Jesteś tutaj

Łukasz Matuszelański

mgr inż. Łukasz Matuszelański
Tel:

Tadeusz Nowicki, Jarosław Koszela, Łukasz Matuszelański - "Virtual reality environment to study the ergonomic features of firefighters' activity", -, 210, 1-7, -, 2018

Tadeusz Nowicki, Łukasz Matuszelański, Jarosław Koszela, Roman Wantoch-Rekowski - "Virtual simulator Ergo Truck of crew operations during the removal of equipment from fire trucks", -, 2017 Fourth International Conference on Mathematics and Computers in Sciences and in Industry (MCSI). Proceedings, 281-288, IEEE, -, 2018

Łukasz Matuszelański - "Metoda oceny strategii w procesie indywidualizacji rozmieszczenia sprzętu bazująca na modelu wirtualnym", -, VIII konferencja naukowa Nowoczesne Koncepcje i Metody Zarządzania, -, 2018

Jarosław Koszela, Tadeusz Nowicki, Roman Wantoch-Rekowski, Łukasz Matuszelański - "Symulacyjna metoda badania rozmieszczenia sprzętu w pojeździe ratowniczo-gaśniczym", -, Tendencje Rozwojowe w Zwalczaniu Pożarów;, referaty konferencji, 21-26, Wydawnictwo AGH, Kraków, 2017

Jarosław Koszela, Łukasz Matuszelański, Tadeusz Nowicki, Roman Wantoch-Rekowski - "Symulator wirtualny działania załóg pojazdu ratowniczo-gaśniczego", -, PTSK 2017, -, 2017

Jarosław Koszela, Łukasz Matuszelański, Tadeusz Nowicki, Roman Wantoch-Rekowski - "System VBS3 - wysokorozdzielcze środowisko symulacji wirtualnej", -, PTSK 2017, -, 2017

Jarosław Koszela, Łukasz Matuszelański, Tadeusz Nowicki, Roman Wantoch-Rekowski - "Symulacyjna metoda badania rozmieszczenia sprzętu w pojeździe ratowniczo-gaśniczym", -, Konferencja Naukowa pt. Tendencje Rozwojowe w Zwalczaniu Pożarów, Kraków, 2017

Tadeusz Nowicki, Łukasz Matuszelański, Jarosław Koszela, Roman Wantoch-Rekowski - "Virtual simulator ergo truck of crew operations during the removal of equipment from fire trucks", -, 21st International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2017), -, 2017

Grzegorz Betliński, Łukasz Matuszelański, Roman Wantoch-Rekowski - "Budowa map z wykorzystaniem TerraTools", -, Technologie projektowania trenażerów i symulatorów w programowalnym środowisku symulacji wirtualnej VBS3, 317-376, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 2016

Roman Wantoch-Rekowski, Grzegorz Betliński, Łukasz Matuszelański, Krystyna Górska, Eliasz Haas, Piotr Kluk - "Rozbudowa map z wykorzystaniem dedykowanych aplikacji", -, Technologie projektowania trenażerów i symulatorów w programowalnym środowisku symulacji wirtualnej VBS3, 377-418, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 2016

Grzegotrz Betliński, Łukasz Matuszelański, Roman Wantoch-Rekowski - "Elementy interfejsu komunikacji z użytkownikiem (dialogi, kontrolki, HUD)", -, VBS2 Programowalne środowisko symulacji wirtualnej , 115-156, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 2013

Tadeusz Nowicki, Łukasz Matuszelański, Jarosław Koszela, Roman Wantoch-Rekowski - "Virtual simulator Ergo Truck of crew operations during the removal of equipment from fire trucks", 2017 Fourth International Conference on Mathematics and Computers in Sciences and in Industry (MCSI). Proceedings, 281-288, IEEE, -, 2018

Jarosław Koszela, Tadeusz Nowicki, Roman Wantoch-Rekowski, Łukasz Matuszelański - "Symulacyjna metoda badania rozmieszczenia sprzętu w pojeździe ratowniczo-gaśniczym", Tendencje Rozwojowe w Zwalczaniu Pożarów;, referaty konferencji, 21-26, Wydawnictwo AGH, Kraków, 2017

Grzegorz Betliński, Łukasz Matuszelański, Roman Wantoch-Rekowski - "Budowa map z wykorzystaniem TerraTools", Technologie projektowania trenażerów i symulatorów w programowalnym środowisku symulacji wirtualnej VBS3, 317-376, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 2016

Roman Wantoch-Rekowski, Grzegorz Betliński, Łukasz Matuszelański, Krystyna Górska, Eliasz Haas, Piotr Kluk - "Rozbudowa map z wykorzystaniem dedykowanych aplikacji", Technologie projektowania trenażerów i symulatorów w programowalnym środowisku symulacji wirtualnej VBS3, 377-418, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 2016

Grzegotrz Betliński, Łukasz Matuszelański, Roman Wantoch-Rekowski - "Elementy interfejsu komunikacji z użytkownikiem (dialogi, kontrolki, HUD)", VBS2 Programowalne środowisko symulacji wirtualnej , 115-156, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 2013

Łukasz Matuszelański - "Metoda oceny strategii w procesie indywidualizacji rozmieszczenia sprzętu bazująca na modelu wirtualnym", VIII konferencja naukowa Nowoczesne Koncepcje i Metody Zarządzania, -, 2018

Jarosław Koszela, Łukasz Matuszelański, Tadeusz Nowicki, Roman Wantoch-Rekowski - "Symulator wirtualny działania załóg pojazdu ratowniczo-gaśniczego", PTSK 2017, -, 2017

Jarosław Koszela, Łukasz Matuszelański, Tadeusz Nowicki, Roman Wantoch-Rekowski - "System VBS3 - wysokorozdzielcze środowisko symulacji wirtualnej", PTSK 2017, -, 2017

Jarosław Koszela, Łukasz Matuszelański, Tadeusz Nowicki, Roman Wantoch-Rekowski - "Symulacyjna metoda badania rozmieszczenia sprzętu w pojeździe ratowniczo-gaśniczym", Konferencja Naukowa pt. Tendencje Rozwojowe w Zwalczaniu Pożarów, Kraków, 2017

Tadeusz Nowicki, Łukasz Matuszelański, Jarosław Koszela, Roman Wantoch-Rekowski - "Virtual simulator ergo truck of crew operations during the removal of equipment from fire trucks", 21st International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2017), -, 2017

Tadeusz Nowicki, Jarosław Koszela, Łukasz Matuszelański - "Virtual reality environment to study the ergonomic features of firefighters' activity", -, 210, 1-7, -, 2018

Kierownik: Łukasz Matuszelański
Okres realizacji:: 2018-09-10 / 2018-12-31
Źródło finansowania: -