Jesteś tutaj

Marian Chudy

prof. dr hab. inż. Marian Chudy
Profesor zwyczajny
Tel:
Profesura | 09-12-2002
Habilitacja | 09-07-1987 | Optymalizacja procesów hierarchicznego uzupełniania zasobów
Doktorat | 15-05-1975 | Probabilistyczny model dwuszczeblowego magazynu z losowym czasem obsługi zamówiń

Marian Chudy - "Polynomial Procedures for Some 0-1 Optimization Problems with Particular Objective Functions", 10(1), 58-70, -, 2019

Marian Chudy - "Ciągłe ekwiwalenty dyskretnych zadań optymalizacji", -, Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: modele i metody, 53-61, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2019

Marian Chudy - "Przewodniczący sesji plenarnej", -, Konferencja z okazji 25-lecia Instytutu Systemów Informatycznych "Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: analiza, modelowanie, projektowanie, integracja", -, 2019

Marian Chudy - "Assessment of error in computation with fuzzy data", -, 9(6), 326-330, -, 2018

Marian Chudy - "Economical assigning weapons to targets", Computer Science and Mathematical Modelling, 6/2017, 5-8, Warszawa, 2017

Marian Chudy - "Metoda podziału i oszacowań dla zadań binarnych z procedurą, która redukuje wymiar zadań", Computer Science and Mathematical Modelling, 4, Warszawa, 2016

Marian Chudy - "Model sterowania procesem ubywania", Computer Science and Mathematical Modelling, 1, 25-30, Warszawa, 2015

Marian Chudy - "Model procesu ubywania w sytuacji istnienia obiektów pozornych ", Computer Science and Mathematical Modelling, 2, 17-21, Warszawa, 2015

Marian Chudy - "Wybrane algorytmy optymalizacji", -, EXIT, Warszawa, 2014

Marian Chudy - "Statyczne modele restrukturyzacji zobowiązań płatniczych", -, Projektowanie systemów informatycznych: modele i metody, 9-17, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Marian Chudy - "Wprowadzenie do Informatyki Kwantowej", -, EXIT, Warszawa, 2011

Marian Chudy - "Simulation needs efficient algorithms", -, Modelling Simulation and Optimalization, 1-17, IN-TECH, Wiedeń, 2010

Marian Chudy - "Remarks on 0-1 Optimalization Problems with Superincreasing and Superdecreasing Objective Functions", -, System Modeling and Optimalization, 185-195, Springer International Publishing AG, Berlin, 2009

Marian Chudy - "Oszacowanie błędu w obliczeniach z rozmytymi danymi", -, Badania operacyjne i systemowe: środowisko naturalne, przestrzeń, optymalizacja, 299-303, PAN IBS, Warszawa, 2008

Marian Chudy - "Elementy teoretycznych podstaw informatyki", -, EXIT, Warszawa, 2006

Marian Chudy - "Szczególne binarne zadania optymalizacji", -, Badania operacyjne i systemowe 2006. Metody i techniki, 257-262, EXIT, Warszawa, 2006

Marian Chudy - "Some properties of 0-1 optimization problems", -, 11th International Conference on SYSTEM - MODELLING - CONTROL, -, 2005

Marian Chudy - "Some properties of 0-1 optimization problems", -, -, 61-68, EXIT, Warszawa, 2005

Marian Chudy - "Wybrane zagadnienia podstaw informatyki", -, Warszawa, 2005

Marian Chudy - Wybrane algorytmy optymalizacji, EXIT, Warszawa, 2014

Marian Chudy - Wprowadzenie do Informatyki Kwantowej, EXIT, Warszawa, 2011

Marian Chudy - Elementy teoretycznych podstaw informatyki, EXIT, Warszawa, 2006

Marian Chudy - "Ciągłe ekwiwalenty dyskretnych zadań optymalizacji", Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: modele i metody, 53-61, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2019

Marian Chudy - "Statyczne modele restrukturyzacji zobowiązań płatniczych", Projektowanie systemów informatycznych: modele i metody, 9-17, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Marian Chudy - "Simulation needs efficient algorithms", Modelling Simulation and Optimalization, 1-17, IN-TECH, Wiedeń, 2010

Marian Chudy - "Remarks on 0-1 Optimalization Problems with Superincreasing and Superdecreasing Objective Functions", System Modeling and Optimalization, 185-195, Springer International Publishing AG, Berlin, 2009

Marian Chudy - "Oszacowanie błędu w obliczeniach z rozmytymi danymi", Badania operacyjne i systemowe: środowisko naturalne, przestrzeń, optymalizacja, 299-303, PAN IBS, Warszawa, 2008

Marian Chudy - "Szczególne binarne zadania optymalizacji", Badania operacyjne i systemowe 2006. Metody i techniki, 257-262, EXIT, Warszawa, 2006

Marian Chudy - "Some properties of 0-1 optimization problems", -, 61-68, EXIT, Warszawa, 2005

Marian Chudy - "Przewodniczący sesji plenarnej", Konferencja z okazji 25-lecia Instytutu Systemów Informatycznych "Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: analiza, modelowanie, projektowanie, integracja", -, 2019

Marian Chudy - "Some properties of 0-1 optimization problems", 11th International Conference on SYSTEM - MODELLING - CONTROL, -, 2005

Marian Chudy - "Wybrane zagadnienia podstaw informatyki", Warszawa, 2005

Marian Chudy - "Polynomial Procedures for Some 0-1 Optimization Problems with Particular Objective Functions", 10(1), 58-70, -, 2019

Marian Chudy - "Assessment of error in computation with fuzzy data", -, 9(6), 326-330, -, 2018

Marian Chudy - "Economical assigning weapons to targets", Computer Science and Mathematical Modelling, 6/2017, 5-8, Warszawa, 2017

Marian Chudy - "Metoda podziału i oszacowań dla zadań binarnych z procedurą, która redukuje wymiar zadań", Computer Science and Mathematical Modelling, 4, Warszawa, 2016

Marian Chudy - "Model sterowania procesem ubywania", Computer Science and Mathematical Modelling, 1, 25-30, Warszawa, 2015

Marian Chudy - "Model procesu ubywania w sytuacji istnienia obiektów pozornych ", Computer Science and Mathematical Modelling, 2, 17-21, Warszawa, 2015

Marian Chudy - "Economical assigning weapons to targets", Computer Science and Mathematical Modelling, 6/2017, 5-8, Warszawa, 2017

Marian Chudy - "Metoda podziału i oszacowań dla zadań binarnych z procedurą, która redukuje wymiar zadań", Computer Science and Mathematical Modelling, 4, Warszawa, 2016

Marian Chudy - "Model sterowania procesem ubywania", Computer Science and Mathematical Modelling, 1, 25-30, Warszawa, 2015

Marian Chudy - "Model procesu ubywania w sytuacji istnienia obiektów pozornych ", Computer Science and Mathematical Modelling, 2, 17-21, Warszawa, 2015

Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2010-01-01 / 2011-12-31
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2008-01-01 / 2009-01-01
Źródło finansowania: -
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2006-01-01 / 2007-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Andrzej Najgebauer
Okres realizacji:: 2005-07-25 / 2008-01-31
Źródło finansowania: MON
Kierownik: Marian Chudy
Okres realizacji:: 2000-01-01 / 2003-01-01
Źródło finansowania: MON