Jesteś tutaj

Szczegółowe informacje o projekcie

Nr porządkowy: 16
Tytuł projektu: Przestrajalny i rekonfigurowalny, mikro-optoelektroniczny system przełączania sygnału dla fotoniki i telekomunikacji
Tytuł projektu w j.ang.: Tunable and reconfigurable micro-optoelectronic system for signal switching in photonic and telecommunication devices
Kierownik projektu: Andrzej Walczak
Wykonawcy: Andrzej Walczak
Streszczenie: Przestrajalny i rekonfigurowalny, mikro-optoelektroniczny system przełączania sygnału dla fotoniki i telekomunikacji
Słowa kluczowe: ciekły kryształ, falowód, fale elektromagnetyczne, sieci optyczne
Słowa kluczowe w j.ang.: liquid crystal, waveguide, electromagnetic waves, optical net
Numer ewidencyjny: N N517 2282 35
Symbol: PBG 12 462/2008/WAT MNiSW N N517 228235
Kwota projektu: 367,634
Druga strona umowy: MNiSW
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Sposób finansowania: PBG
Stanowisko kosztów: 12
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 367,634
Kwota przyznana dla projektu: 367,634
Kwota projektu przyznana dla WAT: 367,634
Charakter współpracy: samodzielnie
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: T
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 462
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis planowanych wyników: Opracowanie know-how technologii, wykorzystującej unikalne właściwości złącza półprzewodnik-ciekły kryształ, do konstruowania samo-organizującego się sprzęgania wiązek sygnałów optycznych w planarnej komórce ciekłokrystalicznej. Zaproponowanie nowej generacji układu optoelektronicznego dla telekomunikacji szerokopasmowej.
Data rozpoczęcia realizacji: 2008-11-05
Data zakończenia realizacji: 2012-07-04
Kontakt tel. slużbowy: 6389249
Kontakt e-mail: awalczak@wat.edu.pl