Jesteś tutaj

Wiesław Barcikowski

dr inż. Wiesław Barcikowski
Adiunkt naukowo-dydaktyczny
Tel:
Doktorat | 23-06-1997 | Metoda rozdziału zadań w pewnej klasie rozproszonych systemów komputerowych

Wiesław Barcikowski - "Zarządzanie usługami informatycznymi — wprowadzenie", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, 65(1), 131-145, Warszawa, 2016

Wiesław Barcikowski - "Wykorzystanie otwartego oprogramowania w informatycznych systemach zarządzania", NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, 7/2012, Warszawa, 2012

Wiesław Barcikowski - "Wykorzystanie otwartego oprogramowania w informatycznych systemach zarządzania ", -, III Konferencja Naukowa - Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. W kierunku zarządzania drugiej generacji, Warszawa, 2011

Wiesław Barcikowski - "Rozwiązania WiOO szansą dla biznesu, nauki, edukacji i administracji publicznej", -, Konferencja nt. "Współpraca sektorów biznesu i nauki w zakresie innowacji informatycznych - szanse i możliwości", -, 2011

Wiesław Barcikowski - "Oprogramowanie open source w administracji publicznej", -, Seminarium Instytutu Systemów Informatycznych, Warszawa, 2010

Wiesław Barcikowski - "Wykorzystanie otwartego oprogramowania w informatycznych systemach zarządzania ", III Konferencja Naukowa - Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. W kierunku zarządzania drugiej generacji, Warszawa, 2011

Wiesław Barcikowski - "Rozwiązania WiOO szansą dla biznesu, nauki, edukacji i administracji publicznej", Konferencja nt. "Współpraca sektorów biznesu i nauki w zakresie innowacji informatycznych - szanse i możliwości", -, 2011

Wiesław Barcikowski - "Oprogramowanie open source w administracji publicznej", Seminarium Instytutu Systemów Informatycznych, Warszawa, 2010

Wiesław Barcikowski - "Zarządzanie usługami informatycznymi — wprowadzenie", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, 65(1), 131-145, Warszawa, 2016

Wiesław Barcikowski - "Wykorzystanie otwartego oprogramowania w informatycznych systemach zarządzania", NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, 7/2012, Warszawa, 2012

Wiesław Barcikowski - "Zarządzanie usługami informatycznymi — wprowadzenie", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, 65(1), 131-145, Warszawa, 2016

Wiesław Barcikowski - "Wykorzystanie otwartego oprogramowania w informatycznych systemach zarządzania", NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, 7/2012, Warszawa, 2012