Jesteś tutaj

Szczegółowe informacje o projekcie

Nr porządkowy: 14
Tytuł projektu: Metoda wymiany informacji między heterogenicznymi systemami symulacji oraz wspomagania decyzji w systemach reagowania kryzysowego o architekturze SOA
Kierownik projektu: Dariusz Pierzchała
Wykonawcy: Dariusz Pierzchała, Jarosław Rulka, Mariusz Chmielewski
Streszczenie: Metoda wymiany informacji między heterogenicznymi systemami symulacji oraz wspomagania decyzji w systemach reagowania kryzysowego o architekturze SOA
Słowa kluczowe: Symulacja rozproszona, wspomaganie decyzji, systemy reagowania kryzysowego, architektura SOA, standard HLA
Numer ewidencyjny: GD675/2009
Symbol: GD- 13 675/WAT/2009
Kwota projektu: 20,000
Druga strona umowy: WAT
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Sposób finansowania: GD
Stanowisko kosztów: 13
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 20,000
Kwota przyznana dla projektu: 20,000
Kwota projektu przyznana dla WAT: 20,000
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: T
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 675
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis uzyskanych wyników: Opracowana metoda dotyczy wymiany informacji pomiędzy systemami o architekturach HLA i SOA zakłada wykorzystanie usługi sieciowej dostępnej w sieci Internet, która z jednej strony spełnia wymagania interfejsów SOA a z drugiej strony komunikuje się z oprogramowaniem RTI (Runtime Infrastructure) architektury HLA. Rola pośrednika między środowiskiem RTI i aplikacjami, które wymagają dostępu do tego środowiska, spełniona jest m.in. przez tłumaczenie komunikatów do postaci zrozumiałej dla środowiska HLA. Komunikacja odbywa się w obie strony. Zakupione pakiety oprogramowania HLA RTI stanowią implementacje standardu HLA, który jest podstawowym protokołem komunikacji w systemach symulacji rozproszonej. Wykonano z ich pomocą implementację i badania tytułowej metody. Rozwiązanie to umożliwia wykorzystanie systemów nowoprojektowanych oraz spadkowych. Otwarta architektura systemu opartego na usługach gwarantuje możliwość rozszerzania jego funkcjonalności oraz dynamiczne re-konfigurowanie.
Data rozpoczęcia realizacji: 2009-01-01
Data zakończenia realizacji: 2009-12-31
Kontakt e-mail: dpierzchala@wat.edu.pl