Jesteś tutaj

Jerzy Stanik

dr inż. Jerzy Stanik
Adiunkt naukowo-dydaktyczny
Tel:
Funkcje:
Zastępca dyrektora instytutu
Doktorat | 14-07-1987 | Utrzymywanie wymaganego poziomu bieżącej niezawodności funkcjonowania komputerowego systemu zautomatyzowanego dowodzenia

Jarosław Napiórkowski, Jerzy Stanik - "Zastosowanie technologiiRFID do zarządzania obiegiem dokumentów niejawnych", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 126(1), 243-255, Szczecin, 2017

Jerzy Stanik - "Model ryzyka systemu informacyjnego jednostki kancelaryjnej typu RFID ", -, Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi. Otoczenie systemu, elementy i implementacja, 47-96, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Jerzy Stanik - "System risk model of the IT system supporting the processing of documents at different levels of sensitivity", -, 125, 1-13, -, 2017

Jerzy Stanik - "Wieloaspektowy model ryzyka zasobu informacyjnego", -, InfoXXI'2017, -, 2017

Jerzy Stanik - "System risk model of the IT system supporting the processing of documents at different levels of sensitivity", -, 21st International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2017), -, 2017

Jerzy Stanik - "Wieloaspektowa metodyka analizy i zarządzania ryzykiem procesów biznesowych", -, Społeczno-gospodarcze aspekty usług cyfrowych, -, 2017

Jerzy Stanik - "Concept of methodology for risk management at the IT platform supporting integration and analysis of the information related with national security treats having different levels of sensitivity", -, ICIM 2017 13th International Conference on Information Management, -, 2017

Jerzy Stanik, Maciej Kiedrowicz - "Wieloaspektowa metodyka analizy i zarządzania ryzykiem procesów biznesowych", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 126/1, 339-354, Szczecin, 2017

Jerzy Stanik, Maciej Kiedrowicz - "Metoda analizy i szacowania ryzyka zasobu informacyjnego", -, InfoXXI'2017, -, 2017

Jerzy Stanik, Maciej Kiedrowicz - "Metodyka zarządzania ryzykiem w bezpieczństwie zasobów informacyjnych", -, InfoXXI'2017, -, 2017

Jerzy Stanik, Romuald Hoffmann - "Model ryzyka procesów biznesowych", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 126/1, 325-338, Szczecin, 2017

Maciej Kiedrowicz, Jerzy Stanik - "Metodyka analizy i zarządzania ryzykiem procesów przetwarzających dokumenty o różnych poziomach wrażliwości ", -, Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi. Otoczenie systemu, elementy i implementacja, 71-96, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Maciej Kiedrowicz, Jerzy Stanik - "Dynamiczne procesy biznesowe w systemach workflow", -, Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi. Otoczenie systemu, elementy i implementacja, 129-147, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Maciej Kiedrowicz, Jerzy Stanik - "Models and Method for the Risk Assessment of an Intellectual Resource", -, 14, 174-183, -, 2017

Maciej Kiedrowicz, Jerzy Stanik - "An information system risk model for the risk management system of an organisations processing sensitive data", -, ICIM 2017 13th International Conference on Information Management, -, 2017

Romuald Hoffmann, Jerzy Stanik - "Model ryzyka procesów biznesowych", -, Społeczno-gospodarcze aspekty usług cyfrowych, -, 2017

Romuald Hoffmann, Jerzy Stanik, Jarosław Napiórkowski - "Modele wykrywania podatności oprogramowania w ujęciu dynamiki systemowej ", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 45/2017, 201-212, Warszawa, 2017

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Zarządzanie Technologiami ICT w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego RP ", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 45, 213-226, Warszawa, 2017

Jarosław Napiórkowski, Jerzy Stanik, Romuald Hoffmann - "Zarządzanie ryzykiem w systemie zarządzania bezpieczeństwem organizacji", -, Konferencja Naukowa pt. "Współczesne wyzwania e-Gospodarki", -, 2016

Jerzy Stanik, Maciej Kiedrowicz - "Uwarunkowania zarządzania ryzykiem operacyjnym w bezpieczeństwie systemu zarządzania cyklem życia dokumentów o różnych poziomach wrażliwości", -, Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi: Bezpieczeństwo dokumentów, wykorzystanie technologii RFID, 25-54, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2016

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Modelowanie wartości Earned Value w zarządzaniu projektami z wykorzystaniem podejścia Agile. Część 1 - Opis dla potrzeb symulacji", Zarządzanie projektami i modelowanie procesów, 13-23, PTI, Warszawa, 2013

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Modelowanie wartości Earned Value w zarządzaniu projektami z wykorzystaniem podejścia Agile. Część 2 - Model symulacyjny", Zarządzanie projektami i modelowanie procesów, 25-38, PTI, Warszawa, 2013

Jerzy Stanik - "Zagadnienia bezpieczeństwa platformy integracyjnej", Platformy integracyjne: Zagadnienia wybrane, 180-196, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 2012

Tomasz Górski, Jerzy Stanik - "Model bezpieczeństwa platformy integracyjnej", -, Gdańsk, 2011

Jerzy Stanik, Kazimierz Worwa - "Quality of Web-Based Information Systems", eCommerce, ePayments and New Entrepreneurship, 169-185, Gdańsk University Press, Gdańsk, 2010

Jerzy Stanik, Kazimierz Worwa - "Subdomains management for program partition testing strategy", Information Management, 275-284, Gdańsk University Press, Gdańsk, 2009

Kazimierz Worwa, Jerzy Stanik - "Optimization of the Testing-Resource Allocation in Software Testing", Information Management, 266-274, Gdańsk University Press, Gdańsk, 2009

Tomasz Górski, Jerzy Stanik - "Scheduling method of information technology project", Information Management, 158-165, Gdańsk University Press, Gdańsk, 2007

Tomasz Górski, Jerzy Stanik - "Quality and Safety-oriented information systems development methodology", Information Management, 150-157, Gdańsk University Press, Gdańsk, 2007

Jerzy Stanik - "Information security management. Part 1. Basic elements of security.", -, Politechnika Gdańska, Gdańsk, 2005

Jerzy Stanik, Tomasz Gumowski - "Information security management. Part 2. Information security management model", -, 318-, Politechnika Gdańska, Gdańsk, 2005

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacyjnym", Informacja w społeczeństwie XXI wieku (InfoXXI'2016), -, 2016

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Zarządzanie technologiami ICT w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego RP", Informacja w społeczeństwie XXI wieku (InfoXXI'2016), -, 2016

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Big Data w analizie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego", Konferencja Naukowa pt. "Współczesne wyzwania e-Gospodarki", -, 2016

Jarosław Napiórkowski, Jerzy Stanik - "Metodyka kształtowania ryzyka w cyklu eksploatacyjnym systemu informatycznego", KKIO 2015, Międzyzdroje, 2015

Jerzy Stanik - "Standardy projektowania mechanizmów bezpieczeństwa w statystycznych zastosowaniach baz danych", Konferencja GUS-WAT pt. "System Statystyki Publicznej wobec wyzwań prawnych, naukowych i technologicznych w obszarze ochrony danych statystycznych", Warszawa, 2015

Jerzy Stanik, Jarosław Napiórkowski - "Projekt podsystemu zabezpieczeń dla kancelarii niejawnej wykorzystującej technologię znaczników RFID", ICIM 2015, -, 2015

Jerzy Stanik, Maciej Kiedrowicz - "Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie systemu zarządzania cyklem życia dokumentów o różnych poziomach wrażliwości", ICIM 2015, -, 2015

Jerzy Stanik, Tomasz Protasowicki - "Koncepcja platformy integracji i analizy danych o zagrożeniach w Systenie Bezpieczeństwa Narodowego RP", ICIM 2015, -, 2015

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Metodyka kształtowania ryzyka w cyklu rozwojowym systemu informatycznego", KKIO 2015, Międzyzdroje, 2015

Jerzy Stanik, Tomasz Protasowicki - "Wybrane aspekty procesu projektowania, budowy i wdrażania systemu zarządzania ryzykiem ", IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa BEZPIECZEŃSTWO 2014, Warszawa, 2014

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Symulacyjne badanie jakości oprogramowania w zwinnym procesie produkcji", XVI Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, -, 2014

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik, Maciej Kiedrowicz - "Wybrane aspekty standaryzacji w ochronie publicznych zasobów informacyjnych i świadczonych usług w kontekście społeczeństwa informacyjnego", Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy, -, 2014

Jerzy Stanik - "Metoda utrzymywania wymaganego poziomu bezpieczeństwa w elektronicznych platformach integracyjnych „80th Anniversary of Breaking the Enigma Code – Return to the Roots”", -, -, 2013

Jerzy Stanik, Maciej Kiedrowicz - "Adequacy evaluation of the simulation models of system dynamics on the example of the Earned Value model” konferencja: The 11th International Conference on Information Management (ICIM 2013)", The 11th International Conference on Information Management (ICIM 2013), Gdańsk, 2013

Jerzy Stanik, Robert Waszkowski - "Quality management in information technology project „elements of good practice”", The 11th International Conference on Information Management (ICIM 2013), Gdańsk, 2013

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Model jakości oprogramowania wytwarzanego w zwinnym procesie produkcji", XX Warsztaty Naukowe PTSK 2013, -, 2013

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "The concept of maintaining functional security of an integration platform. Part 1. Description of an integration platform for the purpose of properties and functional security management", The 11th International Conference on Information Management (ICIM 2013), -, 2013

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "The concept of maintaining functional security of an integration platform. Part 2. The functional security control subsystem", The 11th International Conference on Information Management (ICIM 2013), -, 2013

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Modelowanie wartości Earned Value w zarządzaniu projektami z wykorzystaniem podejścia Agile. Część 1. Opis dla potrzeb symulacji", XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania (KKIO 2013), -, 2013

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Modelowanie wartości Earned Value w zarządzaniu projektami z wykorzystaniem podejścia Agile. Część 2. Model symulacyjny", XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania (KKIO 2013), -, 2013

Kazimierz Worwa, Jerzy Stanik - "Optimalizacja alokacji nakładów w procesie wytwarzania programu o znanej strukturze modułowej", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 7, 69-76, Warszawa, 2011

Kazimierz Worwa, Jerzy Stanik - "Modelowanie jakości webowych systemów informatycznych", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 7, 77-86, Warszawa, 2011

Kazimierz Worwa, Jerzy Stanik - "On Some Challenges in Web Information Retrieval", PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 3, 165-182, -, 2011

Kazimierz Worwa, Jerzy Stanik - "Porównanie wybranych strategii losowego testowania oprogramowania", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 8, 59-66, Warszawa, 2011

Tomasz Górski, Jerzy Stanik - "Selected aspects and mechanisms of integration platform's security", PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 3, 97-107, Sopot, 2011

Tomasz Górski, Jerzy Stanik - "Concept of integration platform's security model", PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 3, 109-119, -, 2011

Tomasz Górski, Jerzy Stanik - "Selected aspects and mechanisms of integration platform's security", PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 3, 97-107, Sopot, 2011

Tomasz Górski, Jerzy Stanik - "Concept of integration platform's security model", PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 3, 109-119, -, 2011

Kierownik: Maciej Kiedrowicz
Okres realizacji:: 2013-12-23 / 2017-04-22
Źródło finansowania: -
Kierownik: Jerzy Stanik
Okres realizacji:: 2013-12-01 / 2016-11-30
Źródło finansowania: -
Kierownik: Maciej Kiedrowicz
Okres realizacji:: 2012-12-19 / 2018-04-18
Źródło finansowania: -
Kierownik:
Okres realizacji:: 2010-08-10 / 2013-08-10
Źródło finansowania: NCBiR