Jesteś tutaj

Zbigniew Tarapata

dr hab. inż. Zbigniew Tarapata
Profesor nadzwyczajny
Tel:
261 839 504
Habilitacja | 30-05-2012 | Models and Algorithms for Knowledge-Based Decision Support and Simulation in Defence and Transport Applications
Doktorat | 08-10-1998 | Algorytmy komputerowego wspomagania planowania równoległego przemieszczania kolumn

Zbigniew Tarapata, Rafał Kasprzyk, Kamil Banach - "Graph-Network Models and Methods Used to Detect Financial Crimes with IAFEC Graphs IT Tool", -, 210, 1-6, -, 2018

Zbigniew Tarapata, Rafał Kasprzyk, Paweł Giętkowski, Michał Zabielski - "Metoda oceny wybranych zdolności w obszarze logistycznego zabezpieczenia działań", Symulacja w Badaniach i Rozwoju, 6(4), 273-286, -, 2018

Zbigniew Tarapata, Ryszard Antkiewicz, Mariusz Chmielewski, Michał Dyk, Rafał Kasprzyk, Wojciech Kulas, Andrzej Najgebauer, Dariusz Pierzchała, Jarosław Rulka - "System wsparcia analiz zagrożeń skażeniami i alarmowania (WAZkA)", -, XXV Warsztaty Naukowe PTSK "Symulacja w Badaniach i Rozwoju", -, 2018

Maciej Kiedrowicz, Zbigniew Tarapata, Mariusz Chmielewski - "Moderatorzy paneli", -, CYBERSECURITY: RISKS AND RESPONSES, -, 2017

Michał Zabielski, Rafał Kasprzyk, Zbigniew Tarapata - "Symulacyjna metoda badania podobieństwa profili użytkowników w Internetowych Sieciach Społecznych", -, PTSK 2017, -, 2017

Rafał Kasprzyk, Marcin Paź, Zbigniew Tarapata - "Modelimg and simulation of botnet based cyber-threats", -, 125, 1-8, -, 2017

Rafał Kasprzyk, Marcin Paź, Zbigniew Tarapata - "Modeling and simulation of Botnet based cyber-threats", -, 21st International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2017), -, 2017

Rafał Kasprzyk, Zbigniew Tarapata, Krzysztof Szkółka, Marcin Cieślewicz - "Grafowa metoda priorytetyzacji zdolności sił zbrojnych", Symulacja w Badaniach i Rozwoju, 6(4), 241-253, -, 2017

Ryszard Antkiewicz, Mariusz Chmielewski, Michał Dyk, Rafał Kasprzyk, Wojciech Kulas, Andrzej Najgebauer, Dariusz Pierzchała, Zbigniew Tarapata - "Prezentacja komponentów funkcjonalnych systemu WAZkA", -, Konferencja naukowa pt. "Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania _ doświadczenia i rozwiązania, -, 2017

Ryszard Antkiewicz, Michał Dyk, Paweł Giętkowski, Rafał Kasprzyk, Krzysztof Mierzejewski, Zbigniew Tarapata - "Analizator drzewa zdarzeń na potrzeby systemu WAZKA", -, PTSK 2017, -, 2017

Zbigniew Tarapata - "Instytut Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki WAT – doświadczenia naukowo-badawcze i dydaktyczne", -, Konferencja pt. „Wirtualny System Doskonalenia Taktyki Ochrony Granicy Państwowej oraz Kontroli Ruchu Granicznego”, -, 2017

Zbigniew Tarapata - "Koncepcja i realizacja systemu WAZkA", -, Konferencja naukowa pt. "Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania _ doświadczenia i rozwiązania, -, 2017

Zbigniew Tarapata - "Stan realizacji zadań projektowych WAT", -, Konferencja naukowa pt. "Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania _ doświadczenia i rozwiązania, -, 2017

Zbigniew Tarapata, Andrzej Najgebauer, Jarosław Koszela - "Informatyczne wsparcie oceny zdolności do rażenia SZRP", -, Konferencja Naukowa pt. Informatyczne zabezpieczenie procesu dowodzenia, -, 2017

Zbigniew Tarapata, Andrzej Najgebauer, Jarosław Koszela - "Informatyczne wsparcie analizy prowadzenia działań cybernetycznych w konflikcie zbrojnym", -, Konferencja Naukowa pt. Informatyczne zabezpieczenie procesu dowodzenia, -, 2017

Zbigniew Tarapata, Andrzej Najgebauer, Jarosław Koszela - "Symulacja działań połączonych w szkoleniu wojsk", -, Konferencja Naukowa pt. Informatyczne zabezpieczenie procesu dowodzenia, -, 2017

Zbigniew Tarapata, Jarosław Koszela - "Narzędzia informatycznego wspomagania decyzji, symulacji konstruktywnej i rzeczywistości wirtualnej w budowaniu zdolności wojsk do prowadzenia działań", -, Wykorzystanie Innowacyjnych Technologii dla Zwiększenia Zdolności Operacyjnych do Prowadzenia Działań w Terenie Górzystym, -, 2017

Zbigniew Tarapata, Jarosław Koszela - "Narzędzia informatycznego wspomagania decyzji, symulacji konstruktywnej i rzeczywistości wirtualnej w budowaniu zdolności wojsk do prowadzenia działań", -, Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: "Wykorzystanie innowacyjnych technologii dla zwiększenia zdolności operacyjnych do prowadzenia działań w terenie górzystym", -, 2017

Zbigniew Tarapata, Rafał Kasprzyk - "Narzędzia informatycznego wsparcia procesów zarządzania informacją w systemie wykrywania skażeń i alarmowania", -, EPIMILITARIS 2017. Mundurowe i cywilne służby medyczne wobec współczesnych zagrożeń, 181-184, -, -, 2017

Zbigniew Tarapata, Rafał Kasprzyk - "Narzędzia informatycznego wsparcia procesów zarządzania informacją w systemie wykrywania skażeń i alarmowania", -, Konferencja naukowa pt. "EpiMilitaris 2017. Mundurowe i cywilne słuąby medyczne wobec współczesnych zagrożeń", -, 2017

Zbigniew Tarapata - "Adaptacyjny algorytm wyznaczania tras z prognozowaniem obciążenia sieci", Nowe technologie sieci komputerowych, 31-41, WKiŁ, Warszawa, 2006

Zbigniew Tarapata - "Wielokryterialne problemy wyznaczania tras w sieciach komputerowych", Wysokowydajne sieci komputerowe. Nowe technologie., 183-193, WKiŁ, Warszawa, 2005

Michał Zabielski, Rafał Kasprzyk, Zbigniew Tarapata, Krzysztof Szkółka - "Methods of Profile Cloning Detection in Online Social Networks", CSCC 2016, -, 2016

Rafał Kasprzyk, Marcin Paź, Zbigniew Tarapata - "Środowisko programowe do symulacji mobilnych sieci łączności.", XXIII Warsztaty Naukowe PTSK, -, 2016

Rafał Kasprzyk, Zbigniew Tarapata, Krzysztof Szkółka, Marcin Cieślewicz - "Grafowa metoda priorytetyzacji zdolności Sił zbrojnych.", XXIII Warsztaty Naukowe PTSK, -, 2016

Zbigniew Tarapata - "Informatyczne systemy wspomagania dowodzenia oraz symulacji działań bojowych: doświadczenia Instytutu Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki WAT ", C4ISR – systemy łączności i informatyki w działaniach koalicyjnych, -, 2016

Zbigniew Tarapata, Rafał Kasprzyk - "Usługi systemu Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania (WAZkA) wraz z prototypem interfejsu użytkownika", Konferencja Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, -, 2016

Zbigniew Tarapata, Rafał Kasprzyk, Michał Dyk - "Koncepcja informatycznego systemu wsparcia monitorowania zagrożeń CBRN, prognozowania ich skutków i alarmowania", Konferencja naukowa "Funkcjonowanie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w świetle zagrożeń skażeniami", -, 2016

Zbigniew Tarapata, Rafał Kasprzyk, Michał Dyk, Wojciech Kulas, Dariusz Pierzchała - "Koncepcja informatycznego systemu wsparcia zarządzania procesami ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach CBRN.", XXIII Warsztaty Naukowe PTSK, -, 2016

Zbigniew Tarapata, Rafał Kasprzyk, Michał Dyk, Wojciech Kulas, Dariusz Pierzchała, Arkadiusz Kowalski - "Koncepcja informatycznego systemu wsparcia zarządzania procesami ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach CBRN", Międzynarodowa Konferencja "Inżynieria bezpieczeństwa a zagrożenia cywilizacyjne - zagrożenia CBRNE", -, 2016

Zbigniew Tarapata, Rafał Kasprzyk, Michał Zabielski, Paweł Giętkowski - "Metoda oceny wybranych zdolności w obszarze logistycznego zabezpieczenia działań.", XXIII Warsztaty Naukowe PTSK, -, 2016

Andrzej Najgebauer, Zbigniew Tarapata - "Informatyczne metody wspomagania dowodzenia w działaniach militarnych", Koferencja Naukowa „C4ISR - perspektywy rozwoju wojskowych systemów łączności i informatyki”, -, 2015

Rafał Kasprzyk, Marcin Paź, Zbigniew Tarapata - "Ocena skutków ataku DDOS w różnych warstwach ISO OSI z wykorzystaniem pakietu OMNET++", XXII Warsztaty Naukowe PTSK, -, 2015

Rafał Kasprzyk, Zbigniew Tarapata - "Nowe spojrzenie na topologie sieci rzeczywistych – jak jedno z drugiego wynika", Zaawansowane technologie radiokomunikacyjne w dostępie do zasobów informacyjnych istotnych dla bezpieczeństwa państwa - Public Protection and Disaster Relief (PPDR), -, 2015

Rafał Kasprzyk, Zbigniew Tarapata, Michał Zabielski - "Metoda prognozowania klonowania profili w internetowych sieciach społecznych", XXII Warsztaty Naukowe PTSK, -, 2015

Ryszard Antkiewicz, Mariusz Chmielewski, Michał Dyk, Rafał Kasprzyk, Andrzej Najgebauer, Dariusz Pierzchała, Jarosław Rulka, Zbigniew Tarapata - "The Qualitative and Quantitative Support Method for Capability Based Planning of Armed Forces Development", ACIIDS 2015, 7th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, -, 2015

Ryszard Antkiewicz, Mariusz Chmielewski, Michał Dyk, Rafał Kasprzyk, Wojciech Kulas, Dariusz Pierzchała, Andrzej Najgebauer, Jarosław Rulka, Zbigniew Tarapata - "Architektura symulacyjnego systemu wsparcia procesu planowania i programowania rozwoju zdolności SZ RP", XXII Warsztaty Naukowe PTSK, -, 2015

Ryszard Antkiewicz, Mariusz Chmielewski, Rafał Kasprzyk, Zbigniew Tarapata - "Graph-Based Approaches for Money Laundering Detection, Prevention and Mitigation", IAFEC Workshop 2015, -, 2015

Zbigniew Tarapata - "Modele i metody na potrzeby analizy w zbiorach ustrukturalizowanych danych", Konferencja GUS-WAT pt. "System Statystyki Publicznej wobec wyzwań prawnych, naukowych i technologicznych w obszarze ochrony danych statystycznych", Warszawa, 2015

Zbigniew Tarapata - "Czy sieci rządzą światem?", IT Academic Day, -, 2015

Zbigniew Tarapata, Rafał Kasprzyk, Cezary Bartosiak - "Koncepcja architektury środowiska do analizy sieci wielkiej skali", XXII Warsztaty Naukowe PTSK, -, 2015

Andrzej Najgebauer, Ryszard Antkiewicz, Dariusz Pierzchała, Zbigniew Tarapata, Jarosław Rulka, Roman Wantoch-Rekowski, Jarosław Koszela, Mariusz Chmielewski, Rafał Kasprzyk, Wojciech Kulas - "Informatyczne wspomaganie planowania i programowania rozwoju Sił Zbrojnych", IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa BEZPIECZEŃSTWO 2014, Warszawa, 2014

Zbigniew Tarapata - "Modeling, simulation and optimization of selected decision processes in conflict situations - a case study", POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 17, 467-474, -, 2008

Zbigniew Tarapata - "Algorytmy harmonogramowania zsynchronizowanego przemieszczania wielu obiektów", BADANIA OPERACYJNE I DECYZJE, 4, 101-132, -, 2008

Zbigniew Tarapata - "Selected scheduling problems for synchronization of multiobjects movement", BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ, LVII (2008), 25-37, Warszawa, 2008

Zbigniew Tarapata - "Zastosowanie metod wyznaczania przepływu w sieciach do planowania manewru wojsk", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 2/2008, 31-44, Warszawa, 2008

Zbigniew Tarapata, Stefan Wrocławski - "Wykorzystanie modeli pokrycia i alokacji zasobów do wspomagania decyzji w działaniach ratowniczych i reagowaniu kryzysowym", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 2/2008, 45-58, Warszawa, 2008

Zbigniew Tarapata - "Modele harmonogramowania zsynchronizowanego przemieszczenia wielu obiektów", BADANIA OPERACYJNE I DECYZJE, 2, 83-103, Poznań, 2007

Zbigniew Tarapata - "Nieklasyczne modele i metody planowania tras w systemach wspomagania planowania ruchu: analiza złożoności, efektywności i zastosowań", PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, SERIA: TRANSPORT, 60, 99-114, Warszawa, 2007

Zbigniew Tarapata - "Selected multicriteria shortest path problems: an analysis of complexity, models and adaptation of standard algorithms", -, 17 (2), 269-287, Berlin, 2007

Zbigniew Tarapata - "Nieklasyczne modele i metody planowania tras w systemach wspomagania planowania ruchu: analiza złożoności, efektywności i zastosowań", LOGISTYKA, 6(2006), Warszawa, 2006

Zbigniew Tarapata - "O problemie zliczania dróg w grafach", BADANIA OPERACYJNE I DECYZJE, 2, 61-75, Poznań, 2003

Zbigniew Tarapata - "Military route planning in battlefield simulation: effectiveness problems and potential solutions", JOURNAL OF TELECOMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY, 4, 47-56, Warszawa, 2003

Zbigniew Tarapata - "A computer tool for supporting and evaluating convoys redeployment planning", BADANIA OPERACYJNE I DECYZJE, 1, 147-162, Poznań, 2000

Zbigniew Tarapata - "Modelling of terrain for necessities of military objects movement simulation", BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ, 1, 127-146, Warszawa, 2000

Zbigniew Tarapata - "Analiza możliwości wykorzystania modeli wygładzania wykładniczego do prognozowania wartości WIG-u", ZESZYTY NAUKOWE - ALMAMER WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA, 4 (22), 133-153, Warszawa, 2000

Zbigniew Tarapata - "Symulacyjna metoda doboru optymalnych parametrów w prognostycznych modelach wygładzania wykładniczego", ZESZYTY NAUKOWE - ALMAMER WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA, 4 (22), 155-176, Warszawa, 2000

Zbigniew Tarapata - "Computer simulation of individual and grouped military objects redeployment", BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ, 1, 147-162, Warszawa, 2000

Zbigniew Tarapata - "The method of evaluation the characteristics of conflict situation modelled by operational game", BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ, 3, 21-40, Warszawa, 1998

Kierownik: Ryszard Antkiewicz
Okres realizacji:: 2018-12-10 / 2020-12-09
Źródło finansowania: -
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2018-01-02 / 2019-12-31
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2016-01-04 / 2017-12-31
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2015-12-22 / 2017-12-21
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2014-01-01 / 2015-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Rafał Kasprzyk
Okres realizacji:: 2013-06-01 / 2014-03-28
Źródło finansowania: -
Kierownik: Andrzej Najgebauer
Okres realizacji:: 2012-12-20 / 2016-03-19
Źródło finansowania: -
Kierownik: Maciej Kiedrowicz
Okres realizacji:: 2012-12-19 / 2018-04-18
Źródło finansowania: -
Kierownik: Rafał Kasprzyk
Okres realizacji:: 2012-06-01 / 2012-12-31
Źródło finansowania: gospodarka
Kierownik: Roman Wantoch-Rekowski
Okres realizacji:: 2012-05-17 / 2013-11-19
Źródło finansowania: gospodarka
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2012-01-01 / 2013-12-31
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Dariusz Pierzchała
Okres realizacji:: 2011-12-28 / 2014-06-27
Źródło finansowania: NCBiR
Kierownik: Roman Wantoch-Rekowski
Okres realizacji:: 2011-12-28 / 2013-12-27
Źródło finansowania: NCBiR
Kierownik: Ryszard Antkiewicz
Okres realizacji:: 2010-03-01 / 2012-09-30
Źródło finansowania: EDA
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2010-01-01 / 2011-12-31
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2010-01-01 / 2010-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Andrzej Najgebauer
Okres realizacji:: 2008-12-15 / 2010-12-15
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2008-12-15 / 2010-12-14
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2008-01-01 / 2009-01-01
Źródło finansowania: -
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2008-01-01 / 2008-12-31
Źródło finansowania: gospodarka
Kierownik: Andrzej Najgebauer
Okres realizacji:: 2007-04-24 / 2010-10-18
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Ryszard Antkiewicz
Okres realizacji:: 2006-07-18 / 2010-09-23
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Andrzej Najgebauer
Okres realizacji:: 2006-07-01 / 2009-06-30
Źródło finansowania: gospodarka
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2006-01-01 / 2007-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2006-01-01 / 2007-12-01
Źródło finansowania: -
Kierownik: Andrzej Najgebauer
Okres realizacji:: 2005-07-25 / 2008-01-31
Źródło finansowania: MON
Kierownik: Andrzej Najgebauer
Okres realizacji:: 2004-01-01 / 2007-01-01
Źródło finansowania: MON
Kierownik: Marian Chudy
Okres realizacji:: 2000-01-01 / 2003-01-01
Źródło finansowania: MON