Jesteś tutaj

Marcin Mazurek

dr inż. Marcin Mazurek
Adiunkt naukowo-dydaktyczny
Tel:
Doktorat | 09-12-2008 | Optymalizacja schematu wielowymiarowych agregatów w hurtowni danych

Krzysztof Mierzejewski, Marcin Mazurek - "A New Framework for Assessing Similarity Measure Impact on Classification Confidence Based on Probabilistic Record Linkage Model", WIND ENERGY, 44, 245-252, -, 2020

Marcin Mazurek, Krzysztof Mierzejewski - "The framework for assessing similarity measures impact on classification confidence based on probabilistic record linkage model", -, OPTARCH 2019 (1st International Conference on Optimization - Driven Architectural Design), -, 2019

Marcin Mazurek - "Indeksowanie zawartości repozytorium danych medycznych pojęciami onkologii", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 52, 71-81, Warszawa, 2018

Marcin Mazurek - "Grupowanie trajektorii w analizie wyników badań klinicznych", Symulacja w Badaniach i Rozwoju, 7(1-2), 15-24, Warszawa, 2018

Marcin Mazurek - "Indeksowanie zawartości repozytorium danych medycznych pojęciami ontologii", -, TIAPISZ 2017, Warszawa, 2017

Marcin Mazurek - "Grupowanie trajektorii w analizie wyników badań klinicznych.", -, XXIII Warsztaty Naukowe PTSK, -, 2016

Marcin Mazurek - "Wdrożenie systemu Business Intelligence w administracji państwowej", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 42, 141-153, Warszawa, 2016

Marcin Mazurek - "Wdrożenie systemu Business Intelligence w administracji państwowej", -, TIAPISZ 2015, -, 2015

Marcin Mazurek, Łukasz Walkiewicz - "Wykorzystanie języka PMML w systemach wspomagania decyzji medycznych", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 38, 411-424, Warszawa, 2015

Marcin Mazurek - "Architektura systemu wspomagania drcyzji medycznych wykorzystująca technologię przetwarzania danych ,big data’ ", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 35, 257-272, Warszawa, 2014

Marcin Mazurek - "Applying NoSQL Databases for Operationalizing Clinical Data Mining Models", -, Beyond Databases, Architectures, and Structures. Series: Communications in Computer and Information Science, Vol. 424 Kozielski. S., Mrozek D., Matysiak-Mrozek B., Kostrzewa D. (Eds.), 527-536, Springer, -, 2014

Marcin Mazurek - "Applying NoSQL Databases for Operationalizing Clinical Data Mining Models", -, 10th International Conference on Beyond Data Bases, Architectures and Structures (BDAS 2014), -, 2014

Marcin Mazurek - "Architektura systemu wspomagania decyzji medycznych wykorzystująca technologię przetwarzania danych Big Data.doc ", -, TIAPISZ 2013, -, 2013

Marcin Mazurek - "Concept of distributed database for decision support in Smart Grid", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, LXII, Nr 1, 115-128, Warszawa, 2013

Marcin Mazurek - "Distributed database for decision support in Smart Grid", -, Konferencja Naukowa Systems Engineering 2012 (SE'2012), Warszawa, 2012

Marcin Mazurek - "Wzorce transformacji danych wielorelacyjnych w procesie eksploracji danych", -, BDAS 2012, Warszawa, 2012

Marcin Mazurek - "WZORCE TRANSFORMACJI DANYCH WIELORELACYJNYCH W PROCESIE EKSPLORACJI DANYCH", STUDIA INFORMATICA / FORMERLY: ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA, 33, No 2A (105), 581-591, Gliwice, 2012

Marcin Mazurek - "Wybrane czynniki sukcesu wdrożenia systemu BPM w urzędzie administracji państwowej ", ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH, Warszawa, 2012

Marcin Mazurek - "Metody wdrażania modeli procesów biznesowych na platformie integracyjnej", -, Platformy integracyjne: Zagadnienia wybrane, 197-219, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 2012

Marcin Mazurek - "Wybrane czynniki sukcesu wdrożenia systemu BPM w urzędzie administracji państwowej ", -, TIAPISZ 2011 „Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia”, Warszawa, 2011

Marcin Mazurek - "Applying NoSQL Databases for Operationalizing Clinical Data Mining Models", Beyond Databases, Architectures, and Structures. Series: Communications in Computer and Information Science, Vol. 424 Kozielski. S., Mrozek D., Matysiak-Mrozek B., Kostrzewa D. (Eds.), 527-536, Springer, -, 2014

Marcin Mazurek - "Metody wdrażania modeli procesów biznesowych na platformie integracyjnej", Platformy integracyjne: Zagadnienia wybrane, 197-219, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 2012

Marcin Mazurek - "Metoda wdrażania procesów biznesowych na platformie integracyjnej", 389-396, Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Gdańsk, 2011

Marcin Mazurek, Krzysztof Mierzejewski - "The framework for assessing similarity measures impact on classification confidence based on probabilistic record linkage model", OPTARCH 2019 (1st International Conference on Optimization - Driven Architectural Design), -, 2019

Marcin Mazurek - "Indeksowanie zawartości repozytorium danych medycznych pojęciami ontologii", TIAPISZ 2017, Warszawa, 2017

Marcin Mazurek - "Grupowanie trajektorii w analizie wyników badań klinicznych.", XXIII Warsztaty Naukowe PTSK, -, 2016

Marcin Mazurek - "Wdrożenie systemu Business Intelligence w administracji państwowej", TIAPISZ 2015, -, 2015

Marcin Mazurek - "Applying NoSQL Databases for Operationalizing Clinical Data Mining Models", 10th International Conference on Beyond Data Bases, Architectures and Structures (BDAS 2014), -, 2014

Marcin Mazurek - "Architektura systemu wspomagania decyzji medycznych wykorzystująca technologię przetwarzania danych Big Data.doc ", TIAPISZ 2013, -, 2013

Marcin Mazurek - "Distributed database for decision support in Smart Grid", Konferencja Naukowa Systems Engineering 2012 (SE'2012), Warszawa, 2012

Marcin Mazurek - "Wzorce transformacji danych wielorelacyjnych w procesie eksploracji danych", BDAS 2012, Warszawa, 2012

Marcin Mazurek - "Wybrane czynniki sukcesu wdrożenia systemu BPM w urzędzie administracji państwowej ", TIAPISZ 2011 „Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia”, Warszawa, 2011

Marcin Mazurek - "Podsystem Metainformacji – Architektura rozwiązania i funkcjonalność ", Postscriptum XXVI Jesiennych Spotkań PTI - "Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w spisach powszechnych", -, 2011

Marcin Mazurek - "Metody eksploracji danych wielorelacyjnych", Seminarium Instytutu Systemów Informatycznych, -, 2011

Marcin Mazurek - "Probabilistyczne metody eksploracji dokumentów tekstowych (Seminarium ISI)", Seminarium Instytutu Systemów Informatycznych, -, 2010

Marcin Mazurek - "Środowiska badania charakterystyk wydajnościowych wielowymiarowej bazy danych", Seminarium Instytutu Systemów Informatycznych, -, 2008

Marcin Mazurek - "Optymalizacja schematu wielowymiarowych agregatów w hurtowni danych", Seminarium Instytutu Systemów Informatycznych, -, 2008

Marcin Mazurek - "Symulacja obciążenia wielowymiarowej bazy danych", XV Warsztaty Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej, -, 2008

Krzysztof Mierzejewski, Marcin Mazurek - "A New Framework for Assessing Similarity Measure Impact on Classification Confidence Based on Probabilistic Record Linkage Model", WIND ENERGY, 44, 245-252, -, 2020

Marcin Mazurek - "Indeksowanie zawartości repozytorium danych medycznych pojęciami onkologii", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 52, 71-81, Warszawa, 2018

Marcin Mazurek - "Grupowanie trajektorii w analizie wyników badań klinicznych", Symulacja w Badaniach i Rozwoju, 7(1-2), 15-24, Warszawa, 2018

Marcin Mazurek - "Wdrożenie systemu Business Intelligence w administracji państwowej", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 42, 141-153, Warszawa, 2016

Marcin Mazurek, Łukasz Walkiewicz - "Wykorzystanie języka PMML w systemach wspomagania decyzji medycznych", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 38, 411-424, Warszawa, 2015

Marcin Mazurek - "Architektura systemu wspomagania drcyzji medycznych wykorzystująca technologię przetwarzania danych ,big data’ ", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 35, 257-272, Warszawa, 2014

Marcin Mazurek - "Concept of distributed database for decision support in Smart Grid", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, LXII, Nr 1, 115-128, Warszawa, 2013

Marcin Mazurek - "WZORCE TRANSFORMACJI DANYCH WIELORELACYJNYCH W PROCESIE EKSPLORACJI DANYCH", STUDIA INFORMATICA / FORMERLY: ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA, 33, No 2A (105), 581-591, Gliwice, 2012

Marcin Mazurek - "Wybrane czynniki sukcesu wdrożenia systemu BPM w urzędzie administracji państwowej ", ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH, Warszawa, 2012

Marcin Mazurek - "Ukryte modele Markowa jako metoda eksploracji danych tekstowych", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 6/2010, Warszawa, 2010

Marcin Mazurek - "Wielokryterialne zadanie optymalizacji schematu agregatów", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 4/2009, 35-40, Warszawa, 2009

Marcin Mazurek - "Indeksowanie zawartości repozytorium danych medycznych pojęciami onkologii", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 52, 71-81, Warszawa, 2018

Marcin Mazurek - "Grupowanie trajektorii w analizie wyników badań klinicznych", Symulacja w Badaniach i Rozwoju, 7(1-2), 15-24, Warszawa, 2018

Marcin Mazurek - "Wdrożenie systemu Business Intelligence w administracji państwowej", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 42, 141-153, Warszawa, 2016

Marcin Mazurek, Łukasz Walkiewicz - "Wykorzystanie języka PMML w systemach wspomagania decyzji medycznych", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 38, 411-424, Warszawa, 2015

Marcin Mazurek - "Architektura systemu wspomagania drcyzji medycznych wykorzystująca technologię przetwarzania danych ,big data’ ", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 35, 257-272, Warszawa, 2014

Marcin Mazurek - "Concept of distributed database for decision support in Smart Grid", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, LXII, Nr 1, 115-128, Warszawa, 2013

Marcin Mazurek - "WZORCE TRANSFORMACJI DANYCH WIELORELACYJNYCH W PROCESIE EKSPLORACJI DANYCH", STUDIA INFORMATICA / FORMERLY: ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA, 33, No 2A (105), 581-591, Gliwice, 2012

Marcin Mazurek - "Wybrane czynniki sukcesu wdrożenia systemu BPM w urzędzie administracji państwowej ", ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH, Warszawa, 2012

Marcin Mazurek - "Ukryte modele Markowa jako metoda eksploracji danych tekstowych", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 6/2010, Warszawa, 2010

Marcin Mazurek - "Wielokryterialne zadanie optymalizacji schematu agregatów", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 4/2009, 35-40, Warszawa, 2009

Kierownik: Tadeusz Nowicki
Okres realizacji:: 2017-05-29 / 2019-03-31
Źródło finansowania: inne
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2008-01-01 / 2009-01-01
Źródło finansowania: -