Jesteś tutaj

Stefan Rozmus

dr inż. Stefan Rozmus
Adiunkt naukowo-dydaktyczny
Tel:
Doktorat | 11-10-1994 | Metoda wyznaczania charakterystyk systemów wieloprocesorowych modelowanych procesami przedziałami liniowymi

Stefan Rozmus - "Gospodarstwo domowe w dobie Internetu Rzeczy", -, INFO 2018, -, 2018

Stefan Rozmus - "Oko kompetencji IPMA - nowa generacja", -, III Konferencja Naukowa "Behawioralizm w teorii i praktyce zarządzania współczesnymi organizacjami, -, 2018

Stefan Rozmus - "E-learning w świetle RODO", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 2/2018 (131/1), 303-313, -, 2018

Stefan Rozmus - "Podstawowe operacje bitemporalne zapewniające zachowanie integralności bitemporalnej bazy danych z pełną historią zmian", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 49, 333-345, -, 2018

Stefan Rozmus, Andrzej Kozina - "Kompetencje negocjacyjne kierownika projektu", -, XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa ZARZĄDZANIE RESTRUKTURYZACJĄ. ROZWÓJ I EFEKTYWNOŚĆ W OBLICZU ZMIAN, -, 2018

Stefan Rozmus, Andrzej Kozina - "Kompetencje negocjacyjne kierownika projektu", -, ZARZĄDZANIE RESTRUKTURYZACJĄ. ROZWÓJ I EFEKTYWNOŚC W OBLICZU ZMIAN, 87-105, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2018

Stefan Rozmus - "Ochrona informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych ", -, Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi. Otoczenie systemu, elementy i implementacja, 9-22, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Stefan Rozmus - "Kompetencje informatyczne w administracji publicznej - poważna bariera wdrażania programu zintegrowanej informatyzacji państwa", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 126(2), 407-415, Szczecin, 2017

Stefan Rozmus - "Kompetencje informatyczne w administracji publicznej - poważna bariera wdrażania Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa", -, Społeczno-gospodarcze aspekty usług cyfrowych, -, 2017

Stefan Rozmus - "Transformacje struktury organizacyjnej firmy informatycznej - studium przypadku", -, X Międzynarodowa Konferencja Naukowa WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM, -, 2017

Stefan Rozmus - "Czy utrzymanie zaplanowanych wartości parametrów projektu IT dla administracji publicznej jest możliwe? Studium przypadku", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 46, 199-213, Warszawa, 2017

Stefan Rozmus - "Transformacje struktury organizacyjnej firmy informatycznej - studium przypadku", Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, 18(3), 91-104, -, 2017

Stefan Rozmus - "Zasady zachowania integralności bitemporalnej bazy danych z pełną historią zmian", -, XI Ogólnopolska Konferencja pt. Informacja w społeczeństwie XXI wieku INFO 2017, -, 2017

Stefan Rozmus - "Projektowanie baz danych z pełną historią zmian danych — model bitemporalnej bazy danych i operacje zapisu", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, 65(1), 89-109, Warszawa, 2016

Stefan Rozmus - "Zarządzanie kompetencjami menedżerów projektów w oparciu o polskie wytyczne kompetencji IPMA", -, II Konferencja Naukowa BEHAWIORALIZM w Teorii i Praktyce Zarządzania Współczesnymi Organizacjami, -, 2016

Stefan Rozmus - "Czy utrzymanie zaplanowanych wartości parametrów projektu IT dla administracji publicznej jest możliwe? - studium przypadku", -, TIAPISZ 2016, -, 2016

Stefan Rozmus - "Zarządzanie kompetencjami menedżerów projektów w oparciu o polskie wytyczne kompetencji IPMA", -, Wyzwania współczesnego zarządzania: Kreowanie kapitału intelektualnego organizacji, pod redakcją L. Kiełtyka, W. Jędrzejczyk, P. Kobis, 111-128, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Warszawa, 2016

Stefan Rozmus - "Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu projektami informatycznymi administracji publicznej – inicjowanie projektu", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 33, 471-486, Warszawa, 2014

Stefan Rozmus - "Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu projektami informatycznymi administracji publicznej - inicjowanie projektu", -, TIAPISZ 2013, -, 2013

Stefan Rozmus, Andrzej Kozina - "Kompetencje negocjacyjne kierownika projektu", ZARZĄDZANIE RESTRUKTURYZACJĄ. ROZWÓJ I EFEKTYWNOŚC W OBLICZU ZMIAN, 87-105, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2018

Stefan Rozmus - "Ochrona informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych ", Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi. Otoczenie systemu, elementy i implementacja, 9-22, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Stefan Rozmus - "Zarządzanie kompetencjami menedżerów projektów w oparciu o polskie wytyczne kompetencji IPMA", Wyzwania współczesnego zarządzania: Kreowanie kapitału intelektualnego organizacji, pod redakcją L. Kiełtyka, W. Jędrzejczyk, P. Kobis, 111-128, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Warszawa, 2016

Stefan Rozmus - "Gospodarstwo domowe w dobie Internetu Rzeczy", INFO 2018, -, 2018

Stefan Rozmus - "Oko kompetencji IPMA - nowa generacja", III Konferencja Naukowa "Behawioralizm w teorii i praktyce zarządzania współczesnymi organizacjami, -, 2018

Stefan Rozmus, Andrzej Kozina - "Kompetencje negocjacyjne kierownika projektu", XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa ZARZĄDZANIE RESTRUKTURYZACJĄ. ROZWÓJ I EFEKTYWNOŚĆ W OBLICZU ZMIAN, -, 2018

Stefan Rozmus - "Kompetencje informatyczne w administracji publicznej - poważna bariera wdrażania Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa", Społeczno-gospodarcze aspekty usług cyfrowych, -, 2017

Stefan Rozmus - "Transformacje struktury organizacyjnej firmy informatycznej - studium przypadku", X Międzynarodowa Konferencja Naukowa WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM, -, 2017

Stefan Rozmus - "Zasady zachowania integralności bitemporalnej bazy danych z pełną historią zmian", XI Ogólnopolska Konferencja pt. Informacja w społeczeństwie XXI wieku INFO 2017, -, 2017

Stefan Rozmus - "Zarządzanie kompetencjami menedżerów projektów w oparciu o polskie wytyczne kompetencji IPMA", II Konferencja Naukowa BEHAWIORALIZM w Teorii i Praktyce Zarządzania Współczesnymi Organizacjami, -, 2016

Stefan Rozmus - "Czy utrzymanie zaplanowanych wartości parametrów projektu IT dla administracji publicznej jest możliwe? - studium przypadku", TIAPISZ 2016, -, 2016

Stefan Rozmus - "Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu projektami informatycznymi administracji publicznej - inicjowanie projektu", TIAPISZ 2013, -, 2013

Stefan Rozmus - "E-learning w świetle RODO", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 2/2018 (131/1), 303-313, -, 2018

Stefan Rozmus - "Podstawowe operacje bitemporalne zapewniające zachowanie integralności bitemporalnej bazy danych z pełną historią zmian", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 49, 333-345, -, 2018

Stefan Rozmus - "Kompetencje informatyczne w administracji publicznej - poważna bariera wdrażania programu zintegrowanej informatyzacji państwa", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 126(2), 407-415, Szczecin, 2017

Stefan Rozmus - "Czy utrzymanie zaplanowanych wartości parametrów projektu IT dla administracji publicznej jest możliwe? Studium przypadku", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 46, 199-213, Warszawa, 2017

Stefan Rozmus - "Transformacje struktury organizacyjnej firmy informatycznej - studium przypadku", Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, 18(3), 91-104, -, 2017

Stefan Rozmus - "Projektowanie baz danych z pełną historią zmian danych — model bitemporalnej bazy danych i operacje zapisu", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, 65(1), 89-109, Warszawa, 2016

Stefan Rozmus - "Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu projektami informatycznymi administracji publicznej – inicjowanie projektu", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 33, 471-486, Warszawa, 2014

Stefan Rozmus - "E-learning w świetle RODO", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 2/2018 (131/1), 303-313, -, 2018

Stefan Rozmus - "Podstawowe operacje bitemporalne zapewniające zachowanie integralności bitemporalnej bazy danych z pełną historią zmian", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 49, 333-345, -, 2018

Stefan Rozmus - "Kompetencje informatyczne w administracji publicznej - poważna bariera wdrażania programu zintegrowanej informatyzacji państwa", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 126(2), 407-415, Szczecin, 2017

Stefan Rozmus - "Czy utrzymanie zaplanowanych wartości parametrów projektu IT dla administracji publicznej jest możliwe? Studium przypadku", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 46, 199-213, Warszawa, 2017

Stefan Rozmus - "Transformacje struktury organizacyjnej firmy informatycznej - studium przypadku", Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, 18(3), 91-104, -, 2017

Stefan Rozmus - "Projektowanie baz danych z pełną historią zmian danych — model bitemporalnej bazy danych i operacje zapisu", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, 65(1), 89-109, Warszawa, 2016

Stefan Rozmus - "Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu projektami informatycznymi administracji publicznej – inicjowanie projektu", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 33, 471-486, Warszawa, 2014