Jesteś tutaj

Jarosław Olejniczak

dr Jarosław Olejniczak
Adiunkt naukowo-dydaktyczny
Tel:
Doktorat | 27-03-2001 | System doradczy analizy kosztów

Jarosław Olejniczak - "Model of the Control System of National Economic Security", -, CSCC 2018 (22nd International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers), -, 2018

Jarosław Olejniczak - "Model of the control system of national economic security", -, 210, 1-7, -, 2018

Jarosław Olejniczak - "Economic Diagnostics in Automated Business Management System", -, ICIM 2015, -, 2015

Jarosław Olejniczak - "Economic diagnostics in automated business management systems", -, Information Management in Practice, 117-127, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 2015

Jarosław Olejniczak - "Diagnostyka ekonomiczna w systemach automatycznego zarządzania przedsiębiorstwem ", -, Projektowanie systemów informatycznych: modele i metody, 95-104, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Jarosław Olejniczak - "The Business Diagnostics Model Addressing its Components Variation Dynamics", Zarządzanie i Finanse, 3/1, 103-115, Warszawa, 2013

Jarosław Olejniczak - "Zastosowanie podejścia budżetowego do diagnostyki przedsiębiorstwa w systemach Business Intelligence (BI).", PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 4/3, 109-119, Gdańsk, 2012

Jarosław Olejniczak - "Wykorzystanie języka R w procesie dydaktycznym", -, Seminarium Instytutu Systemów Informatycznych, -, 2010

Jarosław Olejniczak - "The ontological model of knowledge in the business diagnostic systems", -, Information Management, 121-129, Gdańsk University Press, Gdańsk, 2009

Jarosław Olejniczak - "Economic diagnostics in automated business management systems", Information Management in Practice, 117-127, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 2015

Jarosław Olejniczak - "Diagnostyka ekonomiczna w systemach automatycznego zarządzania przedsiębiorstwem ", Projektowanie systemów informatycznych: modele i metody, 95-104, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Jarosław Olejniczak - "The ontological model of knowledge in the business diagnostic systems", Information Management, 121-129, Gdańsk University Press, Gdańsk, 2009

Jarosław Olejniczak - "Model of the Control System of National Economic Security", CSCC 2018 (22nd International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers), -, 2018

Jarosław Olejniczak - "Economic Diagnostics in Automated Business Management System", ICIM 2015, -, 2015

Jarosław Olejniczak - "Wykorzystanie języka R w procesie dydaktycznym", Seminarium Instytutu Systemów Informatycznych, -, 2010

Jarosław Olejniczak - "Model of the control system of national economic security", -, 210, 1-7, -, 2018

Jarosław Olejniczak - "The Business Diagnostics Model Addressing its Components Variation Dynamics", Zarządzanie i Finanse, 3/1, 103-115, Warszawa, 2013

Jarosław Olejniczak - "Zastosowanie podejścia budżetowego do diagnostyki przedsiębiorstwa w systemach Business Intelligence (BI).", PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 4/3, 109-119, Gdańsk, 2012

Jarosław Olejniczak - "The Business Diagnostics Model Addressing its Components Variation Dynamics", Zarządzanie i Finanse, 3/1, 103-115, Warszawa, 2013

Jarosław Olejniczak - "Zastosowanie podejścia budżetowego do diagnostyki przedsiębiorstwa w systemach Business Intelligence (BI).", PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 4/3, 109-119, Gdańsk, 2012