Jesteś tutaj

Tomasz Górski

dr inż. Tomasz Górski
Adiunkt naukowo-dydaktyczny
Tel:
261-839-914
Doktorat | 14-11-2000 | Symulacyjna metoda badania wpływu niejednorodności obciążenia i decentralizacji rozpraszania zadań na efektywność funkcjonowania rozproszonych sieci komputerowych

Tomasz Górski - "Architectural view model for an integration platform", -, Vol. 6 No 1, 25-34, Szczecin, 2012

Tomasz Górski - "Architektura platformy integracyjnej dla elektronicznego obiegu recept", ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH, 25/2012, 67-83, Warszawa, 2012

Tomasz Górski - "Metoda modelowania architektury platformy integracyjnej „1+5”", -, Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Gdańsk, 2011

Tomasz Górski - "Profil „UML Profile for Integration Platform” do modelowania architektury platformy integracyjnej.", -, -, Gdańsk, 2011

Tomasz Górski - "Model architektury platformy integracyjnej dla Giełdy Papierów Wartościowych.", -, -, Gdańsk, 2011

Tomasz Górski - "Wzorce integracyjne", -, -, Gdańsk, 2011

Tomasz Górski - "Zastosowania podejścia ukierunkowanego na architekturę przy projektowaniu oprogramowania eksperymentalnego ścieżek klinicznych", -, 199-213, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011

Tomasz Górski - "Performance Analysis of Selected Frameworks for an Integration Platform Development ", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 7/2011, 9-17, Warszawa, 2011

Tomasz Górski - "Method of framework selestion for integration platform construction", PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 3, 323-336, -, 2011

Tomasz Górski - "Projektowanie platform integracyjnych w architekturze SOA ", -, VII edycja konferencji INTEGRACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, Warszawa, 2011

Tomasz Górski - "Architektura platformy integracyjnej dla elektronicznego obiegu recept", -, TIAPISZ 2011 „Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia”, Warszawa, 2011

Tomasz Górski, Jerzy Stanik - "Model bezpieczeństwa platformy integracyjnej", -, -, Gdańsk, 2011

Tomasz Górski, Jerzy Stanik - "Selected aspects and mechanisms of integration platform's security", PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 3, 97-107, Sopot, 2011

Tomasz Górski, Jerzy Stanik - "Concept of integration platform's security model", PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 3, 109-119, -, 2011

Tomasz Górski - "Określenie przydatności standardów BPMN, GELLO, UML, OCL, XML, HL7 i ich wybór dla modelu repozytorium. Kontekst architektury systemu informatycznego", -, Raport końcowy projektu POIG.01.03.01-00-145/08 Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia, 327-340, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2010

Tomasz Górski - "Zastosowanie podejścia ukierunkowanego na architekturę przy projektowaniu oprogramowania eksperymentalnego ", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 6/2010, 11-17, Warszawa, 2010

Tomasz Górski - "Zwinność i dyscyplina w podnoszeniu efektywności zespołów projektowych", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 6/2010, Warszawa, 2010

Tomasz Górski - "Zwinność i dyscyplina w podnoszeniu efektywności zespołów projektowych", -, 8-13, Warszawa, 2010

Tomasz Górski - "Design of simulation framework to efficiency analysis of Java Enterprise Edition application", -, Information Management, 250-265, Gdańsk University Press, Gdańsk, 2009

Tomasz Górski - "Metoda zarządzania architekturą korporacyjną", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 3/2009, 29-37, Warszawa, 2009

Kierownik: Maciej Kiedrowicz
Okres realizacji:: 2013-12-23 / 2017-04-22
Źródło finansowania: -
Kierownik: Tomasz Górski
Okres realizacji:: 2009-09-21 / 2015-06-30
Źródło finansowania: NCBiR
Kierownik: Grzegorz Bliźniuk
Okres realizacji:: 2009-04-01 / 2010-06-30
Źródło finansowania: UE
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2008-01-01 / 2009-01-01
Źródło finansowania: -