Jesteś tutaj

Mariusz Chmielewski

ppłk dr inż. Mariusz Chmielewski
Adiunkt naukowo-dydaktyczny
Tel:
Doktorat | 17-04-2012 | Metoda oceny skojarzeń pośrednich w modelach semantycznych wykorzystująca techniki grafowe i wnioskowania

Michał Dyk, Mariusz Chmielewski, Andrzej Najgebauer - "Combat triage support using the Internet of MilitaryThings", -, Annals of Computer Science and Information Systems, Vol. 11: Proceedings of the 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems September 3–6, 2017. Prague, Czech Republic, 835-842, PTI, Warszawa, 2017

Ryszard Antkiewicz, Mariusz Chmielewski, Michał Dyk, Rafał Kasprzyk, Wojciech Kulas, Andrzej Najgebauer, Dariusz Pierzchała, Zbigniew Tarapata - "Prezentacja komponentów funkcjonalnych systemu WAZkA", -, Konferencja naukowa pt. "Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania _ doświadczenia i rozwiązania, -, 2017

Zbigniew Tarapata, Ryszard Antkiewicz, Mariusz Chmielewski, Michał Dyk, Rafał Kasprzyk, Wojciech Kulas, Andrzej Najgebauer, Dariusz Pierzchała - "System wsparcia analiz zagrożeń skażeniami, prognozowania ich skutków i alarmowania ludności (WAZKA)", -, PTSK 2017, -, 2017

Zbigniew Tarapata, Ryszard Antkiewicz, Mariusz Chmielewski, Michał Dyk, Rafał Kasprzyk, Wojciech Kulas, Andrzej Najgebauer, Dariusz Pierzchała, Jarosław Rulka - "A Computer System for CBRN Contamination Threats Analysis Support, Prediction their Effects and Alarming the Population: Polish Case Study", -, 21st International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2017), -, 2017

Zbigniew Tarapata, Ryszard Antkiewicz, Mariusz Chmielewski, Michał Dyk, Rafał Kasprzyk, Wojciech Kulas, Andrzej Najgebauer, Dariusz Pierzchała, Jarosław Rulka - "A Computer System for CBRN Contamination Threats Analysis Support, Prediction Their Effects and Alarming the Population: Polish Case Study", -, 125, 1-8, -, 2017

Zbigniew Tarapata, Ryszard Antkiewicz, Mariusz Chmielewski, Michał Dyk, Rafał Kasprzyk, Wojciech Kulas, Andrzej Najgebauer, Dariusz Pierzchała, Jarosław Rulka - "Usługi informatycznego wsparcia analiz zagrożeń skażeniami i ostrzegania ludności w systemie WAZkA na potrzeby KSWSiA", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, 66(4), 15-31, -, 2017

Andrzej Najgebauer, Ryszard Antkiewicz, Dariusz Pierzchała, Mariusz Chmielewski, Michał Dyk, Krzysztof Chlebicki, Kamil Krajewski - "Symulacyjna metoda oceny wpływu systemów rozpoznania obrazowegona wyniki działań bojowych jednostek wojsk lądowych.", -, XXIII Warsztaty Naukowe PTSK, -, 2016

Mariusz Chmielewski - "Telefony, które wspomagają pacjentów oraz badania nad chorobą Parkinsona", -, XX FESTIWAL NAUKI, Warszawa, 2016

Mariusz Chmielewski - "Smartphones and Sensors which sense Your health and help save lives", -, X Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków (IWIS 2016), Warszawa, 2016

Mariusz Chmielewski, Jarosław Koszela, Roman Wantoch-Rekowski - "Technologie symulatorów wirtualnych w szkoleniu funkcjonariuszy straży granicznej", -, Technologie projektowania trenażerów i symulatorów w programowalnym środowisku symulacji wirtualnej VBS3, 455-472, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 2016

Mariusz Chmielewski, Marcin Kukiełka - "Applications of RIFID technology in dismounted soldier solution systems - study of mCOP system capabilities", -, CSCC 2016, -, 2016

Mariusz Chmielewski, Marcin Kukiełka, Dawid Bugajewski, Damian Frąszczak - "Serious games - budowa i architektura symulacyjnych gier decyzyjnych na przykładzie wirtualnego środowiska szkolenia funkcjonariuszy Straży Granicznej", -, Warszawskie Dni Informatyki, Warszawa, 2016

Mariusz Chmielewski, Piotr Stąpor - "Medical Data Unification Using Ontology-Based Semantic Model Structural Analysis", -, Information Systems Architecture and Technology: Proceeding of 36th International Conference on Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2015 - Part III, 139-151, Springer, -, 2016

Kazimierz Piotrkowski, Mariusz Chmielewski - "Szanse i zagrożenia rozwoju regionalnego", -, Bezpieczeństwo regionalne gwarancją rozwoju zasobów ludzkich, 267-285, -, -, 2015

Mariusz Chmielewski, Anna Różycka - "Wirtualny system doskonalenia taktyki ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego", -, INTELLIGENT BORDERS 2015, 2nd International Conference & Exhibition, -, 2015

Mariusz Chmielewski, Kazimierz Piotrkowski - "Grywalizacja jako technika zarządzania zasobami ludzkimi w firmie informatycznej", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 2, 28-34, Warszawa, 2015

Mariusz Chmielewski, Piotr Stąpor - "Medical data unification using ontology-based semantic model structural analysis", -, 36th International Conference on Information Systems Architecture and Technology (ISAT 2015), -, 2015

Ryszard Antkiewicz, Mariusz Chmielewski, Michał Dyk, Rafał Kasprzyk, Andrzej Najgebauer, Dariusz Pierzchała, Jarosław Rulka, Zbigniew Tarapata - "The Qualitative and Quantitative Support Method for Capability Based Planning of Armed Forces Development", -, ACIIDS 2015, 7th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, -, 2015

Ryszard Antkiewicz, Mariusz Chmielewski, Michał Dyk, Rafał Kasprzyk, Andrzej Najgebauer, Dariusz Pierzchała, Jarosław Rulka, Zbigniew Tarapata - "The Qualitative and Quantitative Support Method for Capability Based Planning of Armed Forces Development", -, Intelligent Information and Database Systems, 212-223, Springer International Publishing AG, -, 2015

Ryszard Antkiewicz, Mariusz Chmielewski, Michał Dyk, Rafał Kasprzyk, Wojciech Kulas, Dariusz Pierzchała, Andrzej Najgebauer, Jarosław Rulka, Zbigniew Tarapata - "Architektura symulacyjnego systemu wsparcia procesu planowania i programowania rozwoju zdolności SZ RP", -, XXII Warsztaty Naukowe PTSK, -, 2015

Wojciech Kulas, Mariusz Chmielewski - "Platforma integracji semantycznej heterogenicznych symulatorów pola walki", XVIII Warsztaty Naukowe PTSK "Symulacja w Badaniach i Rozwoju", Zakopane, 2011

Mariusz Chmielewski, Jarosław Koszela - "Modelowanie zachowań obiektów w środowisku wysokorozdzielczej symulacji działań militarnych", XVII Warsztaty Naukowe Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej, -, 2010

Mariusz Chmielewski, Jarosław Koszela, Roman Wantoch-Rekowski - "Metoda kalibracji zagregowanych modeli walki z wykorzystaniem wysokorozdzielczej symulacji działań militarnych", XVII Warsztaty Naukowe Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej, -, 2010

Mariusz Chmielewski, Rafał Kasprzyk - "Multi-criteria semantic association ranking based on instance knowledgebase analysis for criminal organisation identification", 24th European Conference on Operational Research Euro XXIV, -, 2010

Roman Wantoch-Rekowski, Jarosław Koszela, Mariusz Chmielewski - "System wielorozdzielczej symulacji działań militarnych", XVII Warsztaty Naukowe Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej, -, 2010

Jarosław Koszela, Mariusz Chmielewski - "Integracja systemów symulacji różnych szczebli", Seminarium Instytutu Systemów Informatycznych, -, 2009

Jarosław Koszela, Mariusz Chmielewski - "Koncepcja integracji danych w systemach C41 na potrzeby planowania operacji połączonych z wykorzystaniem standardu JC3", Wsparcie teleinformatyczne dowództw w działaniach wojsk lądowych, -, 2008

Mariusz Chmielewski - "Implementacja rozproszonych mechanizmów GIS z wykorzystaniem mechanizmu Remote Method Invocation", Seminarium Instytutu Systemów Informatycznych, -, 2008

Mariusz Chmielewski - "Budowa mechanizmów wnioskujących w technologii sieci semantycznych", Seminarium Instytutu Systemów Informatycznych, -, 2008

Mariusz Chmielewski - "Zastosowanie sztucznych systemów immunologicznych do detekcji anomalii w zbiorach wielowymiarowych", XV Warsztaty Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej, -, 2008

Mariusz Chmielewski - "Semantyczne narzędzia analizy wybranych klas symulacji kryzysowych", XV Warsztaty Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej, -, 2008

Mariusz Chmielewski, Jarosław Koszela - "Metoda integracji źródeł danych sfewderowanych rozproszonych systemów dowodzenia i symulacji pola walki z wykorzystaniem SOA", XV Warsztaty Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej, -, 2008

Mariusz Chmielewski, Rafał Kasprzyk - "Ontologiczny model pola walki na potrzeby osiągania zdolności sieciocentrycznych", Wsparcie teleinformatyczne dowództw w działaniach wojsk lądowych, -, 2008

Rafał Kasprzyk, Mariusz Chmielewski - "Metody budowy i zastosowania modeli ontologicznych na potrzeby operacji sieciocentrycznych", XV Warsztaty Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej, -, 2008

Rafał Kasprzyk, Mariusz Chmielewski - "Usage and characteristics of ontology models in Network Enabled Capability operations", Military Communication and Information Systems Conference (MCIS 2008), -, 2008

Ryszard Antkiewicz, Mariusz Chmielewski, Rafał Kasprzyk - "Calibration of simulation models of selected battlefield processes", Military Communications and Information Systems Conference (MCC 2006), -, 2006

Mariusz Chmielewski - "Projekt szkieletu komunikacji platformy przenośnej Java Micro Edition oraz serwerowej J2EE z zastosowaniem standardów XML oraz SOAP", -, -, 2005

Mariusz Chmielewski - "Rejestry i ewidencje centralne administracji publicznej - trendy, modele i rozwiązania firmy Sybase", Ewidencje i rejestry w administracji publicznej - Integracja platform elektronicznych, -, 2005

Ryszard Antkiewicz, Mariusz Chmielewski, Andrzej Najgebauer, Wojciech Kulas, Dariusz Pierzchała, Jarosław Rulka, Zbigniew Tarapata - "A concept of simulation based diagnostic support tool for terrorism threat awareness", NATO Modeling and Simulation Group, -, 2004

Kierownik: Ryszard Antkiewicz
Okres realizacji:: 2018-12-10 / 2020-12-09
Źródło finansowania: -
Kierownik: Mariusz Chmielewski
Okres realizacji:: 2018-04-01 / 2020-06-30
Źródło finansowania: -
Kierownik: Mariusz Chmielewski
Okres realizacji:: 2017-08-14 / 2018-05-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Damian Frąszczak
Okres realizacji:: 2016-06-01 / 2018-12-31
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Dawid Bugajewski
Okres realizacji:: 2016-06-01 / 2018-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Mariusz Chmielewski
Okres realizacji:: 2016-05-18 / 2016-08-18
Źródło finansowania: gospodarka
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2015-12-22 / 2017-12-21
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Mariusz Chmielewski
Okres realizacji:: 2014-07-01 / 2016-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Mariusz Chmielewski
Okres realizacji:: 2013-06-01 / 2014-05-10
Źródło finansowania: -
Kierownik: Mariusz Chmielewski
Okres realizacji:: 2013-05-17 / 2018-08-16
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Andrzej Najgebauer
Okres realizacji:: 2012-12-20 / 2016-03-19
Źródło finansowania: -
Kierownik: Maciej Kiedrowicz
Okres realizacji:: 2012-12-19 / 2018-04-18
Źródło finansowania: -
Kierownik: Mariusz Chmielewski
Okres realizacji:: 2012-12-01 / 2014-03-31
Źródło finansowania: EDA
Kierownik: Mariusz Chmielewski
Okres realizacji:: 2012-07-01 / 2013-03-31
Źródło finansowania: inne
Kierownik: Roman Wantoch-Rekowski
Okres realizacji:: 2012-05-17 / 2013-11-19
Źródło finansowania: gospodarka
Kierownik: Dariusz Pierzchała
Okres realizacji:: 2011-12-28 / 2014-06-27
Źródło finansowania: NCBiR
Kierownik: Roman Wantoch-Rekowski
Okres realizacji:: 2011-12-28 / 2013-12-27
Źródło finansowania: NCBiR
Kierownik: Mariusz Chmielewski
Okres realizacji:: 2011-01-01 / 2012-06-05
Źródło finansowania: -
Kierownik: Ryszard Antkiewicz
Okres realizacji:: 2010-03-01 / 2012-09-30
Źródło finansowania: EDA
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2009-04-01 / 2012-03-31
Źródło finansowania: UE
Kierownik: Dariusz Pierzchała
Okres realizacji:: 2009-01-01 / 2009-12-31
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Andrzej Najgebauer
Okres realizacji:: 2008-12-15 / 2010-12-15
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2008-12-15 / 2010-12-14
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2008-01-01 / 2009-01-01
Źródło finansowania: -
Kierownik: Andrzej Najgebauer
Okres realizacji:: 2007-04-24 / 2010-10-18
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Ryszard Antkiewicz
Okres realizacji:: 2006-07-18 / 2010-09-23
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Andrzej Najgebauer
Okres realizacji:: 2006-07-01 / 2009-06-30
Źródło finansowania: gospodarka
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2006-01-01 / 2007-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2006-01-01 / 2007-12-01
Źródło finansowania: -
Kierownik: Andrzej Najgebauer
Okres realizacji:: 2005-07-25 / 2008-01-31
Źródło finansowania: MON
Kierownik: Andrzej Najgebauer
Okres realizacji:: 2004-01-01 / 2007-01-01
Źródło finansowania: MON