Jesteś tutaj

Szczegółowe informacje o projekcie

Nr porządkowy: 35
Tytuł projektu: Opracowanie metod kwantowej implementacji dla pewnego algorytmu wspomagającego podejmowanie decyzji
Tytuł projektu w j.ang.: Quantum implementation method’s study for a decision making algorithm
Kierownik projektu: Joanna Wiśniewska
Wykonawcy: Joanna Wiśniewska
Streszczenie: Opracowanie metod kwantowej implementacji dla pewnego algorytmu wspomagającego podejmowanie decyzji
Słowa kluczowe: bramki kwantowe, operatory unitarne, wspieranie podejmowania decyzji
Słowa kluczowe w j.ang.: quantum gates, unitary operators, decision making support
Numer ewidencyjny: Nr 698/2012
Symbol: RMN 698/2012
Kwota projektu: 8,307
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: -
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 8,307
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: T
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 698
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis planowanych wyników: Pokazanie, że pewien zbiór operatorów kwantowych, potrzebnych do rozwiązania zadania decyzyjnego, można zaimplementować za pomocą układu bramek kwantowych o wielomianowej liczbie warstw.
Opis uzyskanych wyników: W trakcie realizacji projektu zaproponowano zbiór operacji podstawowych, za pomocą których można przedstawić potrzebne operatory oraz dokładny algorytm, pokazujący w jaki sposób konstruować obwody znanych ramek kwantowych rozwiązujące zadanie. Ze względu na to, że liczba operacji, a tym samym liczba bramek układu kwantowego, wykonywanych przez algorytm w najgorszym i średnim przypadku okazała się rzędu wykładniczego, zaproponowano pewne modyfikacje, które pozwoliły na zmniejszenie liczby bramek w układach choć ich złożoność nadal pozostała wykładnicza. Następnie, dzięki dokładnemu opisowi cech potrzebnych operatorów udało się wskazać, iż zadanie znalezienia wartości dla zadanej funkcji logicznej możnej można rozwiązać za pomocą układu o liczbie bramek zależnej w sposób wielomianowy od liczby zmiennych funkcji. Rezultat ten można osiągnąć wprowadzając modyfikacje w tej części algorytmu decyzyjnego, gdzie opisany jest sposób interpretacji wyników zadania na podstawie stanu rejestru kwantowego poddanego działaniu konstruowanego układu.
Data rozpoczęcia realizacji: 2012-06-01
Data zakończenia realizacji: 2013-12-31
Kontakt e-mail: jwisniewska@wat.edu.pl