Jesteś tutaj

Robert Waszkowski

dr inż. Robert Waszkowski
Adiunkt naukowo-dydaktyczny
Tel:
Funkcje:
Zastępca dyrektora instytutu
Doktorat | 11-12-2012 | Metody i narzędzia informatycznego wspomagania oceny produktywności zespołu w projektach informatycznych

Kazimierz Worwa, Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski - "Evaluating the impact of testing document management system with RIFID tags software on the level of its reliability", -, 21st International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2017), -, 2017

Krzysztof Chlebicki, Tadeusz Nowicki, Dariusz Pierzchała, Robert Waszkowski, Kazimierz Worwa - "Simulation method of reliability evaluation for RFID based restricted access administrative office", -, 8th Annual IEEE International Conference on RIFID Technology and Applications, -, 2017

Krzysztof Chlebicki, Tadeusz Nowicki, Dariusz Pierzchała, Robert Waszkowski, Kazimierz Worwa - "Symulator do testowania sprzętu i oprogramowania systemu kancelarii z dokumentami ze znacznikami RFID", -, Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi: Konstrukcja środowiska systemu RFID dla Kancelarii tajnej, 137-155, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Krzysztof Chlebicki, Tadeusz Nowicki, Dariusz Pierzchała, Robert Waszkowski, Kazimierz Worwa - "Symulator funkcjonowania kancelarii z dokumentami ze znacznikami RFID", -, PTSK 2017, -, 2017

Maciej Kiedrowicz, Robert Waszkowski, Agata Chodowska, Agnieszka Lach - "Wymagania funkcjonalne i perspektywa modułu zarządzania uprawnieniami dostępu do dokumentów o różnych poziomach wrażliwości", -, Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi: Konstrukcja środowiska systemu RFID dla Kancelarii tajnej, 9-20, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Maciej Kiedrowicz, Robert Waszkowski, Agata Chodowska, Agnieszka Lach - "Wymagania funkcjonalne, perspektywa i implementacja modułu wizualizacji i przemieszczania dokumentów o różnych poziomach wrażliwości", -, Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi: Konstrukcja środowiska systemu RFID dla Kancelarii tajnej, 63-86, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Dariusz Pierzchała, Robert Waszkowski, Kazimierz Worwa - "Symulacyjna metoda badania własności systemu w kancelarii z dokumentami RFID", -, PTSK 2017, -, 2017

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Kazimierz Worwa - "Analiza istotnych zdarzeń i ich obsługi w systemie kancelarii z dokumentami ze znacznikami RFID", -, Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi: Konstrukcja środowiska systemu RFID dla Kancelarii tajnej, 119-136, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Robert Waszkowski - "Classified document flow management", -, AHFE 2017 8th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, -, 2017

Robert Waszkowski - "Spread Page approach to document management", -, AHFE 2017 8th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, -, 2017

Robert Waszkowski - "Podejście Spread Page w modelowaniu procesów", -, XI Ogólnopolska Konferencja pt. Informacja w społeczeństwie XXI wieku INFO 2017, -, 2017

Robert Waszkowski - "Notations and knowledge representations", -, ICIM 2017 13th International Conference on Information Management, -, 2017

Robert Waszkowski - "Assessment of the feasibility of a production plan with the use of an artifical nautral network model", -, ISPEM 2017 The First International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance , -, 2017

Robert Waszkowski - "Improving back office efficiency with business process management system", -, XII Konferencja Naukowa „Oszczędność i Efektywność – Współczesne Rozwiązania w Logistyce i Produkcji”, -, 2017

Robert Waszkowski - "The Concept of Tracking Confidential Consignments", Logistics and Transport, 35(3), 27-35, -, 2017

Robert Waszkowski, Agata Chodowska, Agnieszka Lach - "Procesy zarządzania nadawaniem uprawnień w systemie przetwarzania dokumentów o różnych poziomach wrażliwości", -, Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi: Konstrukcja środowiska systemu RFID dla Kancelarii tajnej, 21-38, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Robert Waszkowski, Agata Chodowska, Agnieszka Lach - "Implementacja procesów przetwarzania dokumentów o różnych poziomach wrażliwości", -, Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi: Konstrukcja środowiska systemu RFID dla Kancelarii tajnej, 39-62, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Robert Waszkowski, Agata Chodowska, Agnieszka Lach - "Automatyzacja procesów przetwarzania dokumentów o różnym poziomie wrażliwości ", -, Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi. Modele i metody badań, 9-25, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Robert Waszkowski, Agata Chodowska, Agnieszka Lach, Małgorzata Oleś - "Metody weryfikacji współdziałania modułów systemu przetwarzania dokumentów o różnych poziomach wrażliwości", -, Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi: Konstrukcja środowiska systemu RFID dla Kancelarii tajnej, 87-117, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Robert Waszkowski, Arkadiusz Kowalski - "Comparative analysis of Business Process Management frameworks", -, VISION 2020: Sustainable Econimic Development, Innovation Management, and Global Growth, Vols I-IX, 2017, 3542-3553, INT Business Information Management ASSOC-IBIMA, -, 2017

Kazimierz Worwa, Gustaw Konopacki, Robert Waszkowski - "Strategia testowania systemu wspomagania ćwiczeń symulacyjnych", System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych inspekcji sanitarnych, 297-313, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Robert Waszkowski - "Modele procesów biznesowych inspekcji sanitarnej", Modelowanie procesów biznesowych inspekcji sanitarnych, 7-40, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Robert Waszkowski - "Zautomatyzowane procesy biznesowe inspekcji sanitarnej", Modelowanie procesów biznesowych inspekcji sanitarnych, 41-209, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Robert Waszkowski - "Obieg dokumentów w modelach działań inspekcji sanitarnej", Modelowanie procesów biznesowych inspekcji sanitarnych, 211-221, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Robert Waszkowski - "Testowanie procesów biznesowych inspekcji sanitarnej", Modelowanie procesów biznesowych inspekcji sanitarnych, 223-260, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Robert Waszkowski - "Zautomatyzowane procesy biznesowe dla działań służb sanitarnych z uwzględnieniem specyfiki działań w terenie", Modelowanie procesów biznesowych inspekcji sanitarnych, 279-345, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Robert Waszkowski - "Interfejs mobilny dla działań służb sanitarnych", Modelowanie procesów biznesowych inspekcji sanitarnych, 347-365, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Robert Waszkowski - "Wykorzystanie technologii mobilnych w działaniach służb sanitarnych", Modelowanie procesów biznesowych inspekcji sanitarnych, 367-387, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Robert Waszkowski - "Analiza porównawcza wydajności klasycznych procesów biznesowych inspekcji sanitarnej oraz procesów wykorzystujących technologie mobilne", Modelowanie procesów biznesowych inspekcji sanitarnych, 389-398, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Robert Waszkowski - "Testowanie procesów biznesowych inspekcji sanitarnej z uwzględnieniem specyfiki działań w terenie", Modelowanie procesów biznesowych inspekcji sanitarnych, 399-413, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Robert Waszkowski - "Koncepcja systemu do wspomagania ćwiczeń symulacyjnych dla służb sanitarnych", System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych inspekcji sanitarnych, 7-64, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Robert Waszkowski - "Integracja symulatora rozprzestrzeniania się epidemii oraz modeli dynamicznych w systemie wspomagania ćwiczeń symulacyjnych", System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych inspekcji sanitarnych, 89-108, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Robert Waszkowski - "Komunikacja człowiek-komputer w ćwiczeniach symulacyjnych", System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych inspekcji sanitarnych, 109-128, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Robert Waszkowski - "Portale informacyjne zespołów uczestniczących w ćwiczeniach symulacyjnych służb sanitarnych", System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych inspekcji sanitarnych, 129-226, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Robert Waszkowski - "Koncepcja modułu After Action Review w systemie wspomagania ćwiczeń symulacyjnych", System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych inspekcji sanitarnych, 227-276, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Robert Waszkowski - "Struktury danych systemu wspomagania ćwiczeń symulacyjnych", System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych inspekcji sanitarnych, 367-375, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Robert Waszkowski, Gustaw Konopacki, Kazimierz Worwa - "Testowanie systemu wspomagania ćwiczeń symulacyjnych", System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych inspekcji sanitarnych, 315-375, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski - "System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych służb sanitarnych", Problemy modelowania i projektowania opartych na wiedzy systemów informatycznych na potrzeby bezpieczeństwa narodowego, 97-110, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Robert Waszkowski - "Metody pozyskiwania danych do oceny produktywności poszczególnych członków zespołu projektowego w projektach informatycznych.", Zarządzanie projektami i modelowanie procesów, 39-48, PTI, Warszawa, 2013

Robert Waszkowski - "Scenariusze testów systemu w zakresie działań przeciwepidemicznych bez wykorzystania symulatora, generatora danych testowych i modeli dynamicznych", Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności i żywienia, 828-840, BEL Studio Sp. z o. o., Warszawa, 2012

Marek Kiciński, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski - "Business Process Data Flow between Automated and Human Tasks", ICSS 2016 (3rd International Conference on Social Science, -, 2016

Robert Waszkowski, Agata Chodowska, Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Zbigniew Wesołowski, Kazimierz Worwa - "Data flow between RFID devices in a modern restricted access administrative office", CSCC 2016, -, 2016

Robert Waszkowski, Anna Saniuk - "Make-to-order manufacturing - new approach to management of manufacturing processes", ModTech 2016, -, 2016

Robert Waszkowski, Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Kazimierz Worwa - "Business Processes in the RFID-Equipped Restricted Access Administrative Office", CSCC 2016, -, 2016

Tadeusz Nowicki, Maciej Kiedrowicz, Robert Waszkowski, Agata Chodowska, Agnieszka Lach - "Access control system for RFID-tagged documents in supply chain management", XI Konferencja Naukowa pt. "Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji", -, 2016

Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski - "Human-computer interaction in sanitary inspection simulation exercises", AHFE 2016, -, 2016

Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Anna Saniuk - "Business process analysis of a foodborne outbreak investigation mobile system", ModTech 2016, -, 2016

Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek - "Ensuring Busines Continuity", ICSS 2016 (3rd International Conference on Social Science, -, 2016

Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Radosław Pytlak, Agata Chodowska - "Interfejs mobilny w ćwiczeniach symulacyjnych inspekcji sanitarnej.", XXIII Warsztaty Naukowe PTSK, -, 2016

Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Radosław Pytlak, Agata Chodowska - "Modele procesów biznesowych w ćwiczeniach symulacyjnych inspekcji sanitarnej z uwzględnieniem specyfiki działań w terenie.", XXIII Warsztaty Naukowe PTSK, -, 2016

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski - "Using RFID technology for administrative office", X Naukowa Konferencja "Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji", Będlewo, 2015

Robert Waszkowski - " Introduction to the SpreadPage Initiative ", SPIC 2015, First International Conference Spread Page Initiative, -, 2015

Robert Waszkowski - "Notations and knowledge representations", SPIC 2015, First International Conference Spread Page Initiative, -, 2015

Robert Waszkowski - "SpreadPage use case: BPM", SPIC 2015, First International Conference Spread Page Initiative, -, 2015

Robert Waszkowski - "System wspomagania działań służb sanitarnychi jego rola w ćwiczeniach symulacyjnych", IX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Higiena Żywności i Żywienia Podstawą Zdrowia - Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia", -, 2015

Robert Waszkowski, Jarosław Napiórkowski - "Bussiness rules automation standards in business process management systems", ICIM 2015, -, 2015

Robert Waszkowski, Maciej Kiedrowicz - "Architektura systemu zarządzania cyklem życia dokumentów niejawnych", ICIM 2015, -, 2015

Robert Waszkowski, Rafał Kasprzyk - " SpreadPage use case - Network models", SPIC 2015, First International Conference Spread Page Initiative, -, 2015

Robert Waszkowski, Tadeusz Nowicki - "Mobilny system wywiadów epidemiologicznych w epidemiach chorób przenoszonych drogą pokarmową", IX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Higiena Żywności i Żywienia Podstawą Zdrowia - Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia", -, 2015

Robert Waszkowski, Tadeusz Nowicki, Agata Chodowska - "Elementy wspomagania działań służb sanitarnych i ich integracja w ćwiczeniach symulacyjnych", IX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Higiena Żywności i Żywienia Podstawą Zdrowia - Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia", -, 2015

Kierownik: Robert Waszkowski
Okres realizacji:: 2018-03-01 / 2019-05-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Maciej Kiedrowicz
Okres realizacji:: 2013-12-23 / 2017-04-22
Źródło finansowania: -