Jesteś tutaj

Joanna Wiśniewska

dr inż. Joanna Wiśniewska
Adiunkt naukowo-dydaktyczny
Tel:
Doktorat | 22-05-2012 | Algorytm wspomagający podejmowanie decyzji wraz z koncepcją zastosowania adekwatnych obliczeń kwantowych

Marek Sawerwain, Joanna Wiśniewska - "Informatyka kwantowa. Wybrane obwody i algorytmy", -, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 2015

Marek Sawerwain, Joanna Wiśniewska - "Tracing of an Entanglement Level in Short Qubit and Qutrit Spin Chains", -, COMPUTER NETWORKS; seria wydawnicza: Communication in Computer and Information Science, 270-279, Springer International Publishing AG, -, 2015

Marek Sawerwain, Joanna Wiśniewska, Wiesław Leoński - "High performance computing and quantum trajectory method in CPU and GPU systems", -, Journal of Physics: Conference Series 574, 1-4, IOP Institute of Physics, Londyn, 2015

Andrzej Ameljańczyk, Joanna Wiśniewska - "Komputerowy system monitorowania zagrożeń epidemiologicznych", -, Analiza i symulacja epidemii chorób przenoszonych drogą pokarmową, 261-272, Wojskowa Akademia Techniczna, -, 2014

Andrzej Ameljańczyk, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Joanna Wiśniewska - "Modele i metody organizacji działań Powiatowej Inspekcji Sanitarnej", -, Analiza i symulacja epidemii chorób przenoszonych drogą pokarmową, 337-356, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Joanna Wiśniewska - "Implementacja funkcji logicznych za pomocą układów bramek kwantowych o złożoności wielomianowej ", -, Projektowanie systemów informatycznych: modele i metody, 133-140, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Joanna Wiśniewska - "Symulacja metody kwantowych trajektorii dla problemów optyki kwantowej oraz informatyki kwantowej", -, XXI Warsztaty Naukowe PTSK, Białowieża, 2014

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "GPU: Accelerated Computation Routines for Quantum Trajectories Method", -, Numerical Computations with GPUs (Volodymyr Kindratenko Ed.), 299-318, Springer International Publishing AG, Londyn, 2014

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "Generation of Entangled Qudits States with XY-Like Dynamics in 1D Qudits Spins", -, 21st International Science Conference on Computer Networks (CN 2014), -, 2014

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "High performance computing and quantum trajectory method in CPU and GPU systems", -, 3rd International Conference on Mathematical Modeling i Phisical Sciences, -, 2014

Marek Sawerwain, Joanna Wiśniewska - "Generation of Entangled Qudits States with XY-Like Dynamics in 1D Qudits Spins", -, COMPUTER NETWORKS; seria wydawnicza: Communication in Computer and Information Science, 187-196, Springer International Publishing AG, -, 2014

Joanna Wiśniewska - "Transfers of Entangled Qudit States in Quantum Networks", -, COMPUTER NETWORKS; seria wydawnicza: Communication in Computer and Information Science, 344-353, Springer, Berlin, 2013

Joanna Wiśniewska - "Quantum road traffic model for ambulance travel time estimation", -, XVIII International Conference Medical Informatics & Technologies (MIT 2013), -, 2013

Joanna Wiśniewska - "Implementacja funkcji logicznych za pomocą sieci bramek kwantowych", Studia Informatica, 34, No 3(113), 155-166, Gliwice, 2013

Joanna Wiśniewska - "QUANTUM ROAD TRAFFIC MODEL FOR AMBULANCE TRAVEL TIME ESTIMATION", Journal of Medical Informatics & Technologies, 22, 257-264, Katowice, 2013

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "Transfers of entangled qudit statea in quantum networks", -, 20th International Conference on Computer Networks (CN 2013), -, 2013

Joanna Wiśniewska - "Quantum Computer Network Model for a Decision Making Algorithm", -, Sieci Komputerowe 2012, -, 2012

Joanna Wiśniewska - "QuantumComputer Network Model for a Decision Making Algorithm", COMMUNICATIONS IN COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE, 291, 73-81, Berlin, 2012

Joanna Wiśniewska - "Konstruowanie układów kwantowych dla pewnych operacji unitarnych", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 7, 53-59, Warszawa, 2011

Joanna Wiśniewska - "Implementacja operatora kwantowego za pomocą sieci elementarnych bramek kwantowych", -, Seminarium Instytutu Systemów Informatycznych, -, 2010

Kierownik: Joanna Wiśniewska
Okres realizacji:: 2014-06-27 / 2015-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Tadeusz Nowicki
Okres realizacji:: 2012-07-01 / 2014-06-30
Źródło finansowania: NCBiR
Kierownik: Joanna Wiśniewska
Okres realizacji:: 2012-06-01 / 2013-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Joanna Wiśniewska
Okres realizacji:: 2011-06-01 / 2011-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2008-01-01 / 2009-01-01
Źródło finansowania: -