Jesteś tutaj

Romuald Hoffmann

dr inż. Romuald Hoffmann
Adiunkt naukowo-dydaktyczny
Tel:
Doktorat | 16-02-1990 | Wyznaczanie charakterystyk buforowania w węzłach sieci informatycznej

Romuald Hoffmann - "Stochastic Model of the Simple Cyber Kill Chain: Cyber Attack Process as a Regenerative Process", -, Computer Information Systems and Industrial Management, 19th International Conference, CISIM 2020, Bialystok, Poland, October 16–18, 2020, Proceedings, 355-365, Springer, -, 2020

Romuald Hoffmann - "Stochastic Model of the Simple Cyber Kill Chain: Cyber Attack Process as a Regenerative Process", -, CISIM 2020 (19th International Conference on Computer Information Systems and Industrial Management Applications), -, 2020

Romuald Hoffmann, Jarosław Napiórkowski, Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Measurement Models of Information Security Based on the Principles and Practices for Risk-Based Approach", WIND ENERGY, 44, 647-654, -, 2020

Romuald Hoffmann, Jarosław Napiórkowski, Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Risk based approach in scope of cybersecurity threats and requirements", WIND ENERGY, 44, 655-662, -, 2020

Jarosław Napiórkowski, Jerzy Stanik, Tomasz Protasowicki, Romuald Hoffmann - "Risk based approach in scope of cyber security threats and requirements", -, OPTARCH 2019 (1st International Conference on Optimization - Driven Architectural Design), -, 2019

Jerzy Stanik, Jarosław Napiórkowski, Tomasz Protasowicki, Romuald Hoffmann - "Measurement models of information security based on the principles and practices for risk‐based approach", -, OPTARCH 2019 (1st International Conference on Optimization - Driven Architectural Design), -, 2019

Romuald Hoffmann - "Markowowskie modele cykli życia ataku cybernetycznego", 54, 303-317, -, 2019

Romuald Hoffmann - "Markov Models of Cyber Kill Chains with Iterations", -, 2019 International Conference on Military Communications and Information Systems, Budva, Montenegro, May, 14-15, 2019, 1-6, IEEE, -, 2019

Romuald Hoffmann - "Markowski model cyklu życia ataku cybernetycznego sterowany cyklem życia podatności oprogramowania", -, Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: modele i metody, 63-74, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2019

Romuald Hoffmann - "Stochastyczny model ogólnego cyklu życia ataku cybernetycznego", -, PTSK 2019 (XXVI Warsztaty Naukowe), -, 2019

Romuald Hoffmann - "Markov Models of Cyber Kill Chains with Iterations", -, ICMCIS 2019 International Conference on Military Communications and Information Systems, -, 2019

Romuald Hoffmann - "Markowski model cyklu życia ataku cybernetycznego sterowany cyklem życia podatności oprogramowania", -, Konferencja z okazji 25-lecia Instytutu Systemów Informatycznych "Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: analiza, modelowanie, projektowanie, integracja", -, 2019

Romuald Hoffmann - "Cyberbezpieczeństwo infrastruktury sieciowej w aspekcie wymagań współczesnych koncepcji zarządzania", -, IX Konferencja Naukowa NOWOCZESNE KONCEPCJKE I METODY ZARZĄDZANIA, -, 2019

Romuald Hoffmann, Jerzy Stanik, Tomasz Protasowicki, Jarosław Napiórkowski - "Models and methods for measurement of risk management system usability", -, OPTARCH 2019 (1st International Conference on Optimization - Driven Architectural Design), -, 2019

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik, Jarosław Napiórkowski, Romuald Hoffmann - "The importance of the integrated security system for critical infrastructure operation and safety", -, OPTARCH 2019 (1st International Conference on Optimization - Driven Architectural Design), -, 2019

Romuald Hoffmann - "Modelowanie w języku dynamiki systemowej operacji cybernetycznych z wykorzystaniem modeli walki łączonych z modelami rozprzestrzeniania się kodu złośliwego", Symulacja w Badaniach i Rozwoju, 9(1-2), 17-31, -, 2018

Romuald Hoffmann - "Markowowskie modele cyklu życia ataku cybernetycznego", -, INFO 2018, -, 2018

Romuald Hoffmann - "Modelowanie w języku dynamiki systemowej operacji cybernetycznych z wykorzystaniem modeli walki łączonych z modelami rozprzestrzeniania się kodu złośliwego ", -, XXV Warsztaty Naukowe PTSK "Symulacja w Badaniach i Rozwoju", -, 2018

Romuald Hoffmann - "Cykle życia cybernetycznego ataku ukierunkowanego w kontekście zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa organizacji", -, VIII konferencja naukowa Nowoczesne Koncepcje i Metody Zarządzania, -, 2018

Romuald Hoffmann - "Ogólny cykl życia ataku cybernetycznego i jego markowski model", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 2/2018 (131/1), 121-130, -, 2018

Romuald Hoffmann - Działania sił zbrojnych w cyberprzestrzeni , Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, 2013

Romuald Hoffmann - "Stochastic Model of the Simple Cyber Kill Chain: Cyber Attack Process as a Regenerative Process", Computer Information Systems and Industrial Management, 19th International Conference, CISIM 2020, Bialystok, Poland, October 16–18, 2020, Proceedings, 355-365, Springer, -, 2020

Romuald Hoffmann - "Markov Models of Cyber Kill Chains with Iterations", 2019 International Conference on Military Communications and Information Systems, Budva, Montenegro, May, 14-15, 2019, 1-6, IEEE, -, 2019

Romuald Hoffmann - "Markowski model cyklu życia ataku cybernetycznego sterowany cyklem życia podatności oprogramowania", Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: modele i metody, 63-74, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2019

Tomasz Protasowicki, Romuald Hoffmann - "Znaczenie identyfikacji wymagań dla realizacji systemów teleinformatycznych dedykowanych wspomaganiu funkcjonowania organizacji o charakterze federacyjnym", Inżynieria oprogramowania. Badania i praktyka (pod red. L. Madeyski, M. Ochodek), 75-94, PTI, -, 2014

Romuald Hoffmann - "Stochastic Model of the Simple Cyber Kill Chain: Cyber Attack Process as a Regenerative Process", CISIM 2020 (19th International Conference on Computer Information Systems and Industrial Management Applications), -, 2020

Jarosław Napiórkowski, Jerzy Stanik, Tomasz Protasowicki, Romuald Hoffmann - "Risk based approach in scope of cyber security threats and requirements", OPTARCH 2019 (1st International Conference on Optimization - Driven Architectural Design), -, 2019

Jerzy Stanik, Jarosław Napiórkowski, Tomasz Protasowicki, Romuald Hoffmann - "Measurement models of information security based on the principles and practices for risk‐based approach", OPTARCH 2019 (1st International Conference on Optimization - Driven Architectural Design), -, 2019

Romuald Hoffmann - "Stochastyczny model ogólnego cyklu życia ataku cybernetycznego", PTSK 2019 (XXVI Warsztaty Naukowe), -, 2019

Romuald Hoffmann - "Markov Models of Cyber Kill Chains with Iterations", ICMCIS 2019 International Conference on Military Communications and Information Systems, -, 2019

Romuald Hoffmann - "Markowski model cyklu życia ataku cybernetycznego sterowany cyklem życia podatności oprogramowania", Konferencja z okazji 25-lecia Instytutu Systemów Informatycznych "Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: analiza, modelowanie, projektowanie, integracja", -, 2019

Romuald Hoffmann - "Cyberbezpieczeństwo infrastruktury sieciowej w aspekcie wymagań współczesnych koncepcji zarządzania", IX Konferencja Naukowa NOWOCZESNE KONCEPCJKE I METODY ZARZĄDZANIA, -, 2019

Romuald Hoffmann, Jerzy Stanik, Tomasz Protasowicki, Jarosław Napiórkowski - "Models and methods for measurement of risk management system usability", OPTARCH 2019 (1st International Conference on Optimization - Driven Architectural Design), -, 2019

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik, Jarosław Napiórkowski, Romuald Hoffmann - "The importance of the integrated security system for critical infrastructure operation and safety", OPTARCH 2019 (1st International Conference on Optimization - Driven Architectural Design), -, 2019

Romuald Hoffmann - "Markowowskie modele cyklu życia ataku cybernetycznego", INFO 2018, -, 2018

Romuald Hoffmann - "Modelowanie w języku dynamiki systemowej operacji cybernetycznych z wykorzystaniem modeli walki łączonych z modelami rozprzestrzeniania się kodu złośliwego ", XXV Warsztaty Naukowe PTSK "Symulacja w Badaniach i Rozwoju", -, 2018

Romuald Hoffmann - "Cykle życia cybernetycznego ataku ukierunkowanego w kontekście zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa organizacji", VIII konferencja naukowa Nowoczesne Koncepcje i Metody Zarządzania, -, 2018

Romuald Hoffmann - "Wybrane modele predykcji wykrywania podatności ", Seminarium Instytutu Systemów Informatycznych, Warszawa, 2017

Romuald Hoffmann - "Stochastyczne modele cyklu życia podatności oprogramowania", InfoXXI'2017, -, 2017

Romuald Hoffmann, Jerzy Stanik - "Model ryzyka procesów biznesowych", Społeczno-gospodarcze aspekty usług cyfrowych, -, 2017

Jarosław Napiórkowski, Jerzy Stanik, Romuald Hoffmann - "Zarządzanie ryzykiem w systemie zarządzania bezpieczeństwem organizacji", Konferencja Naukowa pt. "Współczesne wyzwania e-Gospodarki", -, 2016

Romuald Hoffmann, Jerzy Stanik, Jarosław Napiórkowski - "Modele wykrywania podatności oprogramowania w ujęciu dynamiki systemowej", Informacja w społeczeństwie XXI wieku (InfoXXI'2016), -, 2016

Romuald Hoffmann, Maciej Kiedrowicz, Jerzy Stanik - "Evaluation of Information Safety as an Element of Improving the Organization's Safety Management", CSCC 2016, -, 2016

Romuald Hoffmann, Maciej Kiedrowicz, Jerzy Stanik - "Risk Management System as the Basic Paradigm of the Information Security Management System in an Organization", CSCC 2016, -, 2016

Romuald Hoffmann, Tomasz Protasowicki - "Modele rozprzestrzeniania się wirusów komputerowych w ujęciu dynamiki systemowej", Informacja w społeczeństwie XXI wieku (InfoXXI'2016), -, 2016

Romuald Hoffmann, Jarosław Napiórkowski, Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Measurement Models of Information Security Based on the Principles and Practices for Risk-Based Approach", WIND ENERGY, 44, 647-654, -, 2020

Romuald Hoffmann, Jarosław Napiórkowski, Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Risk based approach in scope of cybersecurity threats and requirements", WIND ENERGY, 44, 655-662, -, 2020

Romuald Hoffmann - "Markowowskie modele cykli życia ataku cybernetycznego", 54, 303-317, -, 2019

Romuald Hoffmann - "Modelowanie w języku dynamiki systemowej operacji cybernetycznych z wykorzystaniem modeli walki łączonych z modelami rozprzestrzeniania się kodu złośliwego", Symulacja w Badaniach i Rozwoju, 9(1-2), 17-31, -, 2018

Romuald Hoffmann - "Ogólny cykl życia ataku cybernetycznego i jego markowski model", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 2/2018 (131/1), 121-130, -, 2018

Romuald Hoffmann - "Stochastyczne modele cyklu życia podatności oprogramowania", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 49, 273-285, -, 2018

Jerzy Stanik, Romuald Hoffmann - "Model ryzyka procesów biznesowych", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 126/1, 325-338, Szczecin, 2017

Romuald Hoffmann - "Modele wykrywania podatności oprogramowania oparte na stochastycznych równaniach różniczkowych ", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 45/2017, 177-187, Warszawa, 2017

Romuald Hoffmann, Jerzy Stanik, Jarosław Napiórkowski - "Modele wykrywania podatności oprogramowania w ujęciu dynamiki systemowej ", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 45/2017, 201-212, Warszawa, 2017

Romuald Hoffmann, Tomasz Protasowicki - "Klasyczne modele rozprzestrzeniania się wirusów komputerowych w ujęciu dynamiki systemowej ", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 45/2017, 189-200, Warszawa, 2017

Jerzy Stanik, Romuald Hoffmann, Jarosław Napiórkowski - "Zarządzanie ryzykiem w systemie zarządzania bezpieczeństwem organizacji.", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 123, 321-336, Szczecin, 2016

Romuald Hoffmann, Tomasz Protasowicki - "Metoda dynamiki systemowej w modelowaniu złożonych systemów i procesów ", Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych, 12, 19-28, Warszawa, 2013

Romuald Hoffmann, Tomasz Protasowicki - "Modelowanie pola walki z zastosowaniem koncepcji dynamiki systemowej", Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych, 12, 29-34, Warszawa, 2013

Romuald Hoffmann - "System Identyfikacji wyborów - infrastruktura informatyczna, uwzględniająca technologię RFID w systemach logistycznych", -, 2/2006, Warszawa, 2006

Romuald Hoffmann - "Miejsce i rola systemów ISR w koncepcji wojny sieciocentrycznej", -, kwiecieñ 2005, 21-0, Warszawa, 2005

Romuald Hoffmann - "Modelowanie w języku dynamiki systemowej operacji cybernetycznych z wykorzystaniem modeli walki łączonych z modelami rozprzestrzeniania się kodu złośliwego", Symulacja w Badaniach i Rozwoju, 9(1-2), 17-31, -, 2018

Romuald Hoffmann - "Ogólny cykl życia ataku cybernetycznego i jego markowski model", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 2/2018 (131/1), 121-130, -, 2018

Romuald Hoffmann - "Stochastyczne modele cyklu życia podatności oprogramowania", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 49, 273-285, -, 2018

Jerzy Stanik, Romuald Hoffmann - "Model ryzyka procesów biznesowych", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 126/1, 325-338, Szczecin, 2017

Romuald Hoffmann - "Modele wykrywania podatności oprogramowania oparte na stochastycznych równaniach różniczkowych ", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 45/2017, 177-187, Warszawa, 2017

Romuald Hoffmann, Jerzy Stanik, Jarosław Napiórkowski - "Modele wykrywania podatności oprogramowania w ujęciu dynamiki systemowej ", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 45/2017, 201-212, Warszawa, 2017

Romuald Hoffmann, Tomasz Protasowicki - "Klasyczne modele rozprzestrzeniania się wirusów komputerowych w ujęciu dynamiki systemowej ", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 45/2017, 189-200, Warszawa, 2017

Jerzy Stanik, Romuald Hoffmann, Jarosław Napiórkowski - "Zarządzanie ryzykiem w systemie zarządzania bezpieczeństwem organizacji.", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 123, 321-336, Szczecin, 2016

Romuald Hoffmann, Tomasz Protasowicki - "Metoda dynamiki systemowej w modelowaniu złożonych systemów i procesów ", Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych, 12, 19-28, Warszawa, 2013

Romuald Hoffmann, Tomasz Protasowicki - "Modelowanie pola walki z zastosowaniem koncepcji dynamiki systemowej", Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych, 12, 29-34, Warszawa, 2013

Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2006-01-01 / 2007-12-01
Źródło finansowania: -