Jesteś tutaj

Szczegółowe informacje o projekcie

Nr porządkowy: 60
Tytuł projektu: Inteligentne klasyfikatory w diagnozowaniu medycznym
Kierownik projektu: Karol Antczak
Wykonawcy: Karol Antczak
Streszczenie: Inteligentne klasyfikatory w diagnozowaniu medycznym
Słowa kluczowe:
Numer ewidencyjny: 819
Symbol: RMN 819/2016
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Sposób finansowania: inny
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 4,500
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 819
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis uzyskanych wyników: W ramach pracy zajmowano się problemem tzw. progu odcięcia dla systemów wieloklasyfikatorowych opartych o rankingi w diagnostyce medycznej. Dokonano identyfikacji problemu dla klasyfikatorów złożonych w Systemach Wspomagania Decyzji Medycznych [1]. Stwierdzono istnienie zależności czułości i swoistości klasyfikatora od wartości progu. Wykonana w kolejnym kroku analiza pozwoliła na podanie potencjalnych przyczyn tego zjawiska [2]. W wyniku prowadzonych prac zaproponowano rozwiązanie oparte o tzw. uczenie głębokie (ang. deep learning), które pozwoli sterować czułością i swoistościa systemów wieloklasyfikatorowych [3]. Jednym z potencjalnych beneficjentów tego rozwiązania jest diagnostyka medyczna. Prowadzone badania wykorzystane będą w Systemie Wspomagania Diagnostyki (SWD) stworzonym w WAT. Da to swobodę działania diagnostom i wprowadzi element sprzężenia zwrotnego między użytkownikiem a systemem. [1] Antczak Karol, Rank thresholds in classifier ensembles in medical diagnosis, Computer Science and Mathematical Modelling, (3) 2016 [2] Walczak Andrzej, Antczak Karol, Patient Safety versus Computer Diagnosis, MATEC Web of Conferences 76(04006), 2016 [3] Antczak Karol, Uczenie Głębokie w diagnostyce medycznej, XXIII Warsztaty Naukowe PTSK, Zakopane, 2016
Data rozpoczęcia realizacji: 2016-06-01
Data zakończenia realizacji: 2016-12-31
Kontakt e-mail: karol.antczak@wat.edu.pl