Jesteś tutaj

Tomasz Protasowicki

mgr inż. Tomasz Protasowicki
Asystent naukowo-dydaktyczny
Tel:
Doktorat | 15-05-2018 | Model procesu doskonalenia Systemu Bezpieczeństwa Narodowego

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Symulacyjne badanie jakości oprogramowania w zwinnym procesie produkcji", -, XVI Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, -, 2014

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik, Maciej Kiedrowicz - "Wybrane aspekty standaryzacji w ochronie publicznych zasobów informacyjnych i świadczonych usług w kontekście społeczeństwa informacyjnego", -, Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy, -, 2014

Tomasz Protasowicki, Romuald Hoffmann - "Znaczenie identyfikacji wymagań dla realizacji systemów teleinformatycznych dedykowanych wspomaganiu funkcjonowania organizacji o charakterze federacyjnym", -, Inżynieria oprogramowania. Badania i praktyka (pod red. L. Madeyski, M. Ochodek), 75-94, PTI, -, 2014

Tomasz Protasowicki, Romuald Hoffmann - "Znaczenie identyfikacji wymagań dla realizacji systemów teleinformatycznych dedykowanych wspomaganiu funkcjonowania organizacji o charakterze federacyjnym", -, XVI Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, -, 2014

Romuald Hoffmann, Tomasz Protasowicki - "Metoda dynamiki systemowej w modelowaniu złożonych systemów i procesów ", Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych, 12, 19-28, Warszawa, 2013

Romuald Hoffmann, Tomasz Protasowicki - "Modelowanie pola walki z zastosowaniem koncepcji dynamiki systemowej", Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych, 12, 29-34, Warszawa, 2013

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Modelowanie wartości Earned Value w zarządzaniu projektami z wykorzystaniem podejścia Agile. Część 1 - Opis dla potrzeb symulacji", -, Zarządzanie projektami i modelowanie procesów, 13-23, PTI, Warszawa, 2013

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Modelowanie wartości Earned Value w zarządzaniu projektami z wykorzystaniem podejścia Agile. Część 2 - Model symulacyjny", -, Zarządzanie projektami i modelowanie procesów, 25-38, PTI, Warszawa, 2013

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Model jakości oprogramowania wytwarzanego w zwinnym procesie produkcji", -, XX Warsztaty Naukowe PTSK 2013, -, 2013

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "The concept of maintaining functional security of an integration platform. Part 1. Description of an integration platform for the purpose of properties and functional security management", -, The 11th International Conference on Information Management (ICIM 2013), -, 2013

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "The concept of maintaining functional security of an integration platform. Part 2. The functional security control subsystem", -, The 11th International Conference on Information Management (ICIM 2013), -, 2013

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Modelowanie wartości Earned Value w zarządzaniu projektami z wykorzystaniem podejścia Agile. Część 1. Opis dla potrzeb symulacji", -, XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania (KKIO 2013), -, 2013

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Modelowanie wartości Earned Value w zarządzaniu projektami z wykorzystaniem podejścia Agile. Część 2. Model symulacyjny", -, XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania (KKIO 2013), -, 2013

Jerzy Stanik, Tomasz Protasowicki - "Ocena adekwatności modeli symulacyjnych dynamiki systemowej na przykładzie modelu ‘earned value’ ", -, XIX Warsztaty Naukowe PTSK "Symulacja w Badaniach i Rozwoju", -, 2012

Tomasz Protasowicki - "Wykorzystanie metody opcji realnych w badaniu opłacalności projektów informatycznych", -, Seminarium Instytutu Systemów Informatycznych, -, 2009