Jesteś tutaj

Szczegółowe informacje o projekcie

Nr porządkowy: 38
Tytuł projektu: Modelowanie i projektowanie systemów informatycznych na potrzeby obronności państwa i gospodarki narodowej
Kierownik projektu: Zbigniew Tarapata
Wykonawcy: Zbigniew Tarapata
Streszczenie: Modelowanie i projektowanie systemów informatycznych na potrzeby obronności państwa i gospodarki narodowej
Słowa kluczowe:
Numer ewidencyjny: Nr 666/2012
Symbol: PBS 666/2012
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Sposób finansowania: PBS
Stanowisko kosztów: 23
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 666
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2012-01-01
Data zakończenia realizacji: 2013-12-31
Kontakt e-mail: ztarapata@wat.edu.pl