Jesteś tutaj

Michał Kapałka

mgr inż. Michał Kapałka
Asystent naukowo-dydaktyczny
Tel:
Elementy teorii niezawodności
Materiały: 
ZałącznikWielkość
PDF icon etn_-_cwiczenia_nr_3.pdf151.63 KB
PDF icon etn_-_cwiczenia_nr_2.pdf143.92 KB
PDF icon etn_-_cwiczenia_nr_1.pdf169.76 KB
,
Modelowanie matematyczne
Materiały: 
ZałącznikWielkość
PDF icon problem_przydzialu_2.pdf222.31 KB

Michał Kapałka - "Wykorzystanie symulatora tłumu w planowaniu imprez masowych", Symulacja w Badaniach i Rozwoju, 7(1-2), 5-13, Warszawa, 2018

Michał Kapałka - "Wykorzystanie symulatora tłumu w planowaniu imprez masowych.", -, XXIII Warsztaty Naukowe PTSK, -, 2016

Michał Kapałka - "Symulacyjne wsparcie systemów kierowania ruchem pieszych w obiektach publicznych", -, XXII Warsztaty Naukowe PTSK, -, 2015

Michał Kapałka - "Simulation of Human Behavior in Different Densities as a Part of Crowd Control Systems", -, ACIIDS 2015, 7th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, -, 2015

Michał Kapałka - "Symulacyjne wsparcie systemów kierowania ruchem pieszych w obiektach publicznych", Symulacja w Badaniach i Rozwoju, Vol. 6, Nr 2, 79-88, -, 2015

Michał Kapałka - "Simulation of Human Behavior in Different Densities as a Part of Crowd Control Systems", -, Intelligent Information and Database Systems, 202-211, Springer International Publishing AG, -, 2015

Michał Kapałka, Marcin Cisek - "Evacuation Route Assessment Model for Optimization of Evacuation in Buildings with Active Dynamic Signage System", -, The Conference on Pedestrian and Evacuation Dynamics (PED 2014), -, 2014

Michał Kapałka, Marcin Cisek - "Evacuation Route Assessment Model for Optimization of Evacuation in Buildings with Active Dynamic Signage System", -, vol. 2, 541-549, -, 2014

Zbigniew Tarapata, Rafał Kasprzyk, Michał Kapałka - "Wybrane problemy modelowania, optymalizacji i symulacji zachowań grupowych", -, 3S – Service, Safety and Security – kierunki rozwoju zabezpieczenia imprez masowych, Poznań, 2014

Michał Kapałka - "Symulacyjne badanie charakterystyk przemieszczania się tłumu w aglomeracji", -, Vol. 2, Nr 3/2011, 149-156, Warszawa, 2012

Michał Kapałka - "Symulacja zachowania tłumu w dynamicznym otoczeniu", -, Vol. 2, Nr 2/2011, 83-92, Warszawa, 2011

Michał Kapałka - "Symulacja zachowania tłumu w dynamicznym otoczeniu", -, XVIII Warsztaty Naukowe PTSK "Symulacja w Badaniach i Rozwoju", Zakopane, 2011

Michał Kapałka - "Symulacyjne badanie charakterystyk przemieszczania się tłumu w aglomeracji", -, XVIII Warsztaty Naukowe PTSK "Symulacja w Badaniach i Rozwoju", Zakopane, 2011

Michał Kapałka - "Koncepcja systemu wspomagającego ewakuację z wykorzystaniem modeli prognozowania zagrożenia", -, XVIII Warsztaty Naukowe PTSK "Symulacja w Badaniach i Rozwoju", Zakopane, 2011

Michał Kapałka - "Symulacja zachowania tłumu z użyciem modelu otoczenia opartego o graf i sieć komórek", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 5/2010, 31-36, Warszawa, 2010

Michał Kapałka, Marcin Cisek - "The use of fine-coarse network model for simulating building evacuation with information system", -, Seminarium Instytutu Systemów Informatycznych, -, 2010

Zbigniew Tarapata, Ryszard Antkiewicz, Andrzej Najgebauer, Jarosław Rulka, Michał Kapałka - "Zagrożenia dla porządku i bezpieczeństwa publicznego", -, Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy, 563-584, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2009

Michał Kapałka - "Modelowanie i symulacja zachowania tłumu", -, XV Warsztaty Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej, -, 2008

Michał Kapałka - "Simulation of Human Behavior in Different Densities as a Part of Crowd Control Systems", Intelligent Information and Database Systems, 202-211, Springer International Publishing AG, -, 2015

Zbigniew Tarapata, Ryszard Antkiewicz, Andrzej Najgebauer, Jarosław Rulka, Michał Kapałka - "Zagrożenia dla porządku i bezpieczeństwa publicznego", Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy, 563-584, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2009

Michał Kapałka - "Wykorzystanie symulatora tłumu w planowaniu imprez masowych.", XXIII Warsztaty Naukowe PTSK, -, 2016

Michał Kapałka - "Symulacyjne wsparcie systemów kierowania ruchem pieszych w obiektach publicznych", XXII Warsztaty Naukowe PTSK, -, 2015

Michał Kapałka - "Simulation of Human Behavior in Different Densities as a Part of Crowd Control Systems", ACIIDS 2015, 7th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, -, 2015

Michał Kapałka, Marcin Cisek - "Evacuation Route Assessment Model for Optimization of Evacuation in Buildings with Active Dynamic Signage System", The Conference on Pedestrian and Evacuation Dynamics (PED 2014), -, 2014

Zbigniew Tarapata, Rafał Kasprzyk, Michał Kapałka - "Wybrane problemy modelowania, optymalizacji i symulacji zachowań grupowych", 3S – Service, Safety and Security – kierunki rozwoju zabezpieczenia imprez masowych, Poznań, 2014

Michał Kapałka - "Symulacja zachowania tłumu w dynamicznym otoczeniu", XVIII Warsztaty Naukowe PTSK "Symulacja w Badaniach i Rozwoju", Zakopane, 2011

Michał Kapałka - "Symulacyjne badanie charakterystyk przemieszczania się tłumu w aglomeracji", XVIII Warsztaty Naukowe PTSK "Symulacja w Badaniach i Rozwoju", Zakopane, 2011

Michał Kapałka - "Koncepcja systemu wspomagającego ewakuację z wykorzystaniem modeli prognozowania zagrożenia", XVIII Warsztaty Naukowe PTSK "Symulacja w Badaniach i Rozwoju", Zakopane, 2011

Michał Kapałka, Marcin Cisek - "The use of fine-coarse network model for simulating building evacuation with information system", Seminarium Instytutu Systemów Informatycznych, -, 2010

Michał Kapałka - "Modelowanie i symulacja zachowania tłumu", XV Warsztaty Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej, -, 2008

Michał Kapałka - "Wykorzystanie symulatora tłumu w planowaniu imprez masowych", Symulacja w Badaniach i Rozwoju, 7(1-2), 5-13, Warszawa, 2018

Michał Kapałka - "Symulacyjne wsparcie systemów kierowania ruchem pieszych w obiektach publicznych", Symulacja w Badaniach i Rozwoju, Vol. 6, Nr 2, 79-88, -, 2015

Michał Kapałka, Marcin Cisek - "Evacuation Route Assessment Model for Optimization of Evacuation in Buildings with Active Dynamic Signage System", -, vol. 2, 541-549, -, 2014

Michał Kapałka - "Symulacyjne badanie charakterystyk przemieszczania się tłumu w aglomeracji", -, Vol. 2, Nr 3/2011, 149-156, Warszawa, 2012

Michał Kapałka - "Symulacja zachowania tłumu w dynamicznym otoczeniu", -, Vol. 2, Nr 2/2011, 83-92, Warszawa, 2011

Michał Kapałka - "Symulacja zachowania tłumu z użyciem modelu otoczenia opartego o graf i sieć komórek", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 5/2010, 31-36, Warszawa, 2010

Michał Kapałka - "Wykorzystanie symulatora tłumu w planowaniu imprez masowych", Symulacja w Badaniach i Rozwoju, 7(1-2), 5-13, Warszawa, 2018

Michał Kapałka - "Symulacyjne wsparcie systemów kierowania ruchem pieszych w obiektach publicznych", Symulacja w Badaniach i Rozwoju, Vol. 6, Nr 2, 79-88, -, 2015

Michał Kapałka - "Symulacja zachowania tłumu z użyciem modelu otoczenia opartego o graf i sieć komórek", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 5/2010, 31-36, Warszawa, 2010

Kierownik: Michał Kapałka
Okres realizacji:: 2011-01-01 / 2011-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Andrzej Najgebauer
Okres realizacji:: 2007-04-24 / 2010-10-18
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)