Jesteś tutaj

Tomasz Protasowicki

mgr inż. Tomasz Protasowicki
Asystent naukowo-dydaktyczny
Tel:
Doktorat | 15-05-2018 | Model procesu doskonalenia Systemu Bezpieczeństwa Narodowego

Jerzy Stanik, Tomasz Protasowicki - "Ocena adekwatności modeli symulacyjnych dynamiki systemowej na przykładzie modelu ‘earned value’ ", -, XIX Warsztaty Naukowe PTSK "Symulacja w Badaniach i Rozwoju", -, 2012

Tomasz Protasowicki - "Wykorzystanie metody opcji realnych w badaniu opłacalności projektów informatycznych", -, Seminarium Instytutu Systemów Informatycznych, -, 2009