Jesteś tutaj

Szczegółowe informacje o projekcie

Nr porządkowy: 23
Tytuł projektu: Modele obliczeniowe predykcji chaotycznych szeregów czasowych
Tytuł projektu w j.ang.: Computational models for chaotic time series prediction
Kierownik projektu: Zbigniew Wesołowski
Wykonawcy: Zbigniew Wesołowski
Streszczenie: Modele obliczeniowe predykcji chaotycznych szeregów czasowych
Słowa kluczowe: szeregi czasowe,sterowanie optymalne,sterowanie rozproszone, alokacja zasobów sieciowych, systemy rozproszone
Numer ewidencyjny: Nr 508/2008
Symbol: PBW - GD 13 508/WAT/2008
Kwota projektu: 10,000
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: PBW
Stanowisko kosztów: 13
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: samodzielnie
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 508
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis planowanych wyników: Wynikiem pracy będzie rozprawa habilitacyjna.
Opis uzyskanych wyników: Opracowano metody modelowania szeregów czasowych wykorzystując modele w relacji wejście-wyjście oraz modele z przestrzenią stanów. Do modelowania wielowymiarowych szeregów czasowych wykorzystano procesy VAR, VMA, VARMA. Opracowano metody identyfikacji statycznych i dynamicznych układów fizycznych wykorzystując w szczególności lokalne liniowe modele z przestrzenią stanów. Opracowano metodykę modelowania dynamicznych systemów rozproszonych. Do rozwiązania problemu alokacji zasobów sieciowych sieciowych systemów rozproszonych wykorzystano podejście scentralizowane, zdecentralizowane i rozproszone. W podejściach scentralizowanym i zdecentralizowanym założono, iż agenci rozproszeni współpracują w zakresie rozwiązywania zadania optymalizacji alokacji zasobów sieciowych. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie rozwiązania optymalnego sensie Pareto. W podejściu rozproszonym przyjęto założenie, że agenci nie współpracują w zakresie rozwiązania zadania optymalizacji alokacji zasobów sieciowych. Umożliwia to uzyskanie rozwiązania optymalnego w sensie Nasha. Zaproponowano oryginalną metodę sterowania chaotycznego systemami rozproszonymi polegającą na wykorzystaniu wielowymiarowej metody OGY do stabilizacji orbit w otoczeniach rozwiązań zadań optymalizacji zasobów sieciowych.
Data rozpoczęcia realizacji: 2008-01-01
Data zakończenia realizacji: 2008-12-31
Kontakt tel. slużbowy: (22) 683 71 28
Kontakt e-mail: zwesołowski@wat.edu.pl