Jesteś tutaj

Tomasz Górski

dr inż. Tomasz Górski
Adiunkt naukowo-dydaktyczny
Tel:
261-839-914
Doktorat | 14-11-2000 | Symulacyjna metoda badania wpływu niejednorodności obciążenia i decentralizacji rozpraszania zadań na efektywność funkcjonowania rozproszonych sieci komputerowych

Adrian Woźniak, Tomasz Górski - "Architectural views model 1+5 for Domain-Drven Design and Microservices", -, ICSEng 2018 (26th International Conference on Systems Engineering), -, 2018

Tomasz Górski - "Badanie wydajności magistral usług ESB typu Open Source", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, LXVI, 91-113, Warszawa, 2017

Tomasz Górski - "Making use of data shared in the cloud", -, 5th International IBM Cloud Academy Conference (ICA CON 2017), -, 2017

Tomasz Górski - "Model Driven Architecture in Containers-Based Software Development", -, 5th International IBM Cloud Academy Conference (ICA CON 2017), -, 2017

Tomasz Górski - "Blockchain Open Source Projects under Hyperledger Initiative", -, 5th International IBM Cloud Academy Conference (ICA CON 2017), -, 2017

Tomasz Górski - "Model-Driven Development in implementing integration flows", Journal of Theoretical and Applied Computer Science, 9 (2), 66-82, Szczecin, 2016

Tomasz Górski - "Zarządzanie projektem budowy Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT", -, TIAPISZ 2016, -, 2016

Tomasz Górski - "Specyfikacja wymagań na chmurę akademicką dla Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT", -, TIAPISZ 2016, -, 2016

Tomasz Górski, Jakub Bednarski - "Unification of business processes in a multi-site company ", Journal of Theoretical and Applied Computer Science, 9 (2), 14-31, Szczecin, 2016

Tomasz Górski, Mateusz Sowa - "Konstrukcja diagramu klas UML z zastosowaniem Model-Driven Development", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, 65 (1), 111-129, Warszawa, 2016

Tomasz Górski - "The use of Enterprise Service Bus to transfer large volumes of data", Journal of Theoretical and Applied Computer Science, 8(4), 72-81, Szczecin, 2015

Tomasz Górski - " Przesyłanie dużych wolumenów danych", -, Konferencja Naukowa "Logistyka i zarządzanie w mediach. Media regionalne", -, 2015

Tomasz Górski - "Przebudowa budynku nr 65 na cele Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT w Warszawie", -, Konferencja z okazji otwarcia Centrum Studiów Zaawansowanycvh Inżynierii Systemów WAT, -, 2015

Tomasz Górski - "Architektura korporacyjna w transformacji przedsiębiorstwa", -, Logistyka i administrowanie w mediach - aspekty teoretyczne i aplikatywne, 60-77, Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa, 2015

Tomasz Górski, Wojciech Kuchta - "Zastosowanie magistrali usług ESB do przesyłania dużych wolumenów danych", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 38, 99-116, Warszawa, 2015

Tomasz Górski - "Model-to-model transformations of architecture descriptions of an integration platform", Journal of Theoretical and Applied Computer Science, vol. 8 no. 2, 48-62, Szczecin, 2014

Tomasz Górski - "Unifikacja procesów biznesowych w sektorze medycznym", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 35, 105-130, Warszawa, 2014

Tomasz Górski - "Automatyzacja projektowania przepływów mediacyjnych", -, Projektowanie systemów informatycznych: modele i metody, 19-34, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Tomasz Górski - "Unifikacja procesów biznesowych w sektorze medycznym", -, Konferencja z okazji 45-lecia Wydziału Cybernetyki (1968-2013), Warszawa, 2013

Tomasz Górski - "Unifikacja procesów biznesowych w sektorze medycznym", -, TIAPISZ 2013, -, 2013

Tomasz Górski - Platformy integracyjne: Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 2012

Tomasz Górski - "Architektura korporacyjna w transformacji przedsiębiorstwa", Logistyka i administrowanie w mediach - aspekty teoretyczne i aplikatywne, 60-77, Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa, 2015

Tomasz Górski - "Automatyzacja projektowania przepływów mediacyjnych", Projektowanie systemów informatycznych: modele i metody, 19-34, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Tomasz Górski - "Projektowanie architektury platformy integracyjnej", Platformy integracyjne: Zagadnienia wybrane, 109-135, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 2012

Tomasz Górski - "Przegląd narzędzi do budowy platformy integracyjnej", Platformy integracyjne: Zagadnienia wybrane, 136-162, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 2012

Tomasz Górski - "Badanie wydajności platform integracyjnych", Platformy integracyjne: Zagadnienia wybrane, 163-179, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 2012

Tomasz Górski - "Metodyki projektowania platform integracyjnych", Platformy integracyjne: Zagadnienia wybrane, 92-108, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 2012

Tomasz Górski - "Wzorce integracji", Platformy integracyjne: Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 2012

Tomasz Górski - "Metoda modelowania architektury platformy integracyjnej „1+5”", Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Gdańsk, 2011

Tomasz Górski - "Profil „UML Profile for Integration Platform” do modelowania architektury platformy integracyjnej.", -, Gdańsk, 2011

Tomasz Górski - "Model architektury platformy integracyjnej dla Giełdy Papierów Wartościowych.", -, Gdańsk, 2011

Tomasz Górski - "Wzorce integracyjne", -, Gdańsk, 2011

Tomasz Górski - "Zastosowania podejścia ukierunkowanego na architekturę przy projektowaniu oprogramowania eksperymentalnego ścieżek klinicznych", 199-213, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011

Tomasz Górski, Jerzy Stanik - "Model bezpieczeństwa platformy integracyjnej", -, Gdańsk, 2011

Tomasz Górski - "Określenie przydatności standardów BPMN, GELLO, UML, OCL, XML, HL7 i ich wybór dla modelu repozytorium. Kontekst architektury systemu informatycznego", Raport końcowy projektu POIG.01.03.01-00-145/08 Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia, 327-340, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2010

Tomasz Górski - "Projekt środowiska do symulacyjnego badania efektywności modeli aplikacji Java Enterprise Edition", Zastosowanie technologii informatycznych w zarządzaniu wiedzą, 213-225, Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Gdańsk, 2009

Tomasz Górski - "Metoda modelowania architektury korporacyjnej z zastosowaniem UML", Wstęp do architektury korporacyjnej, 177-188, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2009

Tomasz Górski - "Design of simulation framework to efficiency analysis of Java Enterprise Edition application", Information Management, 250-265, Gdańsk University Press, Gdańsk, 2009

Tomasz Górski, Jerzy Stanik - "Scheduling method of information technology project", Information Management, 158-165, Gdańsk University Press, Gdańsk, 2007

Tomasz Górski, Jerzy Stanik - "Quality and Safety-oriented information systems development methodology", Information Management, 150-157, Gdańsk University Press, Gdańsk, 2007

Adrian Woźniak, Tomasz Górski - "Architectural views model 1+5 for Domain-Drven Design and Microservices", ICSEng 2018 (26th International Conference on Systems Engineering), -, 2018

Tomasz Górski - "Making use of data shared in the cloud", 5th International IBM Cloud Academy Conference (ICA CON 2017), -, 2017

Tomasz Górski - "Model Driven Architecture in Containers-Based Software Development", 5th International IBM Cloud Academy Conference (ICA CON 2017), -, 2017

Tomasz Górski - "Blockchain Open Source Projects under Hyperledger Initiative", 5th International IBM Cloud Academy Conference (ICA CON 2017), -, 2017

Tomasz Górski - "Zarządzanie projektem budowy Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT", TIAPISZ 2016, -, 2016

Tomasz Górski - "Specyfikacja wymagań na chmurę akademicką dla Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT", TIAPISZ 2016, -, 2016

Tomasz Górski - " Przesyłanie dużych wolumenów danych", Konferencja Naukowa "Logistyka i zarządzanie w mediach. Media regionalne", -, 2015

Tomasz Górski - "Przebudowa budynku nr 65 na cele Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT w Warszawie", Konferencja z okazji otwarcia Centrum Studiów Zaawansowanycvh Inżynierii Systemów WAT, -, 2015

Tomasz Górski - "Unifikacja procesów biznesowych w sektorze medycznym", Konferencja z okazji 45-lecia Wydziału Cybernetyki (1968-2013), Warszawa, 2013

Tomasz Górski - "Unifikacja procesów biznesowych w sektorze medycznym", TIAPISZ 2013, -, 2013

Tomasz Górski - "Architektura korporacyjna źródłem oszczdności dla przedsiębiorstwa wielozakładowego", XXII Szkoła Eksploatacji Podziemnej SEP 2013, -, 2013

Jerzy Stanik, Tomasz Górski - "Maintenance of security required level of integration platform", Konferencja Naukowa Systems Engineering 2012 (SE'2012), Warszawa, 2012

Tomasz Górski - "Projektowanie platform integracyjnych w architekturze zorientowanej na usługi", XXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Kraków, 2012

Tomasz Górski - "Symulacyjne środowisko badania wydajności modeli platform integracyjnych", XIX Warsztaty Naukowe PTSK "Symulacja w Badaniach i Rozwoju", -, 2012

Tomasz Górski - "Selected aspect of intelligent system for city management", Konferencja Naukowa Systems Engineering 2012 (SE'2012), Warszawa, 2012

Tomasz Górski - "Automation of integration platform's architecture modelling", Konferencja Naukowa Systems Engineering 2012 (SE'2012), Warszawa, 2012

Tomasz Górski - "System architecture to maximaze owner's benefits from Smart Grid", Konferencja Naukowa Systems Engineering 2012 (SE'2012), Warszawa, 2012

Tomasz Górski - "Architectural view model for an integration platform", KKIO 2012, Kraków, 2012

Tomasz Górski - "Projektowanie platform integracyjnych w architekturze SOA ", VII edycja konferencji INTEGRACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, Warszawa, 2011

Tomasz Górski - "Architektura platformy integracyjnej dla elektronicznego obiegu recept", TIAPISZ 2011 „Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia”, Warszawa, 2011

Tomasz Górski - "Badanie wydajności magistral usług ESB typu Open Source", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, LXVI, 91-113, Warszawa, 2017

Tomasz Górski - "Model-Driven Development in implementing integration flows", Journal of Theoretical and Applied Computer Science, 9 (2), 66-82, Szczecin, 2016

Tomasz Górski, Jakub Bednarski - "Unification of business processes in a multi-site company ", Journal of Theoretical and Applied Computer Science, 9 (2), 14-31, Szczecin, 2016

Tomasz Górski, Mateusz Sowa - "Konstrukcja diagramu klas UML z zastosowaniem Model-Driven Development", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, 65 (1), 111-129, Warszawa, 2016

Tomasz Górski - "The use of Enterprise Service Bus to transfer large volumes of data", Journal of Theoretical and Applied Computer Science, 8(4), 72-81, Szczecin, 2015

Tomasz Górski, Wojciech Kuchta - "Zastosowanie magistrali usług ESB do przesyłania dużych wolumenów danych", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 38, 99-116, Warszawa, 2015

Tomasz Górski - "Model-to-model transformations of architecture descriptions of an integration platform", Journal of Theoretical and Applied Computer Science, vol. 8 no. 2, 48-62, Szczecin, 2014

Tomasz Górski - "Unifikacja procesów biznesowych w sektorze medycznym", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 35, 105-130, Warszawa, 2014

Tomasz Górski - "Architektura systemu do maksymalizacji korzyści prosumenta z generacji rozproszonej", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, LXII, Nr 1/2013, 101-113, Warszawa, 2013

Tomasz Górski - "Profile UML do opisu architektury platformy integracyjnej", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, LXII, Nr 2, 43-56, Warszawa, 2013

Tomasz Górski - "Transformacje do automatyzacji projektowania architektury platformy integracyjnej", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, LXII, Nr 2, 145-165, Warszawa, 2013

Tomasz Górski - "Architektura korporacyjna źródłem oszczędności dla przedsiębiorstwa wielozakładowego", Wiadomości Górnicze, 7-8/2013, 391-397, Katowice, 2013

Tomasz Górski - "Symulacyjne środowisko badania wydajności platformy integracyjnej rejestrów medycznych", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 29/2013, 595-610, Warszawa, 2013

Tomasz Górski - "Badanie wydajności wybranych środowisk budowy platform integracyjnych", BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ, LXI, Nr 1, 2012, 353-372, Warszawa, 2012

Tomasz Górski - "Projektowanie platform integracyjnych w architekturze zorientowanej na usługi", WIADOMOŚCI GÓRNICZE, 7-8/2012, 407-417, Katowice, 2012

Tomasz Górski - "Architectural view model for an integration platform", -, Vol. 6 No 1, 25-34, Szczecin, 2012

Tomasz Górski - "Architektura platformy integracyjnej dla elektronicznego obiegu recept", ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH, 25/2012, 67-83, Warszawa, 2012

Tomasz Górski - "Performance Analysis of Selected Frameworks for an Integration Platform Development ", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 7/2011, 9-17, Warszawa, 2011

Tomasz Górski - "Method of framework selestion for integration platform construction", PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 3, 323-336, -, 2011

Tomasz Górski, Jerzy Stanik - "Selected aspects and mechanisms of integration platform's security", PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 3, 97-107, Sopot, 2011

Tomasz Górski - "Badanie wydajności magistral usług ESB typu Open Source", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, LXVI, 91-113, Warszawa, 2017

Tomasz Górski - "Model-Driven Development in implementing integration flows", Journal of Theoretical and Applied Computer Science, 9 (2), 66-82, Szczecin, 2016

Tomasz Górski, Jakub Bednarski - "Unification of business processes in a multi-site company ", Journal of Theoretical and Applied Computer Science, 9 (2), 14-31, Szczecin, 2016

Tomasz Górski, Mateusz Sowa - "Konstrukcja diagramu klas UML z zastosowaniem Model-Driven Development", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, 65 (1), 111-129, Warszawa, 2016

Tomasz Górski - "The use of Enterprise Service Bus to transfer large volumes of data", Journal of Theoretical and Applied Computer Science, 8(4), 72-81, Szczecin, 2015

Tomasz Górski, Wojciech Kuchta - "Zastosowanie magistrali usług ESB do przesyłania dużych wolumenów danych", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 38, 99-116, Warszawa, 2015

Tomasz Górski - "Model-to-model transformations of architecture descriptions of an integration platform", Journal of Theoretical and Applied Computer Science, vol. 8 no. 2, 48-62, Szczecin, 2014

Tomasz Górski - "Unifikacja procesów biznesowych w sektorze medycznym", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 35, 105-130, Warszawa, 2014

Tomasz Górski - "Architektura systemu do maksymalizacji korzyści prosumenta z generacji rozproszonej", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, LXII, Nr 1/2013, 101-113, Warszawa, 2013

Tomasz Górski - "Profile UML do opisu architektury platformy integracyjnej", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, LXII, Nr 2, 43-56, Warszawa, 2013

Tomasz Górski - "Transformacje do automatyzacji projektowania architektury platformy integracyjnej", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, LXII, Nr 2, 145-165, Warszawa, 2013

Tomasz Górski - "Architektura korporacyjna źródłem oszczędności dla przedsiębiorstwa wielozakładowego", Wiadomości Górnicze, 7-8/2013, 391-397, Katowice, 2013

Tomasz Górski - "Symulacyjne środowisko badania wydajności platformy integracyjnej rejestrów medycznych", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 29/2013, 595-610, Warszawa, 2013

Tomasz Górski - "Badanie wydajności wybranych środowisk budowy platform integracyjnych", BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ, LXI, Nr 1, 2012, 353-372, Warszawa, 2012

Tomasz Górski - "Projektowanie platform integracyjnych w architekturze zorientowanej na usługi", WIADOMOŚCI GÓRNICZE, 7-8/2012, 407-417, Katowice, 2012

Tomasz Górski - "Architektura platformy integracyjnej dla elektronicznego obiegu recept", ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH, 25/2012, 67-83, Warszawa, 2012

Tomasz Górski - "Performance Analysis of Selected Frameworks for an Integration Platform Development ", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 7/2011, 9-17, Warszawa, 2011

Tomasz Górski - "Method of framework selestion for integration platform construction", PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 3, 323-336, -, 2011

Tomasz Górski, Jerzy Stanik - "Selected aspects and mechanisms of integration platform's security", PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 3, 97-107, Sopot, 2011

Tomasz Górski, Jerzy Stanik - "Concept of integration platform's security model", PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 3, 109-119, -, 2011

Kierownik: Maciej Kiedrowicz
Okres realizacji:: 2013-12-23 / 2017-04-22
Źródło finansowania: -
Kierownik: Tomasz Górski
Okres realizacji:: 2009-09-21 / 2015-06-30
Źródło finansowania: NCBiR
Kierownik: Grzegorz Bliźniuk
Okres realizacji:: 2009-04-01 / 2010-06-30
Źródło finansowania: UE
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2008-01-01 / 2009-01-01
Źródło finansowania: -