Jesteś tutaj

Kazimierz Worwa

płk dr hab. inż. Kazimierz Worwa
Profesor nadzwyczajny
Tel:
Habilitacja | 10-05-2005 | Modelowanie i ocena wzrostu niezawodności oprogramowania w procesie testowania
Doktorat | 03-07-1984 | Optymalizacja procesu testowania oprogramowania systemów informatycznych

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Kazimierz Worwa - "Opracowanie metodyk badania niezawodności i wydajności sprzętu i oprogramowania systemu kancelarii z dokumentami ze znacznikami RFID ", -, Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi. Modele i metody badań, 55-72, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Kazimierz Worwa - "Analiza istotnych zdarzeń i ich obsługi w systemie kancelarii z dokumentami ze znacznikami RFID", -, Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi: Konstrukcja środowiska systemu RFID dla Kancelarii tajnej, 119-136, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Zbigniew Wesołowski, Kazimierz Worwa - "Wyniki badania niezawodności i wydajności sprzętu i oprogramowania systemu kancelarii z dokumentami ze znacznikami RFID ", -, Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi. Modele i metody badań, 73-129, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Robert Waszkowski, Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Kazimierz Worwa - "Customer service processes automation in administrative office with RIFID tagged documents", -, 21st International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2017), -, 2017

Robert Waszkowski, Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Kazimierz Worwa - "Access control management in administrative office with RIFID tagged documents", -, 21st International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2017), -, 2017

Tadeusz Nowicki, Krzysztof Chlebicki, Dariusz Pierzchała, Kazimierz Worwa, Robert Waszkowski - "Simulator for testing hardware and software of the office system with RFID tags", -, 125, 1-7, -, 2017

Tadeusz Nowicki, Krzysztof Chlebicki, Dariusz Pierzchała, Kazimierz Worwa, Robert Waszkowski - "Simulator for testing hardware and software of the office system with RIFID tags", -, 21st International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2017), -, 2017

Tadeusz Nowicki, Krzysztof Chlebicki, Dariusz Pierzchała, Robert Waszkowski, Kazimierz Worwa - "Simulation method of reliability evaluation for RFID based restricted access administrative office", -, 2017 IEEE International Conference on RFID Technology and Application (RFID-TA), 89-94, IEEE, Nowy Jork, 2017

Kazimierz Worwa - "Analysis of the main stages of the software testing process", Zeszyty Naukowe, 4(54), 173-186, Warszawa, 2016

Kazimierz Worwa - "Logistical aspects of the software testing process", Research in Logistics & Production, 6(2), 155-164, Poznań, 2016

Kazimierz Worwa, Gustaw Konopacki - "System verification architecture of the input information into the information system", Zeszyty Naukowe, 4(54), 77-88, Warszawa, 2016

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Zbigniew Wesołowski, Kazimierz Worwa - "Optimization of the Document Placement in the RFID Cabinet", -, CSCC 2016, -, 2016

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Zbigniew Wesołowski, Kazimierz Worwa - "Method for assessing software reliability of the document management system using the RFID technology", -, CSCC 2016, -, 2016

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Zbigniew Wesołowski, Kazimierz Worwa - "Software simulator for property investigation of document management system with RFID tags", -, CSCC 2016, -, 2016

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Zbigniew Wesołowski, Kazimierz Worwa - "Badanie charakterystyk procesów obiegu dokumentów ze znacznikami RFID w administracji państwowej", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 42, 169-182, Warszawa, 2016

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Zbigniew Wesołowski, Kazimierz Worwa - "Programy i metodyki badań systemu informatycznego w kancelarii z dokumentami ze znacznikami RFID", -, Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi: Bezpieczeństwo dokumentów, wykorzystanie technologii RFID, 93-110, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2016

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Zbigniew Wesołowski, Kazimierz Worwa - "Optymalizacja problemu rozmieszczania w szafach kancelarii z dokumentami ze znacznikami RFID", -, Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi: Bezpieczeństwo dokumentów, wykorzystanie technologii RFID, 141-150, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2016

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Zbigniew Wesołowski, Kazimierz Worwa - "Symulacyjna metoda badania własności SI w kancelarii z dokumentami ze znacznikami RFID", -, Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi: Bezpieczeństwo dokumentów, wykorzystanie technologii RFID, 151-166, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2016

Robert Waszkowski, Agata Chodowska, Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Zbigniew Wesołowski, Kazimierz Worwa - "Data flow between RFID devices in a modern restricted access administrative office", -, CSCC 2016, -, 2016

Robert Waszkowski, Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Kazimierz Worwa - "Business Processes in the RFID-Equipped Restricted Access Administrative Office", -, CSCC 2016, -, 2016

Tadeusz Nowicki, Zbigniew Wesołowski, Kazimierz Worwa - "Modele i metody oceny niezawodności systemów informatycznych ", Projektowanie systemów informatycznych: modele i metody, 81-94, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Kazimierz Worwa - "Assessing the Reliability of Component Based Software System", Information Technology and Its Application in Science, Technology and Education: COMPUTER SCIENCE IN THE AGE OF XXI CENTURY, 119-132, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Radom, 2013

Kazimierz Worwa - "Działalność dydaktyczna Wydziału Cybernetyki w latach 2009-2013", Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w latach 2009-2013, 29-43, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2013

Gustaw Konopacki, Kazimierz Worwa - "Współpraca międzynarodowa a rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych na Ukrainie - szanse zagrożenia", WSPÓŁPRACA POLSKO-UKRAIŃSKA (GOSPODARKA - OŚWIATA - ZDROWIE - TURYSTYKA), 61-73, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód i Uczelnia Warszawska in. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa, 2012

Gustaw Konopacki, Kazimierz Worwa - "Optimization of the numberof vehicles in the car transport company", Transport - strategical and operational issues, 59-68, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, 2012

Kazimierz Worwa - "Link Based WEB Search Algorithms", COMPUTER SCIENCE IN THE AGE OF XXI CENTURY, 218-232, Institute for Sustainable technologies - National Research Institute, Radom, 2012

Kazimierz Worwa - "A Survey of Mathematical Methods for Some Link Based Web Information Retrieval Algorithms", DEPENDABILITY in COMPUTER SYSTEM MODELLING, 201-217, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2012

Kazimierz Worwa - "A formal approach to slection the best software developer", 7-20, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, 2011

Kazimierz Worwa - "Effectiveness analysis of some test case allocation schemes in software partition testing", 131-141, Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego, Radom, 2011

Jerzy Stanik, Kazimierz Worwa - "Quality of Web-Based Information Systems", eCommerce, ePayments and New Entrepreneurship, 169-185, Gdańsk University Press, Gdańsk, 2010

Kazimierz Worwa - "Analiza podatności standaryzacyjnej opisu kluczowej wiedzy medycznej pozyskiwanej w formie elektronicznej", Raport końcowy projektu POIG.01.03.01-00-145/08 Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia, 111-119, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2010

Kazimierz Worwa - "Badanie możliwości wykorzystania zidentyfikowanych zasobów wiedzy medycznej w opisie modelu repozytorium. Ocena źródeł Cochrane, PubMed, PubMed Central i Embase z perspektywy informatycznej", Raport końcowy projektu POIG.01.03.01-00-145/08 Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia, 375-385, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2010

Kazimierz Worwa - "Opracowanie projektu testów oprogramowania eksperymentalnego", Raport końcowy projektu POIG.01.03.01-00-145/08 Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia, 567-583, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2010

Kazimierz Worwa - "Organizacja i analiza wyników testowania oprogramowania eksperymentalnego repozytorium", Raport końcowy projektu POIG.01.03.01-00-145/08 Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia, 877-886, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2010

Kazimierz Worwa - "Optimization of the architecture-based software reliability ", Knowledge Management and Innovation in the Enterprises, 213-226, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, 2010

Kazimierz Worwa - "An Approach to Reliability Assessment of Component Based Software Systems ", Dependability of Networks, 183-196, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2010

Jerzy Stanik, Kazimierz Worwa - "Subdomains management for program partition testing strategy", Information Management, 275-284, Gdańsk University Press, Gdańsk, 2009

Kazimierz Worwa, Jerzy Stanik - "Optimization of the Testing-Resource Allocation in Software Testing", Information Management, 266-274, Gdańsk University Press, Gdańsk, 2009

Kazimierz Worwa - "Early estimating the number of errors encountered during program testing", Information Management, 258-266, Gdańsk University Press, Gdańsk, 2007

Kazimierz Worwa - "A case study in scool transportation logistics", VIII Scientific Conference "Economy and Efficiency - contemporary solutions in logistics and production", Poznań, 2013

Kazimierz Worwa, Gustaw Konopacki - "Badanie efektywności algorytmu PageRank", Konferencja z okazji 45-lecia Wydziału Cybernetyki (1968-2013), Warszawa, 2013

Gustaw Konopacki, Kazimierz Worwa - "Symulacyjne badanie efektywności algorytmu pagerank", XIX Warsztaty Naukowe PTSK "Symulacja w Badaniach i Rozwoju", -, 2012

Kazimierz Worwa - "Using an optimization methods to selection the best software developer", XVIII Warsztaty Naukowe PTSK "Symulacja w Badaniach i Rozwoju", Zakopane, 2011

Kazimierz Worwa - "Analiza porównawcza wybranych strategii losowego testowania oprogramowania", XVII Warsztaty Naukowe Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej, -, 2010

Kazimierz Worwa - "Application of mathematical modelling to the solution of software testing problems", XIII International Conference - SYSTEM MODELLING and CONTROL, -, 2009

Kazimierz Worwa - "A comparison of structural testing strategies based on subdomain testing and random testing", DepCos-RELCOMEX 2009, -, 2009

Kazimierz Worwa - "Optymalizacja struktury niezawodnościowej programu", XV Warsztaty Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej, -, 2008

Kazimierz Worwa - "Ocena poziomu bezpieczeństwa systemu informatycznego na podstawie analizy rejestru zdarzeń systemowych", XV Warsztaty Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej, -, 2008

Kazimierz Worwa, Gustaw Konopacki - "Evaluation of the PageRank algorithm effectiveness", Information Systems in Management, 2, 73-84, Warszawa, 2013

Kazimierz Worwa, Gustaw Konopacki - "Optymalizacja liczby pojazdów w przedsiębiorstwie transportu samochodowego", GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA, 12/2012, Poznań, 2012

Kazimierz Worwa - "Formalna metoda wyznaczania najlepszego producenta oprogramowania", GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA, 11, 60-63, Warszawa, 2011

Kazimierz Worwa - "Analiza porównawcza wybranych strategii losowego testowania oprogramowania", -, vol. 1 nr 3/2010, 309-321, Warszawa, 2011

Kazimierz Worwa - "Wykorzystanie metod optymalizacji do wyznaczania najlepszego producenta oprogramowania", -, Vol. 2, Nr 2/2011, 113-123, Warszawa, 2011

Kazimierz Worwa, Jerzy Stanik - "Optimalizacja alokacji nakładów w procesie wytwarzania programu o znanej strukturze modułowej", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 7, 69-76, Warszawa, 2011

Kazimierz Worwa, Jerzy Stanik - "Modelowanie jakości webowych systemów informatycznych", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 7, 77-86, Warszawa, 2011

Kazimierz Worwa, Jerzy Stanik - "On Some Challenges in Web Information Retrieval", PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 3, 165-182, -, 2011

Kazimierz Worwa, Jerzy Stanik - "Porównanie wybranych strategii losowego testowania oprogramowania", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 8, 59-66, Warszawa, 2011

Gustaw Konopacki, Kazimierz Worwa - "Problem eliminowania fałszywych alarmów w komputerowych systemach ochrony peryferyjnej.", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 5/2010, 37-46, Warszawa, 2010

Gustaw Konopacki, Kazimierz Worwa - "Early estimating the number of errors encountered during program testing", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 3/2009, 53-57, Warszawa, 2009

Kazimierz Worwa - "Formal Model of the Software Testing Process", POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 17, 114-117, -, 2008

Kazimierz Worwa - "A discrete-time software reliability-growth model and its application for predicting the number of errors encountered during program testing", CONTROL AND CYBERNETICS, 34, -, 2005

Kazimierz Worwa, Jerzy Stanik - "Optimalizacja alokacji nakładów w procesie wytwarzania programu o znanej strukturze modułowej", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 7, 69-76, Warszawa, 2011

Kazimierz Worwa, Jerzy Stanik - "Modelowanie jakości webowych systemów informatycznych", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 7, 77-86, Warszawa, 2011

Kazimierz Worwa, Jerzy Stanik - "On Some Challenges in Web Information Retrieval", PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 3, 165-182, -, 2011

Kazimierz Worwa, Jerzy Stanik - "Porównanie wybranych strategii losowego testowania oprogramowania", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 8, 59-66, Warszawa, 2011

Gustaw Konopacki, Kazimierz Worwa - "Problem eliminowania fałszywych alarmów w komputerowych systemach ochrony peryferyjnej.", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 5/2010, 37-46, Warszawa, 2010

Gustaw Konopacki, Kazimierz Worwa - "Early estimating the number of errors encountered during program testing", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 3/2009, 53-57, Warszawa, 2009

Kierownik: Tadeusz Nowicki
Okres realizacji:: 2017-05-29 / 2018-09-30
Źródło finansowania: inne
Kierownik: Maciej Kiedrowicz
Okres realizacji:: 2013-12-23 / 2017-04-22
Źródło finansowania: -
Kierownik: Tadeusz Nowicki
Okres realizacji:: 2012-07-01 / 2014-06-30
Źródło finansowania: NCBiR
Kierownik: Grzegorz Bliźniuk
Okres realizacji:: 2009-04-01 / 2010-06-30
Źródło finansowania: UE
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2008-01-01 / 2009-01-01
Źródło finansowania: -