Jesteś tutaj

Tomasz Protasowicki

mgr inż. Tomasz Protasowicki
Asystent naukowo-dydaktyczny
Tel:
Doktorat | 15-05-2018 | Model procesu doskonalenia Systemu Bezpieczeństwa Narodowego

Tomasz Protasowicki - "Zintegrowana transformacja Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 123, 287-299, Szczecin, 2016

Tomasz Protasowicki - "Zintegrowana transformacja Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP", -, Konferencja Naukowa pt. "Współczesne wyzwania e-Gospodarki", -, 2016

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "BIG DATA W ANALIZIE ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 123, 275-286, Szczecin, 2016

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacyjnym", -, Informacja w społeczeństwie XXI wieku (InfoXXI'2016), -, 2016

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Zarządzanie technologiami ICT w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego RP", -, Informacja w społeczeństwie XXI wieku (InfoXXI'2016), -, 2016

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Big Data w analizie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego", -, Konferencja Naukowa pt. "Współczesne wyzwania e-Gospodarki", -, 2016

Jerzy Stanik, Tomasz Protasowicki - "Koncepcja platformy integracji i analizy danych o zagrożeniach w Systenie Bezpieczeństwa Narodowego RP", -, ICIM 2015, -, 2015

Tomasz Protasowicki - "Zintegrowane podejście do transformacji Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP", -, ICIM 2015, -, 2015

Tomasz Protasowicki - "An integrated approach to the transformation of the National Security System of the Republic of Poland", -, Information Management in Practice, 319-334, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 2015

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Metodyka kształtowania ryzyka w cyklu rozwojowym systemu informatycznego", -, KKIO 2015, Międzyzdroje, 2015

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Metodyka kształtowania ryzyka w cyklu rozwojowym systemu informatycznego", -, Od procesów do oprogramowania: badania i praktyka, 27-44, PTI, Warszawa, 2015

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "A proposal of a platform for the integration and analysis of threat-related data within the National Security System of the Republic of Poland ", -, Information Management in Practice, 251-265, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 2015

Jerzy Stanik, Maciej Kiedrowicz, Tomasz Protasowicki - "Wybrane aspekty standaryzacji w ochronie publicznych zasobów informacyjnych i świadczonych usług w kontekście społeczeństwa informacyjnego", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług , 113, 113-130, Szczecin, 2014

Jerzy Stanik, Tomasz Protasowicki - "The concept of maintaining functional security of an integration platform", -, Information Management (Edited by Bernard F. Kubiak and Andrzej Sieradz), 31-44, Gdańsk University Press, Gdańsk, 2014

Jerzy Stanik, Tomasz Protasowicki - "Wybrane aspekty procesu projektowania, budowy i wdrażania systemu zarządzania ryzykiem ", -, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa BEZPIECZEŃSTWO 2014, Warszawa, 2014

Tomasz Protasowicki - "Wybrane aspekty zastosowania koncepcji architektury korporacyjnej w transformacji Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług , 112, 151-163, Szczecin, 2014

Tomasz Protasowicki - "Wybrane aspekty realizacji rozwiązań teleinformatycznych dla Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP", -, Inżynieria oprogramowania. Badania i praktyka (pod red. L. Madeyski, M. Ochodek), 55-74, PTI, Warszawa, 2014

Tomasz Protasowicki - "Wybrane aspekty realizacji rozwiązań teleinformatycznych dla Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP", -, XVI Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, -, 2014

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Model jakości oprogramowania wytwarzanego w zwinnym procesie produkcji", Symulacja w Badaniach i Rozwoju, Vol. 4, Nr 1/2013, 23-39, Warszawa, 2014

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Symulacyjne badanie jakości oprogramowania w zwinnym procesie produkcji", -, Inżynieria oprogramowania. Badania i praktyka (pod red. L. Madeyski, M. Ochodek), 157-178, PTI, Warszawa, 2014

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Symulacyjne badanie jakości oprogramowania w zwinnym procesie produkcji", XVI Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, -, 2014

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik, Maciej Kiedrowicz - "Wybrane aspekty standaryzacji w ochronie publicznych zasobów informacyjnych i świadczonych usług w kontekście społeczeństwa informacyjnego", Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy, -, 2014

Tomasz Protasowicki, Romuald Hoffmann - "Znaczenie identyfikacji wymagań dla realizacji systemów teleinformatycznych dedykowanych wspomaganiu funkcjonowania organizacji o charakterze federacyjnym", XVI Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, -, 2014

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Model jakości oprogramowania wytwarzanego w zwinnym procesie produkcji", XX Warsztaty Naukowe PTSK 2013, -, 2013

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "The concept of maintaining functional security of an integration platform. Part 1. Description of an integration platform for the purpose of properties and functional security management", The 11th International Conference on Information Management (ICIM 2013), -, 2013

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "The concept of maintaining functional security of an integration platform. Part 2. The functional security control subsystem", The 11th International Conference on Information Management (ICIM 2013), -, 2013

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Modelowanie wartości Earned Value w zarządzaniu projektami z wykorzystaniem podejścia Agile. Część 1. Opis dla potrzeb symulacji", XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania (KKIO 2013), -, 2013

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Modelowanie wartości Earned Value w zarządzaniu projektami z wykorzystaniem podejścia Agile. Część 2. Model symulacyjny", XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania (KKIO 2013), -, 2013

Jerzy Stanik, Tomasz Protasowicki - "Ocena adekwatności modeli symulacyjnych dynamiki systemowej na przykładzie modelu ‘earned value’ ", XIX Warsztaty Naukowe PTSK "Symulacja w Badaniach i Rozwoju", -, 2012

Tomasz Protasowicki - "Wykorzystanie metody opcji realnych w badaniu opłacalności projektów informatycznych", Seminarium Instytutu Systemów Informatycznych, -, 2009