowadzenie do dyskusji", -, XXI Forum Teleinformatyki, -, 2015

Bolesław Szafrański - "Architektura korporacyjna – problemy nie tylko pojęciowe", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 38, 271-286, Warszawa, 2015

Bolesław Szafrański - "Podstawy budowy skutecznych metod ochrony statystycznych baz danych", -, Konferencja GUS-WAT pt. "System Statystyki Publicznej wobec wyzwań prawnych, naukowych i technologicznych w obszarze ochrony danych statystycznych", Warszawa, 2015

Bolesław Szafrański, Michał Bijata - "Dobór zasad i metod architektury korporacyjnej w celu skutecznego definiowania wymagań w ramach kluczowych projektów informatycznych polskiej administracji publicznej", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 38, 13-28, Warszawa, 2015

Grzegorz Bliźniuk, Bolesław Szafrański, Walid Cherifi - "Towards evidence-based data conflict resolution in data integration process", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 38, 43-56, Warszawa, 2015

Bolesław Szafrański - "Architektura korporacyjna a idea otwartego rządu", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 33, 515-526, Warszawa, 2014

Bolesław Szafrański - "Realizacja zadań publicznych a "Big data"", -, INTERNET. Publiczne bazy danych i Big data, pod redakcją Grażyny Szpor, 3-14, C.H. Beck Sp. z o.o., Warszawa, 2014

Bolesław Szafrański, Grzegorz Bliźniuk, Walid Cherifi - "A broad overview of data integration systems from the past to the future", -, 35th International Conference ISAT 2014, -, 2014

Grzegorz Bliźniuk, Bolesław Szafrański - "A Broad Overview of Data Integration Systems, from the Past of the Future", -, Information Systems Architecture and Technology: Contemporary Approaches to Design and Evaluation of Information Systems (L. Borzęmski, A. Grzech, J. Świątek, Z. Wilimowska - eds.), 149-158, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2014

Bolesław Szafrański - "Czy cyfrowa chmura zmieni fundament działalności władzy publicznej?", -, INTERNET: Cloud computing - Przetwarzanie w chmurach, 67-82, C.H. Beck Sp. z o.o., Warszawa, 2013

Bolesław Szafrański - "Możliwości elektronicznych platform usługowych a idea otwartych zasobów informacyjnych", -, V Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo w Internecie: Internet - Granice Jawności, Warszawa, 2013

Bolesław Szafrański - "Architektura korporacyjna a idea otwartego rządu", -, TIAPISZ 2013, -, 2013

Bolesław Szafrański - "Architektura korporacyjna a idea otwartego rządu", TIAPISZ 2013, -, 2013

Bolesław Szafrański - "Czy cyfrowa chmura zmieni fundament działalności publicznej", IV Konferencja Naukowa - Bezpieczeństwo w Internecie, Warszawa, 2012

Bolesław Szafrański - "Najpierw fundament potem państwo 2.0", XVIII Forum Teleinformatyki, Miedzeszyn, 2012

Bolesław Szafrański - "Cyfrowa chmura - istota zagrożenia prognozy", XVIII Forum Teleinformatyki, Miedzeszyn, 2012

Bolesław Szafrański - "Modernizacja, fundament działalności ,Państwo 2.0+", XVIII Forum Teleinformatyki - Aneks, Waszyngton, 2012

Bolesław Szafrański - "Wybrane wyzwanie modernizacji funkcjonowania państwa", TIAPISZ 2012, Warszawa, 2012

Bolesław Szafrański - "Integracja czy interoperacyjność - problemy nie tylko semantyczne", II Konferencja - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna - Interoperacyjność i wdrażanie, Jachranka, 2012

Bolesław Szafrański - "Problemy długotrwałego przechowywania dokumentacji elektronicznej", Konferencja Naukowa nt. "Dokumentacja elektroniczna w urzędzie", Warszawa, 2012

Bolesław Szafrański - "Ochrona informacji a ochrona prawa do informacji - pytania nie tylko projektowe", III Konferencja Naukowa - Bezpieczeństwo w Internecie, Warszawa, 2011

Bolesław Szafrański - "Infrastruktura informacyjna państwa powinna być obywatelska - od ePUAPu do ePUAPu-(2.0+)", 15 Konferencja "Miasta w Internecie", Zakopane, 2011

Bolesław Szafrański - "Problemy jakości w systemach długotrwałego składowaniaa zasobów cyfrowych", Seminarium Polskiej Izby Ubezpieczeń, Warszawa, 2011

Bolesław Szafrański - "Zarządzanie informacją czy zarządzanie nośnikami informacji", XVII Forum Teleinformatyki nt. "Cyfrowa Europa wyzwaniem dla polskiej prezydencji w UE", Miedzeszyn, 2011

Bolesław Szafrański - "Szyna: nowa nazwa czy nowa idea", XVII Forum Teleinformatyki nt. "Cyfrowa Europa wyzwaniem dla polskiej prezydencji w UE", -, 2011

Bolesław Szafrański - "Zarządzanie zmianą w eAdministracji: Interoperacyjność w eAdministracji", KRUSplus - modernizacja i nowoczesne rozwiązania, Warszawa, 2011

Bolesław Szafrański - "Skuteczna i powszechna e-Administracja - warunkiem modernizacji funkcjonowania państwa", -, -, 2010

Bolesław Szafrański - "Jakość i dostępność rejestrów publicznych warunkiem rozwoju powszechnych usług elektronicznych", VIII edycja Seminarium Polskiej Izby Ubezpieczeń, -, 2010

Bolesław Szafrański - "Bezpieczeństwo w sieciach i systemach teleinformatycznych w aspekcie obronności i bezpieczeństwa państwa", Szkolenie Obronne Kadry Kierowniczej URE, -, 2010

Bolesław Szafrański - "Bezpieczeństwo informacyjne administracji publicznej - aspekty ekonomiczne, społeczne, ekonomiczne i technologiczne", XVI Forum Teleinformatyki, -, 2010

Bolesław Szafrański - "Linia współpracy - współpraca administracji rządowej i samorządowej w procesach informatyzacji państwa - opis stanu", XVI Forum Teleinformatyki, -, 2010

Bolesław Szafrański - "System ocen informatyzacji na rzecz transformacji administracji publicznej", TIAPISZ 2010, -, 2010