Jesteś tutaj

Joanna Wiśniewska

dr inż. Joanna Wiśniewska
Adiunkt naukowo-dydaktyczny
Tel:
Doktorat | 22-05-2012 | Algorytm wspomagający podejmowanie decyzji wraz z koncepcją zastosowania adekwatnych obliczeń kwantowych

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "Simple Quantum Circuits for Data Classification", -, Intelligent Information and Database Systems. 12th Asian Conference, ACIIDS 2020, Phuket, Thailand, March 23–26, 2020, Proceedings, Part I, LNCS 12033, 392-403, Springer, -, 2020

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "Quantum Switch Realization by the Quantum Lyapunov Control", -, Computer Networks: 26th International Conference, CN 2019, Kamień Śląski, Poland, June 25–27, 2019, Proceedings, 76-85, Springer International Publishing AG, -, 2019

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "Kwantowy przełącznik informacji", -, Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: zastosowania, 143-154, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2019

Joanna Wiśniewska - "Comparing quality of pseudo- and true-random numbers obtained from different sources", Symulacja w Badaniach i Rozwoju, 9(1-2), 73-82, -, 2018

Joanna Wiśniewska - "Porównanie jakości liczb pseudolosowych i losowych pozyskanych z różnych źródeł", -, XXV Warsztaty Naukowe PTSK "Symulacja w Badaniach i Rozwoju", -, 2018

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "Quantum Coherence Measures for Quantum Switch", -, Computer Networks. 25th International Conference, CN 2018, Gliwice, Poland, June 19-22, 2018, Proceedings, CCIS 860, 139-141, Springer International Publishing AG, -, 2018

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "Quantum Coherence Measures for Quantum Switch", -, CN 2018, -, 2018

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "Recognizing the pattern of binary Hermitian matrices by quantum kNN and SVM methods", -, 5(3-4), 197-204, -, 2018

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "QTM: Computational package using MPI protocol for Quantum Trajectories Method", -, 13(12), -, 2018

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "Recognizing the Pattern of Binary Hermitian Matrices by a Quantum Circuit", -, ACIIDS 2017 9th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, -, 2017

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "A Qutrit Switch for Quantum Networsk", -, CN 2017 , -, 2017

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "Recognizing the Pattern of Binary Hermitian Matrices by a Quantum Circuit", -, Intelligent Information and Database Systems, 9th Asian Conference, ACIIDS 2017, Kanazawa, Japan, April 3-5, 2017, Proceedings, Part I, LNAI 10191, 466-475, Springer International Publishing AG, -, 2017

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "A Qutrit Switch for Quantum Networks", -, COMPUTER NETWORKS; seria wydawnicza: Communication in Computer and Information Science, 295-304, Springer International Publishing AG, -, 2017

Marek Sawerwain, Joanna Wiśniewska - "The Entanglement Level and the Detection of Quantum Data Transfer Correctness in Short Qutrit Spin Chains", WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS, Vol. 96, Issue 4, 5437-5452, -, 2017

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "Quantum Network Protocol for Qudits with Use of Quantum Repeaters and Pauli Z-Type Operational Errors", -, 23rd International Conference on Computer Networks (CN 2016), -, 2016

Marek Sawerwain, Joanna Wiśniewska - "Quantum Network Protocol for Qudits with Use of Quantum Repeaters and Pauli Z-Type Operational Errors", -, COMPUTER NETWORK: w serii wydawniczej CCIS 608, 237-246, Springer, -, 2016

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "Tracing of an Entanglement Level in Short Qubit and Qutrit Spin Chains", -, 22nd International Conference on Computer Networks (CN 2015), -, 2015

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "Detecting Entanglement in Quantum Systems with Artificial Neural Network", -, ACIIDS 2015, 7th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, -, 2015

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "Symulacja metody kwantowych trajektorii dla problemów optyki kwantowej oraz informatyki kwantowej", Symulacja w Badaniach i Rozwoju, Vol. 6, No. 1/2015, 67-75, -, 2015

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "Detecting Entanglement in Quantum Systems with Artificial Neural Network", -, Intelligent Information and Database Systems, 358-367, Springer, Berlin, 2015

Marek Sawerwain, Joanna Wiśniewska - Informatyka kwantowa. Wybrane obwody i algorytmy, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 2015

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "Simple Quantum Circuits for Data Classification", Intelligent Information and Database Systems. 12th Asian Conference, ACIIDS 2020, Phuket, Thailand, March 23–26, 2020, Proceedings, Part I, LNCS 12033, 392-403, Springer, -, 2020

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "Quantum Switch Realization by the Quantum Lyapunov Control", Computer Networks: 26th International Conference, CN 2019, Kamień Śląski, Poland, June 25–27, 2019, Proceedings, 76-85, Springer International Publishing AG, -, 2019

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "Kwantowy przełącznik informacji", Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: zastosowania, 143-154, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2019

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "Quantum Coherence Measures for Quantum Switch", Computer Networks. 25th International Conference, CN 2018, Gliwice, Poland, June 19-22, 2018, Proceedings, CCIS 860, 139-141, Springer International Publishing AG, -, 2018

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "Recognizing the Pattern of Binary Hermitian Matrices by a Quantum Circuit", Intelligent Information and Database Systems, 9th Asian Conference, ACIIDS 2017, Kanazawa, Japan, April 3-5, 2017, Proceedings, Part I, LNAI 10191, 466-475, Springer International Publishing AG, -, 2017

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "A Qutrit Switch for Quantum Networks", COMPUTER NETWORKS; seria wydawnicza: Communication in Computer and Information Science, 295-304, Springer International Publishing AG, -, 2017

Marek Sawerwain, Joanna Wiśniewska - "Quantum Network Protocol for Qudits with Use of Quantum Repeaters and Pauli Z-Type Operational Errors", COMPUTER NETWORK: w serii wydawniczej CCIS 608, 237-246, Springer, -, 2016

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "Detecting Entanglement in Quantum Systems with Artificial Neural Network", Intelligent Information and Database Systems, 358-367, Springer, Berlin, 2015

Marek Sawerwain, Joanna Wiśniewska - "Tracing of an Entanglement Level in Short Qubit and Qutrit Spin Chains", COMPUTER NETWORKS; seria wydawnicza: Communication in Computer and Information Science, 270-279, Springer International Publishing AG, -, 2015

Marek Sawerwain, Joanna Wiśniewska, Wiesław Leoński - "High performance computing and quantum trajectory method in CPU and GPU systems", Journal of Physics: Conference Series 574, 1-4, IOP Institute of Physics, Londyn, 2015

Andrzej Ameljańczyk, Joanna Wiśniewska - "Komputerowy system monitorowania zagrożeń epidemiologicznych", Analiza i symulacja epidemii chorób przenoszonych drogą pokarmową, 261-272, Wojskowa Akademia Techniczna, -, 2014

Andrzej Ameljańczyk, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Joanna Wiśniewska - "Modele i metody organizacji działań Powiatowej Inspekcji Sanitarnej", Analiza i symulacja epidemii chorób przenoszonych drogą pokarmową, 337-356, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Joanna Wiśniewska - "Implementacja funkcji logicznych za pomocą układów bramek kwantowych o złożoności wielomianowej ", Projektowanie systemów informatycznych: modele i metody, 133-140, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "GPU: Accelerated Computation Routines for Quantum Trajectories Method", Numerical Computations with GPUs (Volodymyr Kindratenko Ed.), 299-318, Springer International Publishing AG, Londyn, 2014

Marek Sawerwain, Joanna Wiśniewska - "Generation of Entangled Qudits States with XY-Like Dynamics in 1D Qudits Spins", COMPUTER NETWORKS; seria wydawnicza: Communication in Computer and Information Science, 187-196, Springer International Publishing AG, -, 2014

Joanna Wiśniewska - "Transfers of Entangled Qudit States in Quantum Networks", COMPUTER NETWORKS; seria wydawnicza: Communication in Computer and Information Science, 344-353, Springer, Berlin, 2013

Joanna Wiśniewska - "Algorytm decyzyjny wraz z koncepcją jego kwantowej implementacji", Techniczne i teoretyczne aspekty współczesnych sieci komputerowych, 11-18, WKŁ Warszawa, Warszawa, 2009

Joanna Wiśniewska - "Metoda szybkiego wyznaczania macierzy reprezentującej operator unitarny", Współczesne aspekty sieci komputerowych, 13-22, WKŁ Warszawa, Warszawa, 2008

Joanna Wiśniewska - "Kwantowy algorytm wspomagający proces podejmowania decyzji", Sieci Komputerowe, 53-62, WKŁ Warszawa, Warszawa, 2007

Joanna Wiśniewska - "Profil osobowości skłonnej do agresji i jego model matematyczny dla potrzeb systemu informatycznegorozpoznającegowzorzec sytuacji zagrożenia", -, PTETIS, Warszawa, 2005

Joanna Wiśniewska - "Porównanie jakości liczb pseudolosowych i losowych pozyskanych z różnych źródeł", XXV Warsztaty Naukowe PTSK "Symulacja w Badaniach i Rozwoju", -, 2018

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "Quantum Coherence Measures for Quantum Switch", CN 2018, -, 2018

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "Recognizing the Pattern of Binary Hermitian Matrices by a Quantum Circuit", ACIIDS 2017 9th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, -, 2017

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "A Qutrit Switch for Quantum Networsk", CN 2017 , -, 2017

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "Quantum Network Protocol for Qudits with Use of Quantum Repeaters and Pauli Z-Type Operational Errors", 23rd International Conference on Computer Networks (CN 2016), -, 2016

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "Tracing of an Entanglement Level in Short Qubit and Qutrit Spin Chains", 22nd International Conference on Computer Networks (CN 2015), -, 2015

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "Detecting Entanglement in Quantum Systems with Artificial Neural Network", ACIIDS 2015, 7th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, -, 2015

Joanna Wiśniewska - "Symulacja metody kwantowych trajektorii dla problemów optyki kwantowej oraz informatyki kwantowej", XXI Warsztaty Naukowe PTSK, Białowieża, 2014

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "Generation of Entangled Qudits States with XY-Like Dynamics in 1D Qudits Spins", 21st International Science Conference on Computer Networks (CN 2014), -, 2014

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "High performance computing and quantum trajectory method in CPU and GPU systems", 3rd International Conference on Mathematical Modeling i Phisical Sciences, -, 2014

Joanna Wiśniewska - "Quantum road traffic model for ambulance travel time estimation", XVIII International Conference Medical Informatics & Technologies (MIT 2013), -, 2013

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "Transfers of entangled qudit statea in quantum networks", 20th International Conference on Computer Networks (CN 2013), -, 2013

Joanna Wiśniewska - "Quantum Computer Network Model for a Decision Making Algorithm", Sieci Komputerowe 2012, -, 2012

Joanna Wiśniewska - "Implementacja operatora kwantowego za pomocą sieci elementarnych bramek kwantowych", Seminarium Instytutu Systemów Informatycznych, -, 2010

Joanna Wiśniewska - "Ocena funkcji decyzyjnej realizowanej przez kwantowy algorytm decyzyjny ", Seminarium Instytutu Systemów Informatycznych, -, 2009

Joanna Wiśniewska - "Ocena funkcji decyzyjnej realizowanej przez kwantowy algorytm decyzyjny", Seminarium Instytutu Systemów Informatycznych, -, 2009

Joanna Wiśniewska - "Konstruowanie macierzy unitarnych dla kwantowego algorytmu decyzyjnego", Seminarium Instytutu Systemów Informatycznych, -, 2008

Joanna Wiśniewska - "Kwantowy algorytm wspomagający podejmowanie decyzji", -, -, 2007

Joanna Wiśniewska - "Algorytmy kwantowe – idea działania oraz przykład praktycznego zastosowania", -, -, 2005

Joanna Wiśniewska - "Model matematyczny osobowości skłonnej do agresji dla potrzeb systemu informatycznego rozpoznającego wzorzec sytuacji zagrożenia terrorystycznego", -, -, 2005

Joanna Wiśniewska - "Comparing quality of pseudo- and true-random numbers obtained from different sources", Symulacja w Badaniach i Rozwoju, 9(1-2), 73-82, -, 2018

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "Recognizing the pattern of binary Hermitian matrices by quantum kNN and SVM methods", -, 5(3-4), 197-204, -, 2018

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "QTM: Computational package using MPI protocol for Quantum Trajectories Method", -, 13(12), -, 2018

Marek Sawerwain, Joanna Wiśniewska - "The Entanglement Level and the Detection of Quantum Data Transfer Correctness in Short Qutrit Spin Chains", WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS, Vol. 96, Issue 4, 5437-5452, -, 2017

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "Symulacja metody kwantowych trajektorii dla problemów optyki kwantowej oraz informatyki kwantowej", Symulacja w Badaniach i Rozwoju, Vol. 6, No. 1/2015, 67-75, -, 2015

Joanna Wiśniewska - "Implementacja funkcji logicznych za pomocą sieci bramek kwantowych", Studia Informatica, 34, No 3(113), 155-166, Gliwice, 2013

Joanna Wiśniewska - "QUANTUM ROAD TRAFFIC MODEL FOR AMBULANCE TRAVEL TIME ESTIMATION", Journal of Medical Informatics & Technologies, 22, 257-264, Katowice, 2013

Joanna Wiśniewska - "QuantumComputer Network Model for a Decision Making Algorithm", COMMUNICATIONS IN COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE, 291, 73-81, Berlin, 2012

Joanna Wiśniewska - "Konstruowanie układów kwantowych dla pewnych operacji unitarnych", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 7, 53-59, Warszawa, 2011

Joanna Wiśniewska - "Wyznaczanie postaci macierzowej operatora opisującego działanie złożonego układu kwantowego", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 6/2010, 47-52, Warszawa, 2010

Joanna Wiśniewska - "Fast method of calculating unitary matrix for quantum decision algorithm", POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 18, 381-385, -, 2009

Joanna Wiśniewska - "Określanie priorytetów zmiennych pewnych funkcji decyzyjnych", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 4/2009, 59-63, Warszawa, 2009

Joanna Wiśniewska - "Podstawy działania komputera kwantowego, zaprojektowanego z wykorzystaniem zjawiska jądrowego rezonansu magnetycznego", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 1/2008, 69-74, Warszawa, 2008

Joanna Wiśniewska - "Konstruowanie macierzy unitarnych dla kwantowego algorytmu decyzyjnego", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 2/2008, 59-65, Warszawa, 2008

Marek Sawerwain, Joanna Wiśniewska - "The Entanglement Level and the Detection of Quantum Data Transfer Correctness in Short Qutrit Spin Chains", WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS, Vol. 96, Issue 4, 5437-5452, -, 2017

Joanna Wiśniewska - "Fast method of calculating unitary matrix for quantum decision algorithm", POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 18, 381-385, -, 2009

Joanna Wiśniewska - "Comparing quality of pseudo- and true-random numbers obtained from different sources", Symulacja w Badaniach i Rozwoju, 9(1-2), 73-82, -, 2018

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "Symulacja metody kwantowych trajektorii dla problemów optyki kwantowej oraz informatyki kwantowej", Symulacja w Badaniach i Rozwoju, Vol. 6, No. 1/2015, 67-75, -, 2015

Joanna Wiśniewska - "Implementacja funkcji logicznych za pomocą sieci bramek kwantowych", Studia Informatica, 34, No 3(113), 155-166, Gliwice, 2013

Joanna Wiśniewska - "QUANTUM ROAD TRAFFIC MODEL FOR AMBULANCE TRAVEL TIME ESTIMATION", Journal of Medical Informatics & Technologies, 22, 257-264, Katowice, 2013

Joanna Wiśniewska - "QuantumComputer Network Model for a Decision Making Algorithm", COMMUNICATIONS IN COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE, 291, 73-81, Berlin, 2012

Joanna Wiśniewska - "Konstruowanie układów kwantowych dla pewnych operacji unitarnych", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 7, 53-59, Warszawa, 2011

Joanna Wiśniewska - "Wyznaczanie postaci macierzowej operatora opisującego działanie złożonego układu kwantowego", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 6/2010, 47-52, Warszawa, 2010

Joanna Wiśniewska - "Określanie priorytetów zmiennych pewnych funkcji decyzyjnych", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 4/2009, 59-63, Warszawa, 2009

Joanna Wiśniewska - "Podstawy działania komputera kwantowego, zaprojektowanego z wykorzystaniem zjawiska jądrowego rezonansu magnetycznego", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 1/2008, 69-74, Warszawa, 2008

Joanna Wiśniewska - "Konstruowanie macierzy unitarnych dla kwantowego algorytmu decyzyjnego", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 2/2008, 59-65, Warszawa, 2008

Kierownik: Joanna Wiśniewska
Okres realizacji:: 2014-06-27 / 2015-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Tadeusz Nowicki
Okres realizacji:: 2012-07-01 / 2014-06-30
Źródło finansowania: NCBiR
Kierownik: Joanna Wiśniewska
Okres realizacji:: 2012-06-01 / 2013-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Joanna Wiśniewska
Okres realizacji:: 2011-06-01 / 2011-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2008-01-01 / 2009-01-01
Źródło finansowania: -