Jesteś tutaj

Symulator stanowiska kierowcy wozu bojowego Państwowej Straży Pożarnej

Nr porządkowy: 21
Tytuł projektu: Opracowanie nowoczesnych stanowisk szkoleniowych zwiększających skuteczność działań ratowników KSRG
Kierownik projektu: Roman Wantoch-Rekowski
Wykonawcy: Andrzej Najgebauer, Mariusz Chmielewski, Wojciech Kulas, Ryszard Antkiewicz, Rafał Kasprzyk, Dariusz Pierzchała, Zbigniew Tarapata, Jarosław Rulka, Roman Wantoch-Rekowski, Jarosław Koszela
Streszczenie: Opracowanie nowoczesnych stanowisk szkoleniowych zwiększających skuteczność działań ratowników KSRG
Słowa kluczowe:
Numer ewidencyjny: O ROB 0001 01/ID 1/3
Symbol: PBR-K/15 033/2011/WAT LIDER
Druga strona umowy: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: NCBiR
Sposób finansowania: PBR
Stanowisko kosztów: 15
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: konsorcjum naukowe
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: T
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 033
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis planowanych wyników: Wynikiem projektu będzie symulator stanowiska kierowcy w zakresie szkolenia dojazdu wozem bojowym do miejsca prowadzenia akcji. Poligon wirtualny wykonany zostanie z wykorzystaniem specjalizowanego systemu symulacyjnego VBS umożliwiającego szczegółowe zobrazowanie sytuacji zawierające obiekty i ludzi na dużym poziomie szczegółowości. Jest to system wykorzystywany w ramach przygotowań żołnierzy do misji bojowych i pokojowych z dużym uwzględnieniem działań w terenie zurbanizowanym. Poligon wirtualny będzie wyposażony w zestaw narzędzi programowych umożliwiający wspomaganie instruktorów na etapie: przygotowania szkolenia (budowa scenariusza), nadzór nad realizowanym szkoleniem (dynamiczne wprowadzanie zmian w trakcie szkolenia), oceny szkolonych (narzędzia wspomagające podgląd przebiegu wykonanego szkolenia) Projekt poligonu fizycznego i wirtualnego będzie stanowił tzw. koncepcję „niedokończoną” i będzie umożliwiał jego rozbudowę, umożliwiając dostosowanie stanowisk do najnowszych rozwiązań technicznych i wiedzy pożarniczej. Zaprojektowane i wykonane stanowiska będą umożliwiały realizację programów kształcenia, związanych z kształceniem zawodowym realizowanym w szkołach i ośrodkach szkolenia Państwowej Straży Pożarnej. Poligon wirtualny w zakresie proponowanego projektu ukierunkowany będzie na szkolenie załóg pojazdów bojowych mające na celu zmniejszenie liczby wypadków z ich udziałem. <br><br><b>Skład konsorcjum</b>: <br>1. Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna <br>2. Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Józefowie <br>3. Akademia Obrony Narodowej <br>4. PRODUS S.A. z siedzibą we Wrocławiu <br>5. SPECOPS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
Data rozpoczęcia realizacji: 2011-12-28
Data zakończenia realizacji: 2013-12-27
Kontakt tel. slużbowy: dr inż. Roman WANTOCH-REKOWSKI

Projekt dotyczy zagadnień związanych z poprawą bezpieczeństwa strażaków-ratowników poprzez umożliwienie im prowadzenie ćwiczeń w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Odpowiednie ćwiczenia w warunkach zbliżonych do rzeczywistych mogą być realizowane zarówno w warunkach rzeczywistych oraz z wykorzystaniem specjalistycznych poligonów wirtualnych. W ramach projektu planowane jest opracowanie założeń do „modelowego wyposażenia poligonu pożarniczego” zawierający opis obiektów oraz infrastruktury technicznej oraz wykonanie wybranego elementu zaproponowanego stanowiska ćwiczebnego w wybranym ośrodku szkolenia Państwowej Straży Pożarnej. Jednocześnie planowane jest opracowanie założeń dla poligonu wirtualnego oraz jego realizacja w formie kontenera zawierającego niezbędna do ćwiczeń infrastrukturę teleinformatyczną sprzęt komputerowy oraz wykonane w ramach projektu oprogramowanie. Poligon wirtualny wykonany zostanie z wykorzystaniem specjalizowanego systemu symulacyjnego VBS umożliwiającego szczegółowe zobrazowanie sytuacji zawierające obiekty i ludzi na dużym poziomie szczegółowości. Jest to system wykorzystywany w ramach przygotowań żołnierzy do misji bojowych i pokojowych z dużym uwzględnieniem działań w terenie zurbanizowanym. Poligon wirtualny jest wyposażony w zestaw narzędzi programowych umożliwiający wspomaganie instruktorów na etapie: przygotowania szkolenia (budowa scenariusza), nadzór nad realizowanym szkoleniem (dynamiczne wprowadzanie zmian w trakcie szkolenia), oceny szkolonych (narzędzia wspomagające podgląd przebiegu wykonanego szkolenia).

Wynikiem projektu jest symulator stanowiska kierowcy w zakresie szkolenia dojazdu wozem bojowym do miejsca prowadzenia akcji. Poligon wirtualny wykonany został z wykorzystaniem specjalizowanego systemu symulacyjnego VBS umożliwiającego szczegółowe zobrazowanie sytuacji zawierające obiekty i ludzi na dużym poziomie szczegółowości. Jest to system wykorzystywany w ramach przygotowań żołnierzy do misji bojowych i pokojowych z dużym uwzględnieniem działań w terenie zurbanizowanym. Poligon wirtualny jest wyposażony w zestaw narzędzi programowych umożliwiający wspomaganie instruktorów na etapie: przygotowania szkolenia (budowa scenariusza), nadzór nad realizowanym szkoleniem (dynamiczne wprowadzanie zmian w trakcie szkolenia), oceny szkolonych (narzędzia wspomagające podgląd przebiegu wykonanego szkolenia). Projekt poligonu fizycznego i wirtualnego stanowi tzw. koncepcję „niedokończoną” i umożliwia jego rozbudowę, co daje możliwość dostosowania stanowisk do najnowszych rozwiązań technicznych i wiedzy pożarniczej. Zaprojektowane i wykonane stanowiska umożliwiają realizację programów kształcenia, związanych z kształceniem zawodowym realizowanym w szkołach i ośrodkach szkolenia Państwowej Straży Pożarnej. Poligon wirtualny w zakresie proponowanego projektu ukierunkowany jest na szkolenie załóg pojazdów bojowych mające na celu zmniejszenie liczby wypadków z ich udziałem. Oprogramowanie symulatora zrealizowane zostało w dużej części przez Zespół Badawczy Modelowania, Symulacji i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Konfliktowych i Kryzysowych, którego kierownikiem jest dr hab. inż. Andrzej Najgebauer prof. WAT. Kierownikiem projektu jest dr inż. Roman Wantoch-Rekowski. Całość projektu realizowana była przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie:
- Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa (Lider projektu),
- Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
- Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Józefowie, ul. Nadwiślańska 213, - Akademia Obrony Narodowej, al. Gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa,
- PRODUS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bystrzycka 69c,
- SPECOPS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska 104a/3.