Jesteś tutaj

Szczegółowe informacje o projekcie

Nr porządkowy: 25
Tytuł projektu: Opracowanie metod kwantowej implementacji dla pewnego algorytmu wspomagającego podejmowanie decyzji
Tytuł projektu w j.ang.: Quantum implementation method’s study for a decision making algorithm
Kierownik projektu: Joanna Wiśniewska
Wykonawcy: Joanna Wiśniewska
Streszczenie: Opracowanie metod kwantowej implementacji dla pewnego algorytmu wspomagającego podejmowanie decyzji
Słowa kluczowe: bramki kwantowe, operatory unitarne, wspieranie podejmowania decyzji
Słowa kluczowe w j.ang.: quantum gates, unitary operators, decision making support
Numer ewidencyjny: Nr 661/2011
Symbol: PBW 661/2011
Kwota projektu: 6,343.19999999999982
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: PBW
Stanowisko kosztów: 13
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: samodzielnie
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 661
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis planowanych wyników: Celem pracy jest podanie algorytmów konstruowania jak najmniej złożonych układów znanych bramek kwantowych realizujących operacje, które można zapisać za pomocą binarnych macierzy unitarnych.
Opis uzyskanych wyników: Udało się podać algorytm konstruowania operatorów kwantowych za pomocą zbioru operacji podstawowych, który w najgorszym przypadku ma złożoność 2^n (udowodniono, że konstruując macierz o wymiarach 2^n x 2^n, w najgorszym przypadku nie można osiągnąć bardziej efektywnej złożoności), gdzie n jest liczbą wejść/wyjść układu, oraz pokazano, że wspomniane operacje podstawowe mogą być implementowane za pomocą podukładów zbudowanych ze znanych bramek kwantowych. Liczba warstw bramek w tych układach dla konkretnej operacji podstawowej jest stała (niezależna od liczby wejść/wyjść układu n).
Data rozpoczęcia realizacji: 2011-06-01
Data zakończenia realizacji: 2011-12-31