Jesteś tutaj

Jarosław Koszela

płk dr inż. Jarosław Koszela
Adiunkt naukowo-dydaktyczny
Tel:
Doktorat | 13-11-2007 | Modelowanie i optymalizacja rozmieszczenia elementów rozproszonej obiektowej bazy danych

Maciej Kiedrowicz, Jarosław Koszela - "Modelowanie procesów biznesowych przetwarzania dokumentów wrażliwych z wykorzystaniem technologii RFID", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 42, 53-66, Warszawa, 2016

Maciej Kiedrowicz, Jarosław Koszela - "Model kancelarii przetwarzającej dokumenty wrażliwe z wykorzystaniem technologii RFID", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 42, 67-81, Warszawa, 2016

Maciej Kiedrowicz, Jarosław Koszela - "Procesy kancelarii tajnej w obszarze obsługi administracyjnej dokumentów", -, Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi: Bezpieczeństwo dokumentów, wykorzystanie technologii RFID, 67-84, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2016

Maciej Kiedrowicz, Jarosław Koszela - "Procesy kancelarii tajnej w obszarze obsługi dokumentów", -, Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi: Bezpieczeństwo dokumentów, wykorzystanie technologii RFID, 55-66, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2016

Mariusz Chmielewski, Jarosław Koszela, Roman Wantoch-Rekowski - "Technologie symulatorów wirtualnych w szkoleniu funkcjonariuszy straży granicznej", -, Technologie projektowania trenażerów i symulatorów w programowalnym środowisku symulacji wirtualnej VBS3, 455-472, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 2016

Roman Wantoch-Rekowski, Jarosław Koszela, Damian Król - "Projektowanie oprogramowania symulatora pojazdu szynowego", -, Technologie projektowania trenażerów i symulatorów w programowalnym środowisku symulacji wirtualnej VBS3, 435-454, Wydawnictwo Naukowe Novum, Warszawa, 2016

Jarosław Koszela, Marcin Kukiełka, Roman Wantoch-Rekowski - "Metody integracji symulatorów wirtualnych z rozwiązaniami zwiększającymi immersję", -, XXII Warsztaty Naukowe PTSK, -, 2015

Maciej Kiedrowicz, Jarosław Koszela - "Modelowanie procesów biznesowych przetwarzania dokumentów o różnym poziomie niejawności w zakresie ich przyjmowania, rejestrowania, nadawania klauzuli oraz przechowywania ", -, Zarządzanie informacjami wrażliwymi. Wybrane aspekty organizacyjne, prawne i techniczne ochrony informacji niejawnych, 69-80, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2015

Maciej Kiedrowicz, Jarosław Koszela - "Modelowanie procesów biznesowych przetwarzania dokumentów o różnym poziomie niejawności w zakresie ich udostępniania i wysyłania ", -, Zarządzanie informacjami wrażliwymi. Wybrane aspekty organizacyjne, prawne i techniczne ochrony informacji niejawnych, 81-92, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2015

Maciej Stopniak, Roman Wantoch-Rekowski, Tomasz Drozdowski, Jarosław Koszela - "Budowa trenażerów z wykorzystaniuem VBS3 - Integracja z urządzeniami zewnętrznymi", -, 8, 62-64, Warszawa, 2015

Przemysław Brona, Adam Dąbrowski, Zbigniew Szafrański, Jarosław Koszela, Damian Król, Roman Wantoch-Rekowski - "Projekt nowoczesnego demonstratora symulatora dla operatorów pojazdów szynowych", TTS Technika Transportu Szynowego, 22 (1-2)/ 2015, 41-49, Warszawa, 2015

Roman Wantoch-Rekowski, Jarosław Koszela - "Designing advanced vehicle trainers using virtual simulation technology", Journal of KONES, 22 nr 1, 265-272, Warszawa, 2015

Roman Wantoch-Rekowski, Jarosław Koszela - "Designing advanced vehicle trainers using virtual simulation technology", -, XII Międzynarodowe Sympozjum IPMiT nt. DOSKONALENIE KONSTRUKCJI ORAZ METOD EKSPLOATACJI POJAZDÓW MECHANICZNYCH „POJAZDY 2015", Warszawa, 2015

Andrzej Najgebauer, Ryszard Antkiewicz, Dariusz Pierzchała, Zbigniew Tarapata, Jarosław Rulka, Roman Wantoch-Rekowski, Jarosław Koszela, Mariusz Chmielewski, Rafał Kasprzyk, Wojciech Kulas - "Informatyczne wspomaganie planowania i programowania rozwoju Sił Zbrojnych", -, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa BEZPIECZEŃSTWO 2014, Warszawa, 2014

Andrzej Najgebauer, Ryszard Antkiewicz, Dariusz Pierzchała, Zbigniew Tarapata, Jarosław Rulka, Roman Wantoch-Rekowski, Jarosław Koszela, Mariusz Chmielewski, Rafał Kasprzyk, Wojciech Kulas - "Modelowanie, symulacja i informatyczne wspomaganie decyzji w zarządzaniu kryzysowym ", -, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa BEZPIECZEŃSTWO 2014, Warszawa, 2014

Andrzej Najgebauer, Ryszard Antkiewicz, Dariusz Pierzchała, Zbigniew Tarapata, Jarosław Rulka, Roman Wantoch-Rekowski, Jarosław Koszela, Mariusz Chmielewski, Rafał Kasprzyk, Wojciech Kulas - "Kompleksowy symulacyjny system wspomagania szkolenia wojsk", -, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa BEZPIECZEŃSTWO 2014, Warszawa, 2014

Andrzej Najgebauer, Ryszard Antkiewicz, Mariusz Chmielewski, Rafał Kasprzyk, Jarosław Koszela, Wojciech Kulas, Dariusz Pierzchała, Jarosław Rulka, Zbigniew Tarapata, Roman Wantoch-Rekowski - "Modelowanie i symulacja pola walki", -, Problemy modelowania i projektowania opartych na wiedzy systemów informatycznych na potrzeby bezpieczeństwa narodowego, 71-82, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Andrzej Najgebauer, Ryszard Antkiewicz, Mariusz Chmielewski, Rafał Kasprzyk, Jarosław Koszela, Wojciech Kulas, Zbigniew Tarapata, Jarosław Rulka, Dariusz Pierzchała, Roman Wantoch-Rekowski - "Prowadzenie ćwiczeń z wykorzystaniem różnych typów symulatorów i symulacji", -, Nowoczesne Technologie w Szkoleniu Wojsk - Wirtualna rzeczywistość – realne bezpieczeństwo, Wrocław, 2014

Jarosław Koszela - "Hurtownie procesów – systemy analitycznego przetwarzania procesów ", -, Projektowanie systemów informatycznych: modele i metody, 69-80, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Jarosław Koszela, Karol Wójcik, Roman Wantoch-Rekowski - "Gesture Recognition Interface Architecture for Virtual Simulation", -, Information Systems Architecture and Technology. Selected Aspects of Communication and Computational Systems, 157-166, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2014

Jarosław Koszela - "Koncepcja rozproszonego obiektowego systemu baz danych dla zastosowań wielkoskalowych", -, PTI, -, 2005

Roman Wantoch-Rekowski, Jarosław Koszela - "Concept of simulator for fire trucks driver training in national fire-extinguishing system,", Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce", Warszawa, 2012

Roman Wantoch-Rekowski, Jarosław Koszela - "Możliwości zastosowania symulatorów do szkolenia w zakresie sytuacji kryzysowych,", Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce", Warszawa, 2012

Roman Wantoch-Rekowski, Jarosław Koszela - "Zobrazowanie w czasie rzeczywistym przebiegu symulacji o wysokim stopniu szczegółowości i wykorzystanie wybranych narzędzi", Seminarium Naukowe Zakładu Grafiki Komputerowej II PW, Warszawa, 2012

Tomasz Gzik, Grzegorz Bliźniuk, Jarosław Koszela - "Dynamic clinical paths", Konferencja Naukowa Systems Engineering 2012 (SE'2012), Warszawa, 2012

Jarosław Koszela - "Zaawansowany model zachowań obiektów w wysokorozdzielczych systemach symulacji pola walki", XVIII Warsztaty Naukowe PTSK "Symulacja w Badaniach i Rozwoju", -, 2011

Jarosław Koszela, Tomasz Drozdowski, Tomasz Tarnawski - "Przygotowanie danych terenowych na potrzeby symulacji wielorozdzielczej", XVIII Warsztaty Naukowe PTSK "Symulacja w Badaniach i Rozwoju", -, 2011

Ryszard Antkiewicz, Jarosław Koszela, Andrzej Najgebauer, Dariusz Pierzchała, Jarosław Rulka, Zbigniew Tarapata, Roman Wantoch-Rekowski - "Symulatory pola walki", Konferencja Naukowa nt. "X lat Polski w Afganistanie", -, 2011

Ryszard Antkiewicz, Jarosław Koszela, Andrzej Najgebauer, Dariusz Pierzchała, Jarosław Rulka, Zbigniew Tarapata, Roman Wantoch-Rekowski - "Fast CoA Verification and Recommendation using Tactical Level Land Battle Deterministic Simulator", 2011 UKSim 13th International Conference on Modelling and Simulation, -, 2011

Jarosław Koszela - "Model zachowań obiektów w symulatorach pola walki i komputerowych grach wojennych", VII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych, -, 2010

Jarosław Koszela - "System obiektowy = obiektowa baza danych + obiektowa aplikacja", VI Krajowa Konferencja Bazy Danych: Aplikacje i Systemy, -, 2010

Mariusz Chmielewski, Jarosław Koszela - "Modelowanie zachowań obiektów w środowisku wysokorozdzielczej symulacji działań militarnych", XVII Warsztaty Naukowe Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej, -, 2010

Mariusz Chmielewski, Jarosław Koszela, Roman Wantoch-Rekowski - "Metoda kalibracji zagregowanych modeli walki z wykorzystaniem wysokorozdzielczej symulacji działań militarnych", XVII Warsztaty Naukowe Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej, -, 2010

Roman Wantoch-Rekowski, Jarosław Koszela, Mariusz Chmielewski - "System wielorozdzielczej symulacji działań militarnych", XVII Warsztaty Naukowe Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej, -, 2010

Jarosław Koszela, Mariusz Chmielewski - "Integracja systemów symulacji różnych szczebli", Seminarium Instytutu Systemów Informatycznych, -, 2009

Jarosław Koszela - "Badanie własności metody symulacyjnego wyznaczania rozmieszczenia elementów rozproszonej obiektowej bazy danych", XV Warsztaty Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej, -, 2008

Jarosław Koszela, Mariusz Chmielewski - "Koncepcja integracji danych w systemach C41 na potrzeby planowania operacji połączonych z wykorzystaniem standardu JC3", Wsparcie teleinformatyczne dowództw w działaniach wojsk lądowych, -, 2008

Mariusz Chmielewski, Jarosław Koszela - "Metoda integracji źródeł danych sfewderowanych rozproszonych systemów dowodzenia i symulacji pola walki z wykorzystaniem SOA", XV Warsztaty Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej, -, 2008

Jarosław Koszela - "Koncepcja rozproszonego obiektowego systemu baz danych dla zastosowań wielkoskalowych", XVII Letnia Szkoła Informatyki Szczyrk, -, 2005

Kierownik: Tadeusz Nowicki
Okres realizacji:: 2017-05-29 / 2018-09-30
Źródło finansowania: inne
Kierownik:
Okres realizacji:: 2015-12-22 / 2018-11-30
Źródło finansowania: -
Kierownik: Maciej Kiedrowicz
Okres realizacji:: 2013-12-23 / 2017-04-22
Źródło finansowania: -
Kierownik: Jerzy Stanik
Okres realizacji:: 2013-12-01 / 2016-11-30
Źródło finansowania: -
Kierownik: Andrzej Najgebauer
Okres realizacji:: 2012-12-20 / 2016-03-19
Źródło finansowania: -
Kierownik: Maciej Kiedrowicz
Okres realizacji:: 2012-12-19 / 2018-04-18
Źródło finansowania: -
Kierownik: Roman Wantoch-Rekowski
Okres realizacji:: 2012-05-17 / 2013-11-19
Źródło finansowania: gospodarka
Kierownik: Dariusz Pierzchała
Okres realizacji:: 2011-12-28 / 2014-06-27
Źródło finansowania: NCBiR
Kierownik: Roman Wantoch-Rekowski
Okres realizacji:: 2011-12-28 / 2013-12-27
Źródło finansowania: NCBiR
Kierownik: Mariusz Chmielewski
Okres realizacji:: 2011-01-01 / 2012-06-05
Źródło finansowania: -
Kierownik:
Okres realizacji:: 2010-08-10 / 2013-08-10
Źródło finansowania: NCBiR
Kierownik: Ryszard Antkiewicz
Okres realizacji:: 2010-03-01 / 2012-09-30
Źródło finansowania: EDA
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2010-01-01 / 2011-12-31
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Tomasz Górski
Okres realizacji:: 2009-09-21 / 2015-06-30
Źródło finansowania: NCBiR
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2009-04-01 / 2012-03-31
Źródło finansowania: UE
Kierownik: Grzegorz Bliźniuk
Okres realizacji:: 2009-04-01 / 2010-06-30
Źródło finansowania: UE
Kierownik: Andrzej Najgebauer
Okres realizacji:: 2008-12-15 / 2010-12-15
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2008-12-15 / 2010-12-14
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2008-01-01 / 2009-01-01
Źródło finansowania: -
Kierownik: Andrzej Najgebauer
Okres realizacji:: 2007-04-24 / 2010-10-18
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Ryszard Antkiewicz
Okres realizacji:: 2006-07-18 / 2010-09-23
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Andrzej Najgebauer
Okres realizacji:: 2006-07-01 / 2009-06-30
Źródło finansowania: gospodarka
Kierownik: Gustaw Konopacki
Okres realizacji:: 2006-05-01 / 2008-08-01
Źródło finansowania: -
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2006-01-01 / 2007-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Andrzej Najgebauer
Okres realizacji:: 2005-07-25 / 2008-01-31
Źródło finansowania: MON
Kierownik: Andrzej Najgebauer
Okres realizacji:: 2004-01-01 / 2007-01-01
Źródło finansowania: MON
Kierownik: Marian Chudy
Okres realizacji:: 2000-01-01 / 2003-01-01
Źródło finansowania: MON