Jesteś tutaj

Tomasz Górski

dr inż. Tomasz Górski
Adiunkt naukowo-dydaktyczny
Tel:
261-839-914
Doktorat | 14-11-2000 | Symulacyjna metoda badania wpływu niejednorodności obciążenia i decentralizacji rozpraszania zadań na efektywność funkcjonowania rozproszonych sieci komputerowych

Tomasz Górski - "Architektura korporacyjna źródłem oszczdności dla przedsiębiorstwa wielozakładowego", -, XXII Szkoła Eksploatacji Podziemnej SEP 2013, -, 2013

Tomasz Górski - "Architektura systemu do maksymalizacji korzyści prosumenta z generacji rozproszonej", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, LXII, Nr 1/2013, 101-113, Warszawa, 2013

Tomasz Górski - "Profile UML do opisu architektury platformy integracyjnej", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, LXII, Nr 2, 43-56, Warszawa, 2013

Tomasz Górski - "Transformacje do automatyzacji projektowania architektury platformy integracyjnej", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, LXII, Nr 2, 145-165, Warszawa, 2013

Tomasz Górski - "Architektura korporacyjna źródłem oszczędności dla przedsiębiorstwa wielozakładowego", Wiadomości Górnicze, 7-8/2013, 391-397, Katowice, 2013

Tomasz Górski - "Symulacyjne środowisko badania wydajności platformy integracyjnej rejestrów medycznych", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 29/2013, 595-610, Warszawa, 2013

Jerzy Stanik, Tomasz Górski - "Maintenance of security required level of integration platform", -, Konferencja Naukowa Systems Engineering 2012 (SE'2012), Warszawa, 2012

Tomasz Górski - "Platformy integracyjne: Zagadnienia wybrane", -, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 2012

Tomasz Górski - "Projektowanie platform integracyjnych w architekturze zorientowanej na usługi", -, XXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Kraków, 2012

Tomasz Górski - "Symulacyjne środowisko badania wydajności modeli platform integracyjnych", -, XIX Warsztaty Naukowe PTSK "Symulacja w Badaniach i Rozwoju", -, 2012

Tomasz Górski - "Selected aspect of intelligent system for city management", -, Konferencja Naukowa Systems Engineering 2012 (SE'2012), Warszawa, 2012

Tomasz Górski - "Automation of integration platform's architecture modelling", -, Konferencja Naukowa Systems Engineering 2012 (SE'2012), Warszawa, 2012

Tomasz Górski - "System architecture to maximaze owner's benefits from Smart Grid", -, Konferencja Naukowa Systems Engineering 2012 (SE'2012), Warszawa, 2012

Tomasz Górski - "Architectural view model for an integration platform", -, KKIO 2012, Kraków, 2012

Tomasz Górski - "Badanie wydajności wybranych środowisk budowy platform integracyjnych", BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ, LXI, Nr 1, 2012, 353-372, Warszawa, 2012

Tomasz Górski - "Projektowanie platform integracyjnych w architekturze zorientowanej na usługi", WIADOMOŚCI GÓRNICZE, 7-8/2012, 407-417, Katowice, 2012

Tomasz Górski - "Architectural view model for an integration platform", -, Vol. 6 No 1, 25-34, Szczecin, 2012

Tomasz Górski - "Architektura platformy integracyjnej dla elektronicznego obiegu recept", ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH, 25/2012, 67-83, Warszawa, 2012

Tomasz Górski - "Projektowanie architektury platformy integracyjnej", -, Platformy integracyjne: Zagadnienia wybrane, 109-135, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 2012

Tomasz Górski - "Przegląd narzędzi do budowy platformy integracyjnej", -, Platformy integracyjne: Zagadnienia wybrane, 136-162, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 2012

Tomasz Górski - "Symulacyjna metoda badania efektywności funkcjonowania aplikacji Java EE", XV Warsztaty Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej, -, 2008

Tomasz Górski, Tadeusz Nowicki, Roman Wantoch-Rekowski - "Army support modeling and implementation for discrete-event combat simulation", Military Communications and Information Systems Conference (MCC 2006), -, 2006

Tomasz Górski, Tadeusz Nowicki, Roman Wantoch-Rekowski - "Army support modeling and implementation for discrete-event combat simulation", CONSIM 2006, Warszawa, 2006

Tomasz Górski, Tadeusz Nowicki, Roman Wantoch-Rekowski - "Army support modeling and investigation", CONSIM 2006, Warszawa, 2006

Tomasz Górski - "Sterowanie procesem wytwórczym za pomocą wymagań", V Ogólnopolska Konferencja Użytkowników Technologii IBM Rational, Software People Engineering, -, 2005

Tomasz Górski, Jerzy Stanik - "Concept of integration platform's security model", PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 3, 109-119, -, 2011

Tomasz Górski - "Zastosowanie podejścia ukierunkowanego na architekturę przy projektowaniu oprogramowania eksperymentalnego ", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 6/2010, 11-17, Warszawa, 2010

Tomasz Górski - "Zwinność i dyscyplina w podnoszeniu efektywności zespołów projektowych", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 6/2010, Warszawa, 2010

Tomasz Górski - "Zwinność i dyscyplina w podnoszeniu efektywności zespołów projektowych", -, 8-13, Warszawa, 2010

Tomasz Górski - "Metoda zarządzania architekturą korporacyjną", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 3/2009, 29-37, Warszawa, 2009

Tomasz Górski - "Analiza przydatności wybranych standardów do modelowania architektury systemu informatycznego dla służby zdrowia", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 4/2009, 17-28, Warszawa, 2009

Tomasz Górski - "Use case driven scheduling method of information technology project", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 2/2008, 13-20, Warszawa, 2008

Tomasz Górski - "Simulation effeiciency analysisi method of Java Enterprise Edition application", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 2/2008, 21-30, Warszawa, 2008

Tomasz Górski, Tadeusz Nowicki, Roman Wantoch-Rekowski - "Army support modellig and implementation for discrete-event combat simulation", BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ, LVII (2008), 59-84, Warszawa, 2008

Tomasz Górski - "Metoda zarządzania architekturą korporacyjną", -, -, 2005

Tomasz Górski - "Zastosowanie podejścia ukierunkowanego na architekturę przy projektowaniu oprogramowania eksperymentalnego ", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 6/2010, 11-17, Warszawa, 2010

Tomasz Górski - "Zwinność i dyscyplina w podnoszeniu efektywności zespołów projektowych", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 6/2010, Warszawa, 2010

Tomasz Górski - "Metoda zarządzania architekturą korporacyjną", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 3/2009, 29-37, Warszawa, 2009

Tomasz Górski - "Analiza przydatności wybranych standardów do modelowania architektury systemu informatycznego dla służby zdrowia", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 4/2009, 17-28, Warszawa, 2009

Tomasz Górski - "Use case driven scheduling method of information technology project", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 2/2008, 13-20, Warszawa, 2008

Tomasz Górski - "Simulation effeiciency analysisi method of Java Enterprise Edition application", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 2/2008, 21-30, Warszawa, 2008

Tomasz Górski, Tadeusz Nowicki, Roman Wantoch-Rekowski - "Army support modellig and implementation for discrete-event combat simulation", BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ, LVII (2008), 59-84, Warszawa, 2008

Kierownik: Maciej Kiedrowicz
Okres realizacji:: 2013-12-23 / 2017-04-22
Źródło finansowania: -
Kierownik: Tomasz Górski
Okres realizacji:: 2009-09-21 / 2015-06-30
Źródło finansowania: NCBiR
Kierownik: Grzegorz Bliźniuk
Okres realizacji:: 2009-04-01 / 2010-06-30
Źródło finansowania: UE
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2008-01-01 / 2009-01-01
Źródło finansowania: -