Jesteś tutaj

Tomasz Protasowicki

mgr inż. Tomasz Protasowicki
Asystent naukowo-dydaktyczny
Tel:
Doktorat | 15-05-2018 | Model procesu doskonalenia Systemu Bezpieczeństwa Narodowego

Romuald Hoffmann, Jarosław Napiórkowski, Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Measurement Models of Information Security Based on the Principles and Practices for Risk-Based Approach", WIND ENERGY, 44, 647-654, -, 2020

Romuald Hoffmann, Jarosław Napiórkowski, Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Risk based approach in scope of cybersecurity threats and requirements", WIND ENERGY, 44, 655-662, -, 2020

Tomasz Protasowicki - "Measurement and Optimization Models of Risk Management System Usability", -, Computer Information Systems and Industrial Management, 19th International Conference, CISIM 2020, Bialystok, Poland, October 16–18, 2020, Proceedings, 415-425, Springer, -, 2020

Tomasz Protasowicki - "Measurement and Optimization Models of Risk Management System Usability", -, CISIM 2020 (19th International Conference on Computer Information Systems and Industrial Management Applications), -, 2020

Andrzej Walczak, Jarosław Napiórkowski, Tomasz Protasowicki - "Modern approach to the safetyvalidation of the components of technical devices (IRAS_104)", -, IRAS 2019 (First International Symposium on Risk Analysis and Safety of Complex Structures and Components), -, 2019

Jarosław Napiórkowski, Jerzy Stanik, Tomasz Protasowicki, Romuald Hoffmann - "Risk based approach in scope of cyber security threats and requirements", -, OPTARCH 2019 (1st International Conference on Optimization - Driven Architectural Design), -, 2019

Jerzy Stanik, Jarosław Napiórkowski, Tomasz Protasowicki, Romuald Hoffmann - "Measurement models of information security based on the principles and practices for risk‐based approach", -, OPTARCH 2019 (1st International Conference on Optimization - Driven Architectural Design), -, 2019

Jerzy Stanik, Tomasz Protasowicki, Kazimierz Worwa - "Vector model of the engineering infrastructure risk (IRAS_101)", -, IRAS 2019 (First International Symposium on Risk Analysis and Safety of Complex Structures and Components), -, 2019

Romuald Hoffmann, Jerzy Stanik, Tomasz Protasowicki, Jarosław Napiórkowski - "Models and methods for measurement of risk management system usability", -, OPTARCH 2019 (1st International Conference on Optimization - Driven Architectural Design), -, 2019

Tomasz Protasowicki - "współprzewodnictwo sesji: E-Lifelines and infrastructures safety evaluation", -, IRAS 2019 (First International Symposium on Risk Analysis and Safety of Complex Structures and Components), -, 2019

Tomasz Protasowicki, Jarosław Napiórkowski - "High resolution imagery data acquisition and analysis in support of geospatial intelligence operations", -, Geographic Information Systems 26th Conference and Exhibition GIS ODDYSSEY 2019, Conference proceedings, 192-204, Nacionalna knijiźnica, Zagreb, Croatia, Zagreb, 2019

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik, Jarosław Napiórkowski, Romuald Hoffmann - "The importance of the integrated security system for critical infrastructure operation and safety", -, OPTARCH 2019 (1st International Conference on Optimization - Driven Architectural Design), -, 2019

Tomasz Protasowicki - "Wybrane elementy modelu zarządzania transformacją SBN RP", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 2/2018 (131/1), 271-282, -, 2018

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Concept of methodology for risk management at the IT platform supporting integration and analysis of the information related with national security threats having different levels of sensitivity", -, 16(4), 237-249, -, 2018

Romuald Hoffmann, Tomasz Protasowicki - "Klasyczne modele rozprzestrzeniania się wirusów komputerowych w ujęciu dynamiki systemowej ", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 45/2017, 189-200, Warszawa, 2017

Tomasz Protasowicki - "Koncepcja nowej struktury organizacyjnej i modelu operacyjnego SBN RP", -, Społeczno-gospodarcze aspekty usług cyfrowych, -, 2017

Tomasz Protasowicki - "Concept of methodology for risk management at the IT platform supporting integration and analysis of the information related with national security threats having different levels of sensitivity", -, ICIM 2017 13th International Conference on Information Management, -, 2017

Tomasz Protasowicki - "Koncepcja nowej struktury organizacyjnej i modelu operacyjnego Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 126(1), 309-324, Szczecin, 2017

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Zarządzanie Technologiami ICT w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego RP ", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 45, 213-226, Warszawa, 2017

Romuald Hoffmann, Tomasz Protasowicki - "Modele rozprzestrzeniania się wirusów komputerowych w ujęciu dynamiki systemowej", -, Informacja w społeczeństwie XXI wieku (InfoXXI'2016), -, 2016

Tomasz Protasowicki - "Measurement and Optimization Models of Risk Management System Usability", Computer Information Systems and Industrial Management, 19th International Conference, CISIM 2020, Bialystok, Poland, October 16–18, 2020, Proceedings, 415-425, Springer, -, 2020

Tomasz Protasowicki, Jarosław Napiórkowski - "High resolution imagery data acquisition and analysis in support of geospatial intelligence operations", Geographic Information Systems 26th Conference and Exhibition GIS ODDYSSEY 2019, Conference proceedings, 192-204, Nacionalna knijiźnica, Zagreb, Croatia, Zagreb, 2019

Tomasz Protasowicki - "An integrated approach to the transformation of the National Security System of the Republic of Poland", Information Management in Practice, 319-334, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 2015

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Metodyka kształtowania ryzyka w cyklu rozwojowym systemu informatycznego", Od procesów do oprogramowania: badania i praktyka, 27-44, PTI, Warszawa, 2015

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "A proposal of a platform for the integration and analysis of threat-related data within the National Security System of the Republic of Poland ", Information Management in Practice, 251-265, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 2015

Jerzy Stanik, Tomasz Protasowicki - "The concept of maintaining functional security of an integration platform", Information Management (Edited by Bernard F. Kubiak and Andrzej Sieradz), 31-44, Gdańsk University Press, Gdańsk, 2014

Tomasz Protasowicki - "Wybrane aspekty realizacji rozwiązań teleinformatycznych dla Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP", Inżynieria oprogramowania. Badania i praktyka (pod red. L. Madeyski, M. Ochodek), 55-74, PTI, Warszawa, 2014

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Symulacyjne badanie jakości oprogramowania w zwinnym procesie produkcji", Inżynieria oprogramowania. Badania i praktyka (pod red. L. Madeyski, M. Ochodek), 157-178, PTI, Warszawa, 2014

Tomasz Protasowicki, Romuald Hoffmann - "Znaczenie identyfikacji wymagań dla realizacji systemów teleinformatycznych dedykowanych wspomaganiu funkcjonowania organizacji o charakterze federacyjnym", Inżynieria oprogramowania. Badania i praktyka (pod red. L. Madeyski, M. Ochodek), 75-94, PTI, -, 2014

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Modelowanie wartości Earned Value w zarządzaniu projektami z wykorzystaniem podejścia Agile. Część 1 - Opis dla potrzeb symulacji", Zarządzanie projektami i modelowanie procesów, 13-23, PTI, Warszawa, 2013

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Modelowanie wartości Earned Value w zarządzaniu projektami z wykorzystaniem podejścia Agile. Część 2 - Model symulacyjny", Zarządzanie projektami i modelowanie procesów, 25-38, PTI, Warszawa, 2013

Tomasz Protasowicki - "Measurement and Optimization Models of Risk Management System Usability", CISIM 2020 (19th International Conference on Computer Information Systems and Industrial Management Applications), -, 2020

Andrzej Walczak, Jarosław Napiórkowski, Tomasz Protasowicki - "Modern approach to the safetyvalidation of the components of technical devices (IRAS_104)", IRAS 2019 (First International Symposium on Risk Analysis and Safety of Complex Structures and Components), -, 2019

Jarosław Napiórkowski, Jerzy Stanik, Tomasz Protasowicki, Romuald Hoffmann - "Risk based approach in scope of cyber security threats and requirements", OPTARCH 2019 (1st International Conference on Optimization - Driven Architectural Design), -, 2019

Jerzy Stanik, Jarosław Napiórkowski, Tomasz Protasowicki, Romuald Hoffmann - "Measurement models of information security based on the principles and practices for risk‐based approach", OPTARCH 2019 (1st International Conference on Optimization - Driven Architectural Design), -, 2019

Jerzy Stanik, Tomasz Protasowicki, Kazimierz Worwa - "Vector model of the engineering infrastructure risk (IRAS_101)", IRAS 2019 (First International Symposium on Risk Analysis and Safety of Complex Structures and Components), -, 2019

Romuald Hoffmann, Jerzy Stanik, Tomasz Protasowicki, Jarosław Napiórkowski - "Models and methods for measurement of risk management system usability", OPTARCH 2019 (1st International Conference on Optimization - Driven Architectural Design), -, 2019

Tomasz Protasowicki - "współprzewodnictwo sesji: E-Lifelines and infrastructures safety evaluation", IRAS 2019 (First International Symposium on Risk Analysis and Safety of Complex Structures and Components), -, 2019

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik, Jarosław Napiórkowski, Romuald Hoffmann - "The importance of the integrated security system for critical infrastructure operation and safety", OPTARCH 2019 (1st International Conference on Optimization - Driven Architectural Design), -, 2019

Tomasz Protasowicki - "Koncepcja nowej struktury organizacyjnej i modelu operacyjnego SBN RP", Społeczno-gospodarcze aspekty usług cyfrowych, -, 2017

Tomasz Protasowicki - "Concept of methodology for risk management at the IT platform supporting integration and analysis of the information related with national security threats having different levels of sensitivity", ICIM 2017 13th International Conference on Information Management, -, 2017

Romuald Hoffmann, Tomasz Protasowicki - "Modele rozprzestrzeniania się wirusów komputerowych w ujęciu dynamiki systemowej", Informacja w społeczeństwie XXI wieku (InfoXXI'2016), -, 2016

Tomasz Protasowicki - "Zintegrowana transformacja Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP", Konferencja Naukowa pt. "Współczesne wyzwania e-Gospodarki", -, 2016

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacyjnym", Informacja w społeczeństwie XXI wieku (InfoXXI'2016), -, 2016

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Zarządzanie technologiami ICT w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego RP", Informacja w społeczeństwie XXI wieku (InfoXXI'2016), -, 2016

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Big Data w analizie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego", Konferencja Naukowa pt. "Współczesne wyzwania e-Gospodarki", -, 2016

Jerzy Stanik, Tomasz Protasowicki - "Koncepcja platformy integracji i analizy danych o zagrożeniach w Systenie Bezpieczeństwa Narodowego RP", ICIM 2015, -, 2015

Tomasz Protasowicki - "Zintegrowane podejście do transformacji Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP", ICIM 2015, -, 2015

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Metodyka kształtowania ryzyka w cyklu rozwojowym systemu informatycznego", KKIO 2015, Międzyzdroje, 2015

Jerzy Stanik, Tomasz Protasowicki - "Wybrane aspekty procesu projektowania, budowy i wdrażania systemu zarządzania ryzykiem ", IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa BEZPIECZEŃSTWO 2014, Warszawa, 2014

Tomasz Protasowicki - "Wybrane aspekty realizacji rozwiązań teleinformatycznych dla Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP", XVI Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, -, 2014

Romuald Hoffmann, Jarosław Napiórkowski, Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Measurement Models of Information Security Based on the Principles and Practices for Risk-Based Approach", WIND ENERGY, 44, 647-654, -, 2020

Romuald Hoffmann, Jarosław Napiórkowski, Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Risk based approach in scope of cybersecurity threats and requirements", WIND ENERGY, 44, 655-662, -, 2020

Tomasz Protasowicki - "Wybrane elementy modelu zarządzania transformacją SBN RP", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 2/2018 (131/1), 271-282, -, 2018

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Concept of methodology for risk management at the IT platform supporting integration and analysis of the information related with national security threats having different levels of sensitivity", -, 16(4), 237-249, -, 2018

Romuald Hoffmann, Tomasz Protasowicki - "Klasyczne modele rozprzestrzeniania się wirusów komputerowych w ujęciu dynamiki systemowej ", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 45/2017, 189-200, Warszawa, 2017

Tomasz Protasowicki - "Koncepcja nowej struktury organizacyjnej i modelu operacyjnego Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 126(1), 309-324, Szczecin, 2017

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Zarządzanie Technologiami ICT w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego RP ", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 45, 213-226, Warszawa, 2017

Tomasz Protasowicki - "Zintegrowana transformacja Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 123, 287-299, Szczecin, 2016

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "BIG DATA W ANALIZIE ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 123, 275-286, Szczecin, 2016

Jerzy Stanik, Maciej Kiedrowicz, Tomasz Protasowicki - "Wybrane aspekty standaryzacji w ochronie publicznych zasobów informacyjnych i świadczonych usług w kontekście społeczeństwa informacyjnego", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług , 113, 113-130, Szczecin, 2014

Tomasz Protasowicki - "Wybrane aspekty zastosowania koncepcji architektury korporacyjnej w transformacji Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług , 112, 151-163, Szczecin, 2014

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Model jakości oprogramowania wytwarzanego w zwinnym procesie produkcji", Symulacja w Badaniach i Rozwoju, Vol. 4, Nr 1/2013, 23-39, Warszawa, 2014

Romuald Hoffmann, Tomasz Protasowicki - "Metoda dynamiki systemowej w modelowaniu złożonych systemów i procesów ", Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych, 12, 19-28, Warszawa, 2013

Romuald Hoffmann, Tomasz Protasowicki - "Modelowanie pola walki z zastosowaniem koncepcji dynamiki systemowej", Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych, 12, 29-34, Warszawa, 2013

Tomasz Protasowicki - "Wybrane elementy modelu zarządzania transformacją SBN RP", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 2/2018 (131/1), 271-282, -, 2018

Romuald Hoffmann, Tomasz Protasowicki - "Klasyczne modele rozprzestrzeniania się wirusów komputerowych w ujęciu dynamiki systemowej ", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 45/2017, 189-200, Warszawa, 2017

Tomasz Protasowicki - "Koncepcja nowej struktury organizacyjnej i modelu operacyjnego Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 126(1), 309-324, Szczecin, 2017

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Zarządzanie Technologiami ICT w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego RP ", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 45, 213-226, Warszawa, 2017

Tomasz Protasowicki - "Zintegrowana transformacja Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 123, 287-299, Szczecin, 2016

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "BIG DATA W ANALIZIE ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 123, 275-286, Szczecin, 2016

Jerzy Stanik, Maciej Kiedrowicz, Tomasz Protasowicki - "Wybrane aspekty standaryzacji w ochronie publicznych zasobów informacyjnych i świadczonych usług w kontekście społeczeństwa informacyjnego", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług , 113, 113-130, Szczecin, 2014

Tomasz Protasowicki - "Wybrane aspekty zastosowania koncepcji architektury korporacyjnej w transformacji Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług , 112, 151-163, Szczecin, 2014

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Model jakości oprogramowania wytwarzanego w zwinnym procesie produkcji", Symulacja w Badaniach i Rozwoju, Vol. 4, Nr 1/2013, 23-39, Warszawa, 2014

Romuald Hoffmann, Tomasz Protasowicki - "Metoda dynamiki systemowej w modelowaniu złożonych systemów i procesów ", Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych, 12, 19-28, Warszawa, 2013

Romuald Hoffmann, Tomasz Protasowicki - "Modelowanie pola walki z zastosowaniem koncepcji dynamiki systemowej", Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych, 12, 29-34, Warszawa, 2013