Jesteś tutaj

Stefan Rozmus

dr inż. Stefan Rozmus
Adiunkt naukowo-dydaktyczny
Tel:
Doktorat | 11-10-1994 | Metoda wyznaczania charakterystyk systemów wieloprocesorowych modelowanych procesami przedziałami liniowymi

Stefan Rozmus, Andrzej Kozina - "Method for Designing Optimal Usable Structures of Computer System for its Emergency Reconfiguration", WIND ENERGY, 44, 318-325, -, 2020

Jerzy Stanik, Stefan Rozmus - "Methodology of risk management of Computer System (CS) Geographic Information Systems (GIS)", -, Geographic Information Systems 26th Conference and Exhibition GIS ODDYSSEY 2019, Conference proceedings, 304-314, Nacionalna knijiźnica, Zagreb, Croatia, Zagreb, 2019

Jerzy Stanik, Stefan Rozmus - "Methodology of risk management of Computer System (CS) Geographic Information Systems (GIS)", -, GIS ODDYSEY 2019, Croatian GIS Association International Geographic Information Systems, -, 2019

Stefan Rozmus - "Gospodarstwo domowe w dobie Internetu Rzeczy", 54, 61-73, -, 2019

Stefan Rozmus - "Rozdział VII. Baza danych z pełną historią zmian jako istotny element ułatwiający wykrywanie i zapobieganie przestępstwom finansowym – studium przypadku", -, Metody i narzędzia informatyczne wykorzystywane w zwalczaniu przestępstw finansowych, 135-151, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2019

Stefan Rozmus - "Rozdział VI. Zapewnianie chronologii stanów obiektu w temporalnej bazie danych", -, Metody i narzędzia informatyczne wykorzystywane w zwalczaniu przestępstw finansowych, 119-133, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2019

Stefan Rozmus - "Method for designing optimal usable structures of computer system for its emergency reconfiguration", -, OPTARCH 2019 (1st International Conference on Optimization - Driven Architectural Design), -, 2019

Stefan Rozmus, Andrzej Kozina - "Specyfika negocjacji w projektach informatycznych dla administracji publicznej", 56/2019, 197-214, -, 2019

Stefan Rozmus, Jerzy Stanik - "Metodyka Scrum - moda czy konieczność", -, Zarządzanie restrukturyzacją: Innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian, 289-303, TNOiK, Toruń, 2019

Stefan Rozmus, Jerzy Stanik - "Metodyka SCRUM. Moda czy konieczność.", -, XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie restrukturyzacją. Innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian", -, 2019

Stefan Rozmus, Maciej Kiedrowicz - "Maintenance of chronology of facts in the Historical Geographic Information System (HGIS)", -, Geographic Information Systems 26th Conference and Exhibition GIS ODDYSSEY 2019, Conference proceedings, 231-240, Nacionalna knijiźnica, Zagreb, Croatia, Zagreb, 2019

Stefan Rozmus, Maciej Kiedrowicz - "Maintenance of chronology of facts in the Historical Geographic Information System (HGIS)", -, GIS ODDYSEY 2019, Croatian GIS Association International Geographic Information Systems, -, 2019

Stefan Rozmus - "Rozdział 9. Oko kompetencji IPMA – nowa generacja", -, Wyzwania współczesnego zarządzania. Nowe technologie – innowacyjność – kompetencje, 119-130, TNOiK, -, 2018

Stefan Rozmus - "Gospodarstwo domowe w dobie Internetu Rzeczy", -, INFO 2018, -, 2018

Stefan Rozmus - "Oko kompetencji IPMA - nowa generacja", -, III Konferencja Naukowa "Behawioralizm w teorii i praktyce zarządzania współczesnymi organizacjami, -, 2018

Stefan Rozmus - "E-learning w świetle RODO", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 2/2018 (131/1), 303-313, -, 2018

Stefan Rozmus - "Podstawowe operacje bitemporalne zapewniające zachowanie integralności bitemporalnej bazy danych z pełną historią zmian", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 49, 333-345, -, 2018

Stefan Rozmus, Andrzej Kozina - "Kompetencje negocjacyjne kierownika projektu", -, ZARZĄDZANIE RESTRUKTURYZACJĄ. ROZWÓJ I EFEKTYWNOŚC W OBLICZU ZMIAN, 87-105, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2018

Stefan Rozmus, Andrzej Kozina - "Kompetencje negocjacyjne kierownika projektu", -, XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa ZARZĄDZANIE RESTRUKTURYZACJĄ. ROZWÓJ I EFEKTYWNOŚĆ W OBLICZU ZMIAN, -, 2018

Stefan Rozmus - "Zasady zachowania integralności bitemporalnej bazy danych z pełną historią zmian", -, XI Ogólnopolska Konferencja pt. Informacja w społeczeństwie XXI wieku INFO 2017, -, 2017

Jerzy Stanik, Stefan Rozmus - "Methodology of risk management of Computer System (CS) Geographic Information Systems (GIS)", Geographic Information Systems 26th Conference and Exhibition GIS ODDYSSEY 2019, Conference proceedings, 304-314, Nacionalna knijiźnica, Zagreb, Croatia, Zagreb, 2019

Stefan Rozmus - "Rozdział VII. Baza danych z pełną historią zmian jako istotny element ułatwiający wykrywanie i zapobieganie przestępstwom finansowym – studium przypadku", Metody i narzędzia informatyczne wykorzystywane w zwalczaniu przestępstw finansowych, 135-151, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2019

Stefan Rozmus - "Rozdział VI. Zapewnianie chronologii stanów obiektu w temporalnej bazie danych", Metody i narzędzia informatyczne wykorzystywane w zwalczaniu przestępstw finansowych, 119-133, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2019

Stefan Rozmus, Jerzy Stanik - "Metodyka Scrum - moda czy konieczność", Zarządzanie restrukturyzacją: Innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian, 289-303, TNOiK, Toruń, 2019

Stefan Rozmus, Maciej Kiedrowicz - "Maintenance of chronology of facts in the Historical Geographic Information System (HGIS)", Geographic Information Systems 26th Conference and Exhibition GIS ODDYSSEY 2019, Conference proceedings, 231-240, Nacionalna knijiźnica, Zagreb, Croatia, Zagreb, 2019

Stefan Rozmus - "Rozdział 9. Oko kompetencji IPMA – nowa generacja", Wyzwania współczesnego zarządzania. Nowe technologie – innowacyjność – kompetencje, 119-130, TNOiK, -, 2018

Stefan Rozmus, Andrzej Kozina - "Kompetencje negocjacyjne kierownika projektu", ZARZĄDZANIE RESTRUKTURYZACJĄ. ROZWÓJ I EFEKTYWNOŚC W OBLICZU ZMIAN, 87-105, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2018

Stefan Rozmus - "Ochrona informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych ", Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi. Otoczenie systemu, elementy i implementacja, 9-22, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Stefan Rozmus - "Zarządzanie kompetencjami menedżerów projektów w oparciu o polskie wytyczne kompetencji IPMA", Wyzwania współczesnego zarządzania: Kreowanie kapitału intelektualnego organizacji, pod redakcją L. Kiełtyka, W. Jędrzejczyk, P. Kobis, 111-128, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Warszawa, 2016

Jerzy Stanik, Stefan Rozmus - "Methodology of risk management of Computer System (CS) Geographic Information Systems (GIS)", GIS ODDYSEY 2019, Croatian GIS Association International Geographic Information Systems, -, 2019

Stefan Rozmus - "Method for designing optimal usable structures of computer system for its emergency reconfiguration", OPTARCH 2019 (1st International Conference on Optimization - Driven Architectural Design), -, 2019

Stefan Rozmus, Jerzy Stanik - "Metodyka SCRUM. Moda czy konieczność.", XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie restrukturyzacją. Innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian", -, 2019

Stefan Rozmus, Maciej Kiedrowicz - "Maintenance of chronology of facts in the Historical Geographic Information System (HGIS)", GIS ODDYSEY 2019, Croatian GIS Association International Geographic Information Systems, -, 2019

Stefan Rozmus - "Gospodarstwo domowe w dobie Internetu Rzeczy", INFO 2018, -, 2018

Stefan Rozmus - "Oko kompetencji IPMA - nowa generacja", III Konferencja Naukowa "Behawioralizm w teorii i praktyce zarządzania współczesnymi organizacjami, -, 2018

Stefan Rozmus, Andrzej Kozina - "Kompetencje negocjacyjne kierownika projektu", XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa ZARZĄDZANIE RESTRUKTURYZACJĄ. ROZWÓJ I EFEKTYWNOŚĆ W OBLICZU ZMIAN, -, 2018

Stefan Rozmus - "Zasady zachowania integralności bitemporalnej bazy danych z pełną historią zmian", XI Ogólnopolska Konferencja pt. Informacja w społeczeństwie XXI wieku INFO 2017, -, 2017

Stefan Rozmus - "Kompetencje informatyczne w administracji publicznej - poważna bariera wdrażania Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa", Społeczno-gospodarcze aspekty usług cyfrowych, -, 2017

Stefan Rozmus - "Transformacje struktury organizacyjnej firmy informatycznej - studium przypadku", X Międzynarodowa Konferencja Naukowa WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM, -, 2017

Stefan Rozmus - "Zarządzanie kompetencjami menedżerów projektów w oparciu o polskie wytyczne kompetencji IPMA", II Konferencja Naukowa BEHAWIORALIZM w Teorii i Praktyce Zarządzania Współczesnymi Organizacjami, -, 2016

Stefan Rozmus - "Czy utrzymanie zaplanowanych wartości parametrów projektu IT dla administracji publicznej jest możliwe? - studium przypadku", TIAPISZ 2016, -, 2016

Stefan Rozmus - "Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu projektami informatycznymi administracji publicznej - inicjowanie projektu", TIAPISZ 2013, -, 2013

Stefan Rozmus, Andrzej Kozina - "Method for Designing Optimal Usable Structures of Computer System for its Emergency Reconfiguration", WIND ENERGY, 44, 318-325, -, 2020

Stefan Rozmus - "Gospodarstwo domowe w dobie Internetu Rzeczy", 54, 61-73, -, 2019

Stefan Rozmus, Andrzej Kozina - "Specyfika negocjacji w projektach informatycznych dla administracji publicznej", 56/2019, 197-214, -, 2019

Stefan Rozmus - "E-learning w świetle RODO", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 2/2018 (131/1), 303-313, -, 2018

Stefan Rozmus - "Podstawowe operacje bitemporalne zapewniające zachowanie integralności bitemporalnej bazy danych z pełną historią zmian", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 49, 333-345, -, 2018

Stefan Rozmus - "Kompetencje informatyczne w administracji publicznej - poważna bariera wdrażania programu zintegrowanej informatyzacji państwa", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 126(2), 407-415, Szczecin, 2017

Stefan Rozmus - "Czy utrzymanie zaplanowanych wartości parametrów projektu IT dla administracji publicznej jest możliwe? Studium przypadku", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 46, 199-213, Warszawa, 2017

Stefan Rozmus - "Transformacje struktury organizacyjnej firmy informatycznej - studium przypadku", Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, 18(3), 91-104, -, 2017

Stefan Rozmus - "Projektowanie baz danych z pełną historią zmian danych — model bitemporalnej bazy danych i operacje zapisu", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, 65(1), 89-109, Warszawa, 2016

Stefan Rozmus - "Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu projektami informatycznymi administracji publicznej – inicjowanie projektu", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 33, 471-486, Warszawa, 2014

Stefan Rozmus - "E-learning w świetle RODO", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 2/2018 (131/1), 303-313, -, 2018

Stefan Rozmus - "Podstawowe operacje bitemporalne zapewniające zachowanie integralności bitemporalnej bazy danych z pełną historią zmian", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 49, 333-345, -, 2018

Stefan Rozmus - "Kompetencje informatyczne w administracji publicznej - poważna bariera wdrażania programu zintegrowanej informatyzacji państwa", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 126(2), 407-415, Szczecin, 2017

Stefan Rozmus - "Czy utrzymanie zaplanowanych wartości parametrów projektu IT dla administracji publicznej jest możliwe? Studium przypadku", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 46, 199-213, Warszawa, 2017

Stefan Rozmus - "Transformacje struktury organizacyjnej firmy informatycznej - studium przypadku", Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, 18(3), 91-104, -, 2017

Stefan Rozmus - "Projektowanie baz danych z pełną historią zmian danych — model bitemporalnej bazy danych i operacje zapisu", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, 65(1), 89-109, Warszawa, 2016

Stefan Rozmus - "Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu projektami informatycznymi administracji publicznej – inicjowanie projektu", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 33, 471-486, Warszawa, 2014