Jesteś tutaj

Robert Waszkowski

dr inż. Robert Waszkowski
Adiunkt naukowo-dydaktyczny
Tel:
Doktorat | 11-12-2012 | Metody i narzędzia informatycznego wspomagania oceny produktywności zespołu w projektach informatycznych

Robert Waszkowski, Arkadiusz Kowalski - "Comparative analysis of Business Process Management frameworks", -, VISION 2020: Sustainable Econimic Development, Innovation Management, and Global Growth, Vols I-IX, 2017, 3542-3553, INT Business Information Management ASSOC-IBIMA, -, 2017

Robert Waszkowski, Arkadiusz Kowalski, Paulina Nowacka, Piotr Szafer - "Implementation of ‘14 quality principles for value streams’ in the company from the automotive industry", -, VISION 2020: Sustainable Econimic Development, Innovation Management, and Global Growth, Vols I-IX, 2017, 3088-3097, INT Business Information Management ASSOC-IBIMA, -, 2017

Robert Waszkowski, Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Kazimierz Worwa - "Customer service processes automation in administrative office with RIFID tagged documents", -, 21st International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2017), -, 2017

Robert Waszkowski, Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Kazimierz Worwa - "Access control management in administrative office with RIFID tagged documents", -, 21st International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2017), -, 2017

Robert Waszkowski, Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek, Mariusz Piechowski, Ryszard Wyczółkowski - "ImplementingBPMN in Maintenance Process Modeling", -, ISAT 2017, -, 2017

Robert Waszkowski, Rafał Kasprzyk, Tomasz Tarnawski - "Spread Page approach to Business Process Management", Computer Science and Mathematical Modelling, 6/2017, 23-32, -, 2017

Robert Waszkowski, Rafał Kasprzyk, Tomasz Tarnawski - "Foundations for Spread Page: review of existing concepts, solutions, technologies capable of improving effectiveness of conveying knowledge", Computer Science and Mathematical Modelling, 6/2017, 33-44, -, 2017

Robert Waszkowski, Tadeusz Nowicki, Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek - "Maintenance Processes of the RFID-based IT system for Document Management", -, XX Konferencja Naukowa Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji (IZIP 2017), -, 2017

Robert Waszkowski, Tadeusz Nowicki, Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek - "Maintenance Processes of the RFID-based IT system for Document Management", -, INNOWACJE w ZARZĄDZANIU i INŻYNIERII PRODUKCJI, Tom II, 611-621, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, 2017

Tadeusz Nowicki, Krzysztof Chlebicki, Dariusz Pierzchała, Kazimierz Worwa, Robert Waszkowski - "Simulator for testing hardware and software of the office system with RFID tags", -, 125, 1-7, -, 2017

Tadeusz Nowicki, Krzysztof Chlebicki, Dariusz Pierzchała, Kazimierz Worwa, Robert Waszkowski - "Simulator for testing hardware and software of the office system with RIFID tags", -, 21st International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2017), -, 2017

Tadeusz Nowicki, Krzysztof Chlebicki, Dariusz Pierzchała, Robert Waszkowski, Kazimierz Worwa - "Simulation method of reliability evaluation for RFID based restricted access administrative office", -, 2017 IEEE International Conference on RFID Technology and Application (RFID-TA), 89-94, IEEE, Nowy Jork, 2017

Tadeusz Nowicki, Maciej Kiedrowicz, Robert Waszkowski, Agata Chodowska, Agnieszka Lach - "Access Control System for RFID-Tagged Documents in Supply Chain Management", LogForum, 13(1), 91-101, -, 2017

Tadeusz Nowicki, Maciej Kiedrowicz, Robert Waszkowski, Agata Chodowska, Agnieszka Lach - "Access Control System for RFID-Tagged Documents in supply Chain Management", Research in Logistics & Production, 7(2), 143-157, -, 2017

Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski - "Productivity Oriented Cooperative Approach to Scheduling IT Project Tasks", -, Computer Information Systems and Industrial Management: 16th IFIP TC8 International Conference, CISIM 2017, Białystok, Poland, June 16-18, 2017, Proceedings; LNCS 10244, 354-365, Springer, -, 2017

Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski - "Productivity Oriented Cooperative Approach to Scheduling IT Project Tasks", -, CISIM 2017, -, 2017

Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski - "Genetic algorithm for solving a scheduling problem", -, XII Konferencja Naukowa „Oszczędność i Efektywność – Współczesne Rozwiązania w Logistyce i Produkcji”, -, 2017

Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Anna Saniuk - "Human-Computer interaction in sanitary inspection simulation exercises", -, Advances in Ergonomics Modeling, Usability & Special Populations, in series: Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 486, 245-254, Springer International Publishing AG, -, 2017

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski - "Using RFID technology for administrative office work organization", Research in Logistics & Production, 6(3), 245-257, Poznań, 2016

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski - "Business Process Data Flow between Automated and Human Tasks", -, Proceedings of 2016 3rd International Conference on Social Science, 471-477, DEStech Publications, Inc., -, 2016

Robert Waszkowski - "Interfejs mobilny dla działań służb sanitarnych", Modelowanie procesów biznesowych inspekcji sanitarnych, 347-365, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Robert Waszkowski - "Wykorzystanie technologii mobilnych w działaniach służb sanitarnych", Modelowanie procesów biznesowych inspekcji sanitarnych, 367-387, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Robert Waszkowski - "Analiza porównawcza wydajności klasycznych procesów biznesowych inspekcji sanitarnej oraz procesów wykorzystujących technologie mobilne", Modelowanie procesów biznesowych inspekcji sanitarnych, 389-398, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Robert Waszkowski - "Testowanie procesów biznesowych inspekcji sanitarnej z uwzględnieniem specyfiki działań w terenie", Modelowanie procesów biznesowych inspekcji sanitarnych, 399-413, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Robert Waszkowski - "Koncepcja systemu do wspomagania ćwiczeń symulacyjnych dla służb sanitarnych", System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych inspekcji sanitarnych, 7-64, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Robert Waszkowski - "Integracja symulatora rozprzestrzeniania się epidemii oraz modeli dynamicznych w systemie wspomagania ćwiczeń symulacyjnych", System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych inspekcji sanitarnych, 89-108, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Robert Waszkowski - "Komunikacja człowiek-komputer w ćwiczeniach symulacyjnych", System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych inspekcji sanitarnych, 109-128, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Robert Waszkowski - "Portale informacyjne zespołów uczestniczących w ćwiczeniach symulacyjnych służb sanitarnych", System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych inspekcji sanitarnych, 129-226, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Robert Waszkowski - "Koncepcja modułu After Action Review w systemie wspomagania ćwiczeń symulacyjnych", System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych inspekcji sanitarnych, 227-276, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Robert Waszkowski - "Struktury danych systemu wspomagania ćwiczeń symulacyjnych", System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych inspekcji sanitarnych, 367-375, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Robert Waszkowski, Gustaw Konopacki, Kazimierz Worwa - "Testowanie systemu wspomagania ćwiczeń symulacyjnych", System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych inspekcji sanitarnych, 315-375, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski - "System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych służb sanitarnych", Problemy modelowania i projektowania opartych na wiedzy systemów informatycznych na potrzeby bezpieczeństwa narodowego, 97-110, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Robert Waszkowski - "Metody pozyskiwania danych do oceny produktywności poszczególnych członków zespołu projektowego w projektach informatycznych.", Zarządzanie projektami i modelowanie procesów, 39-48, PTI, Warszawa, 2013

Robert Waszkowski - "Scenariusze testów systemu w zakresie działań przeciwepidemicznych bez wykorzystania symulatora, generatora danych testowych i modeli dynamicznych", Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności i żywienia, 828-840, BEL Studio Sp. z o. o., Warszawa, 2012

Robert Waszkowski - "Architektura, konfiguracja i parametryzacja środowiska informatycznego dla modelowania i planowania w środowisku webowym z dostępem przez Internet", Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności i żywienia, 892-896, BEL Studio Sp. z o. o., Warszawa, 2012

Robert Waszkowski - "Modele procesów z wykorzystaniem ścieżek alternatywnych wykorzystywanych w zależności od rezultatów działania podsystemów wspomagania decyzji opartych na modelach dynamicznych oraz symulacji komputerowej", Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności i żywienia, 917-946, BEL Studio Sp. z o. o., Warszawa, 2012

Robert Waszkowski - "System informatyczny wspierający wykonywanie procesów biznesowych", Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności i żywienia, 1216-1234, BEL Studio Sp. z o. o., Warszawa, 2012

Robert Waszkowski - "Automatyzacja procesów biznesowych jako element systemu wspomagania decyzji odpowiedzialny za sterowanie działao zgodnie z przyjętymi procedurami oraz implementacja i deploy procesów biznesowych w środowisku systemu BPMS", Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności i żywienia, 1235-1248, BEL Studio Sp. z o. o., Warszawa, 2012

Roman Wantoch-Rekowski, Rafał Kasprzyk, Robert Waszkowski - "Przykład wykorzystania systemu wspomagania zarządzania kryzysowego", Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy, 797-814, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2009

Ryszard Antkiewicz, Dariusz Pierzchała, Wojciech Kulas, Robert Waszkowski - "Referencyjna architektura systemu", Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy, 647-678, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2009

Robert Waszkowski - "Notations and knowledge representations", SPIC 2015, First International Conference Spread Page Initiative, -, 2015

Robert Waszkowski - "SpreadPage use case: BPM", SPIC 2015, First International Conference Spread Page Initiative, -, 2015

Robert Waszkowski - "System wspomagania działań służb sanitarnychi jego rola w ćwiczeniach symulacyjnych", IX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Higiena Żywności i Żywienia Podstawą Zdrowia - Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia", -, 2015

Robert Waszkowski, Jarosław Napiórkowski - "Bussiness rules automation standards in business process management systems", ICIM 2015, -, 2015

Robert Waszkowski, Maciej Kiedrowicz - "Architektura systemu zarządzania cyklem życia dokumentów niejawnych", ICIM 2015, -, 2015

Robert Waszkowski, Rafał Kasprzyk - " SpreadPage use case - Network models", SPIC 2015, First International Conference Spread Page Initiative, -, 2015

Robert Waszkowski, Tadeusz Nowicki - "Mobilny system wywiadów epidemiologicznych w epidemiach chorób przenoszonych drogą pokarmową", IX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Higiena Żywności i Żywienia Podstawą Zdrowia - Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia", -, 2015

Robert Waszkowski, Tadeusz Nowicki, Agata Chodowska - "Elementy wspomagania działań służb sanitarnych i ich integracja w ćwiczeniach symulacyjnych", IX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Higiena Żywności i Żywienia Podstawą Zdrowia - Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia", -, 2015

Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski - "The organization and the conduct of simulation exercises for state supervision and control services operating in crisis situations", X Naukowa Konferencja "Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji", Będlewo, 2015

Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Radosław Pytlak - "Metodyka projektowania interfejsów ćwiczeń symulacyjnych CAX", XXII Warsztaty Naukowe PTSK, -, 2015

Robert Waszkowski - "Koncepcja podsystemu AAR w ćwiczeniach symulacyjnych służb sanitarnych", XXI Warsztaty Naukowe PTSK, Białowieża, 2014

Robert Waszkowski - "Procesy biznesowe w ćwiczeniach symulacyjnych dla służb sanitarnych", XXI Warsztaty Naukowe PTSK, Białowieża, 2014

Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Radosław Pytlak - "Computer simulation based exercises connected with food borne epidemics", Building Healthy Global Food Systems: A New imperative for Public Health Ground-breaking Food Policy Conference, -, 2014

Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Tomasz Tarnawski, Radosław Pytlak - "Decision support system for modeling and simulation of epidemics caused by contaminated water", Building Healthy Global Food Systems: A New imperative for Public Health Ground-breaking Food Policy Conference, -, 2014

Jerzy Stanik, Robert Waszkowski - "Quality management in information technology project „elements of good practice”", The 11th International Conference on Information Management (ICIM 2013), Gdańsk, 2013

Robert Waszkowski - "Metody pozyskiwania danych do oceny produktywności poszczególnych członków zespołu projektowego w projektach informatycznych", XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania (KKIO 2013), -, 2013

Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski - "The method for solving productivity oriented scheduling problem", VIII Scientific Conference "Economy and Efficiency - contemporary solutions in logistics and production", Poznań, 2013

Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski - "Creating and Calibrating Models of Foot-borne Epidemics", 20th International Congress of Nutrition, -, 2013

Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski - "The Method of Finding Optimal Sanitary Inspectors Schedules", 20th International Congress of Nutrition, -, 2013

Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski - "Investigating characteristics of sanitary inspection teams activities during epidemic of food-borne", Joint Conference on Sustainable Diet and Food Security, Federation of European Nutrition Societies, -, 2013

Kierownik: Robert Waszkowski
Okres realizacji:: 2018-03-01 / 2019-05-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Maciej Kiedrowicz
Okres realizacji:: 2013-12-23 / 2017-04-22
Źródło finansowania: -