Jesteś tutaj

Tomasz Gzik

mgr inż. Tomasz Gzik
Asystent naukowo-dydaktyczny
Tel:

Tomasz Gzik - "Business Process as a Service - a systematic literature review", -, Towards Industry 4.0 — Current Challenges in Information Systems, Springer International Publishing AG, -, 2020

Tomasz Gzik - "Towards Industry 4.0 - current challenges in information systems", -, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Wiedza i Technologie Informacyjne w Kreowaniu Przedsiębiorczości, -, 2019

Tomasz Gzik - "PROCESY BIZNESOWE W CHMURZE OBLICZENIOWEJ", Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, 31, 56-68, -, 2018

Tomasz Gzik - "Zarządzanie procesami biznesowymi w chmurze obliczeniowej", Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 12, 5-20, Warszawa, 2017

Tomasz Gzik - "Rozdział 19. Zarządzanie procesami biznesowymi w chmurze obliczeniowej - przegląd rozwiązań", -, Perspektywy rozwoju podejścia procesowego - szanse i ograniczenia, 257-270, VIZJA PRESS and IT Sp. z o.o., Warszawa, 2017

Tomasz Gzik - "Optymalizacja procesów zarządzania dokumentacją medyczną z wykorzystaniem systemu rozpoznania mowy oraz systemu BPMS", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 42, 283-298, Warszawa, 2016

Tomasz Gzik - "The dynamic perspective of business processes", -, Metody i koncepcje podejścia procesowego w zarządzaniu, pod redakcją A. Bitkowskiej i E. Weiss, 465-478, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa, 2016

Tomasz Gzik - "Optymalizacja procesów medycznych z wykorzystaniem technologii rozpoznawania mowy", -, TIAPISZ 2015, Warszawa, 2015

Tomasz Gzik - "Dynamiczne aspekty ścieżek klinicznych", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 38, 369-382, Warszawa, 2015

Tomasz Gzik - "Dynamiczne aspekty procesów biznesowych", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, LXIV, Nr 4, 97-115, Warszawa, 2015

Tomasz Gzik - "Platforma organizacyjnai informatyczna przeznaczona do wdrożenia dynamicznych ścieżek klinicznych", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 35, 131-148, Warszawa, 2014

Tomasz Gzik - "Dynamiczne zarządzanie procesami biznesowymi ", -, Projektowanie systemów informatycznych: modele i metody, 35-46, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Grzegorz Bliźniuk, Tomasz Gzik, Jarosław Koszela - "Dynamiczne ścieżki kliniczne", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, LXII, Nr 1, 129-141, Warszawa, 2013

Jarosław Koszela, Grzegorz Bliźniuk, Mariusz Chmielewski, Rafał Kasprzyk, Andrzej Najgebauer, Tomasz Gzik - "Spójność informacji o historii leczenia pacjenta w heterogenicznej infrastrukturze elektronicznych rekordów medycznych", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 1, 506-522, Warszawa, 2013

Tomasz Gzik - "Dynamiczne aspekty procesów biznesowych", -, II Konferencja Naukowo-Techniczna PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY, -, 2013

Tomasz Gzik, Jarosław Koszela, Grzegorz Bliźniuk, Mariusz Chmielewski, Rafał Kasprzyk, Andrzej Najgebauer - "Interoperacyjność zapisów historii leczenia pacjenta w heterogenicznej infrastrukturze elektronicznych rekordów medycznych", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 1, 503-489, Warszawa, 2013

Grzegorz Bliźniuk, Mariusz Chmielewski, Tomasz Gzik, Jarosław Koszela - "Hurtownie procesów", STUDIA INFORMATICA / FORMERLY: ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA, 33 No 2A(105), 111-127, Gliwice, 2012

Grzegorz Bliźniuk, Mariusz Chmielewski, Tomasz Gzik, Jarosław Koszela - "System analizy procesów i wspomagania podejmowania decyzji - hurtownie procesów ", ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH, 25/2012, 21-35, Warszawa, 2012

Grzegorz Bliźniuk, Mariusz Chmielewski, Tomasz Gzik, Rafał Kasprzyk, Jarosław Koszela, Andrzej Najgebauer - "Interoperacyjność zapisów historii leczenia pacjenta w heterogenicznej infrastrukturze elektronicznych rekordów medycznych", -, TIAPISZ 2012, Warszawa, 2012

Grzegorz Bliźniuk, Mariusz Chmielewski, Tomasz Gzik, Rafał Kasprzyk, Jarosław Koszela, Andrzej Najgebauer - "Spójność informacji o historii leczenia pacjent w heterogenicznej infrastrukturze elektronicznych rekordów medycznych", -, TIAPISZ 2012, Warszawa, 2012

Tomasz Gzik - "Business Process as a Service - a systematic literature review", Towards Industry 4.0 — Current Challenges in Information Systems, Springer International Publishing AG, -, 2020

Tomasz Gzik - "Rozdział 19. Zarządzanie procesami biznesowymi w chmurze obliczeniowej - przegląd rozwiązań", Perspektywy rozwoju podejścia procesowego - szanse i ograniczenia, 257-270, VIZJA PRESS and IT Sp. z o.o., Warszawa, 2017

Tomasz Gzik - "The dynamic perspective of business processes", Metody i koncepcje podejścia procesowego w zarządzaniu, pod redakcją A. Bitkowskiej i E. Weiss, 465-478, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa, 2016

Tomasz Gzik - "Dynamiczne zarządzanie procesami biznesowymi ", Projektowanie systemów informatycznych: modele i metody, 35-46, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Jarosław Koszela, Grzegorz Bliźniuk, Tomasz Gzik - "MODELOWANIE ŚCIEŻEK KLINICZNYCH ORAZ ICH GENEROWANIE Z POSTACI GLIF DO XPDL WRAZ Z ZAPEWNIENIEM INTEROPERACYJNOŚCI Z SYSTEMEM EHR", -, Gdańsk, 2011

Tomasz Gzik - "Analiza rozwiązań informatycznych wykorzystywanych do wspierania modelowania procesów wspomagania podejmowania decyzji medycznych", Raport końcowy projektu POIG.01.03.01-00-145/08 Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia, 207-219, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2010

Tomasz Gzik, Piotr Kędzierski, Jarosław Koszela - "Analiza rozwiązań informatycznych wykorzystywanych do wspierania modelowania procesów wspomagania podejmowania decyzji medycznych", Modelowanie i zastosowanie Komputerowych Systemów Medycznych, 5-20, VIZJA PRESS and IT Sp. z o.o., Warszawa, 2009

Tomasz Gzik, Piotr Kędzierski, Jarosław Koszela - "Hurtownie procesów i procesy dynamiczne, jako narzędzia wspierające wspomaganie podejmowania decyzji medycznych", Modelowanie i zastosowanie Komputerowych Systemów Medycznych, 50-57, VIZJA PRESS and IT Sp. z o.o., Warszawa, 2009

Tomasz Gzik - "Towards Industry 4.0 - current challenges in information systems", VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Wiedza i Technologie Informacyjne w Kreowaniu Przedsiębiorczości, -, 2019

Tomasz Gzik - "Optymalizacja procesów medycznych z wykorzystaniem technologii rozpoznawania mowy", TIAPISZ 2015, Warszawa, 2015

Tomasz Gzik - "Dynamiczne aspekty procesów biznesowych", II Konferencja Naukowo-Techniczna PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY, -, 2013

Grzegorz Bliźniuk, Mariusz Chmielewski, Tomasz Gzik, Rafał Kasprzyk, Jarosław Koszela, Andrzej Najgebauer - "Interoperacyjność zapisów historii leczenia pacjenta w heterogenicznej infrastrukturze elektronicznych rekordów medycznych", TIAPISZ 2012, Warszawa, 2012

Grzegorz Bliźniuk, Mariusz Chmielewski, Tomasz Gzik, Rafał Kasprzyk, Jarosław Koszela, Andrzej Najgebauer - "Spójność informacji o historii leczenia pacjent w heterogenicznej infrastrukturze elektronicznych rekordów medycznych", TIAPISZ 2012, Warszawa, 2012

Mariusz Chmielewski, Grzegorz Bliźniuk, Jarosław Koszela, Tomasz Gzik - "Hurtownie procesów", BDAS 2012, Ustroń, 2012

Tomasz Gzik, Grzegorz Bliźniuk, Jarosław Koszela - "Dynamic clinical paths", Konferencja Naukowa Systems Engineering 2012 (SE'2012), Warszawa, 2012

Tomasz Gzik - "Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem UML", Seminarium Instytutu Systemów Informatycznych, -, 2005

Tomasz Gzik - "PROCESY BIZNESOWE W CHMURZE OBLICZENIOWEJ", Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, 31, 56-68, -, 2018

Tomasz Gzik - "Zarządzanie procesami biznesowymi w chmurze obliczeniowej", Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 12, 5-20, Warszawa, 2017

Tomasz Gzik - "Optymalizacja procesów zarządzania dokumentacją medyczną z wykorzystaniem systemu rozpoznania mowy oraz systemu BPMS", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 42, 283-298, Warszawa, 2016

Tomasz Gzik - "Dynamiczne aspekty ścieżek klinicznych", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 38, 369-382, Warszawa, 2015

Tomasz Gzik - "Dynamiczne aspekty procesów biznesowych", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, LXIV, Nr 4, 97-115, Warszawa, 2015

Tomasz Gzik - "Platforma organizacyjnai informatyczna przeznaczona do wdrożenia dynamicznych ścieżek klinicznych", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 35, 131-148, Warszawa, 2014

Grzegorz Bliźniuk, Tomasz Gzik, Jarosław Koszela - "Dynamiczne ścieżki kliniczne", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, LXII, Nr 1, 129-141, Warszawa, 2013

Jarosław Koszela, Grzegorz Bliźniuk, Mariusz Chmielewski, Rafał Kasprzyk, Andrzej Najgebauer, Tomasz Gzik - "Spójność informacji o historii leczenia pacjenta w heterogenicznej infrastrukturze elektronicznych rekordów medycznych", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 1, 506-522, Warszawa, 2013

Tomasz Gzik, Jarosław Koszela, Grzegorz Bliźniuk, Mariusz Chmielewski, Rafał Kasprzyk, Andrzej Najgebauer - "Interoperacyjność zapisów historii leczenia pacjenta w heterogenicznej infrastrukturze elektronicznych rekordów medycznych", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 1, 503-489, Warszawa, 2013

Grzegorz Bliźniuk, Mariusz Chmielewski, Tomasz Gzik, Jarosław Koszela - "Hurtownie procesów", STUDIA INFORMATICA / FORMERLY: ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA, 33 No 2A(105), 111-127, Gliwice, 2012

Grzegorz Bliźniuk, Mariusz Chmielewski, Tomasz Gzik, Jarosław Koszela - "System analizy procesów i wspomagania podejmowania decyzji - hurtownie procesów ", ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH, 25/2012, 21-35, Warszawa, 2012

Grzegorz Bliźniuk, Tomasz Gzik, Jarosław Koszela - "Translacja opisów ścieżek klinicznych z postaci GLIF na XPDL zapewniająca interoperacyjność z systemem EHR", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 9, 1-8, Warszawa, 2012

Tomasz Gzik - "PROCESY BIZNESOWE W CHMURZE OBLICZENIOWEJ", Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, 31, 56-68, -, 2018

Tomasz Gzik - "Zarządzanie procesami biznesowymi w chmurze obliczeniowej", Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 12, 5-20, Warszawa, 2017

Tomasz Gzik - "Optymalizacja procesów zarządzania dokumentacją medyczną z wykorzystaniem systemu rozpoznania mowy oraz systemu BPMS", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 42, 283-298, Warszawa, 2016

Tomasz Gzik - "Dynamiczne aspekty ścieżek klinicznych", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 38, 369-382, Warszawa, 2015

Tomasz Gzik - "Dynamiczne aspekty procesów biznesowych", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, LXIV, Nr 4, 97-115, Warszawa, 2015

Tomasz Gzik - "Platforma organizacyjnai informatyczna przeznaczona do wdrożenia dynamicznych ścieżek klinicznych", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 35, 131-148, Warszawa, 2014

Grzegorz Bliźniuk, Tomasz Gzik, Jarosław Koszela - "Dynamiczne ścieżki kliniczne", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, LXII, Nr 1, 129-141, Warszawa, 2013

Jarosław Koszela, Grzegorz Bliźniuk, Mariusz Chmielewski, Rafał Kasprzyk, Andrzej Najgebauer, Tomasz Gzik - "Spójność informacji o historii leczenia pacjenta w heterogenicznej infrastrukturze elektronicznych rekordów medycznych", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 1, 506-522, Warszawa, 2013

Tomasz Gzik, Jarosław Koszela, Grzegorz Bliźniuk, Mariusz Chmielewski, Rafał Kasprzyk, Andrzej Najgebauer - "Interoperacyjność zapisów historii leczenia pacjenta w heterogenicznej infrastrukturze elektronicznych rekordów medycznych", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 1, 503-489, Warszawa, 2013

Grzegorz Bliźniuk, Mariusz Chmielewski, Tomasz Gzik, Jarosław Koszela - "Hurtownie procesów", STUDIA INFORMATICA / FORMERLY: ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA, 33 No 2A(105), 111-127, Gliwice, 2012

Grzegorz Bliźniuk, Mariusz Chmielewski, Tomasz Gzik, Jarosław Koszela - "System analizy procesów i wspomagania podejmowania decyzji - hurtownie procesów ", ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH, 25/2012, 21-35, Warszawa, 2012

Grzegorz Bliźniuk, Tomasz Gzik, Jarosław Koszela - "Translacja opisów ścieżek klinicznych z postaci GLIF na XPDL zapewniająca interoperacyjność z systemem EHR", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 9, 1-8, Warszawa, 2012

Kierownik: Grzegorz Bliźniuk
Okres realizacji:: 2009-04-01 / 2010-06-30
Źródło finansowania: UE