Jesteś tutaj

Szczegółowe informacje o projekcie

Nr porządkowy: 56
Tytuł projektu: Modele i metody komputerowej analizy ewolucji sieci rzeczywistych
Kierownik projektu: Cezary Bartosiak
Wykonawcy: Cezary Bartosiak
Streszczenie: Modele i metody komputerowej analizy ewolucji sieci rzeczywistych
Słowa kluczowe:
Symbol: RMN 954/2014
Kwota projektu: 5,000
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: -
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 5,000
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 954
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis uzyskanych wyników: Wyniki pracy: • W ramach pracy udało się przeprowadzić szereg eksperymentów, które argumentują słuszność podjętego kierunku badań. • Dokonano przeglądu technologii i narzędzi służących przetwarzaniu sieci wielkiej skali. Przegląd ten był konieczny przed podjęciem decyzji o jakie technologie i narzędzia oprzeć implementację symulatora. • Został przygotowany obszerny i dokładny opis koncepcyjny symulatora, który posłuży do jego zaimplementowania jako samodzielnego środowiska do analizy sieci wielkiej skali ze szczególnym nastawieniem na możliwość symulacji dyfuzji zjawisk w sieciach ewoluujących. • Zidentyfikowano szereg koncepcji, dla których istnieje potrzeba skonstruowania modelu matematycznego – stanowi to część pracy doktorskiej. • W przygotowaniu są 3 artykuły – na konferencje PTSK’2014, PTSK’2015 oraz do Biuletynu Instytutu Systemów Informatycznych. • Planowany jest udział w konferencji PTSK’2015, na którym przedstawione zostaną częściowo wyniki pracy.
Data rozpoczęcia realizacji: 2014-07-01
Data zakończenia realizacji: 2015-03-31
Kontakt e-mail: cezary.bartosiak@gmail.com