Jesteś tutaj

Rozwój naukowy kadry

Profesura
Kto otrzymał Tytuł rozprawy Dziedzina Dyscyplina Specjalność Data Kto nadał
Andrzej Walczak nauki techniczne 19-01-2011
Marian Chudy nauki techniczne 09-12-2002
Andrzej Ameljańczyk nauki techniczne 22-03-1987
Habilitacja
Kto otrzymał Tytuł rozprawy Dziedzina Dyscyplina Specjalność Data Kto nadał
Maciej Kiedrowicz Technologie informatyczne w bezpieczeństwie przetwarzania zasobów informacyjnych administracji publicznej nauki inżynieryjno-techniczne informatyka techniczna i telekomunikacja 21-04-2020 Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja WAT
Zbigniew Tarapata Models and Algorithms for Knowledge-Based Decision Support and Simulation in Defence and Transport Applications nauki techniczne Informatyka systemy informatyczne 30-05-2012 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Piotr Kosiuczenko Term Rewriting as a Semantic Basis for the Graphical Modelling of Object-Oriented System nauki techniczne informatyka 09-12-2010 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Kazimierz Worwa Modelowanie i ocena wzrostu niezawodności oprogramowania w procesie testowania nauki techniczne Informatyka systemy informatyczne 10-05-2005
Ryszard Antkiewicz Modelowanie i metody oceny efektywności wybranych podsystemów sieci korporacyjnych nauki techniczne Informatyka systemy teleinformatyczne 28-05-2004 Rada Naukowa IBS PAN
Radosław Pytlak Metody numeryczne rozwiązywania zadań sterowania optymalnego z ograniczeniami na stan nauki techniczne automatyka i robotyka symulacja i optymalizacja układów dynamicznych 13-05-2000
Andrzej Najgebauer Informatyczne systemy wspomagania decyzji w sytuacjach konfliktowych. Modele metody i środowiska symulacji interaktywnej nauki techniczne Informatyka systemy wspomagania decyzji 07-12-1999
Andrzej Walczak Badanie elastyczności nematyków przy zastosowaniu falowodów ciekłokrystalicznych nauki techniczne inżynieria materiałowa fizyka ciekłych kryształów 18-11-1999
Tadeusz Nowicki Modele i metody efektywnej gospodarki zasobami w lokalnych systemach komputerowych nauki techniczne informatyka projektowanie systemów informatycznych 31-05-1993 Rada Naukowa IBS PAN
Marian Chudy Optymalizacja procesów hierarchicznego uzupełniania zasobów nauki techniczne automatyka i robotyka sterowanie zasobami 09-07-1987 Rada Wydziału Elektroniki WAT
Andrzej Ameljańczyk Wektorowa optymalizacja rozwiązania w modelach decyzyjnych ze szczególnym uwzględnieniem modeli growych nauki techniczne informatyka optymalizacja systemów 03-05-1979 Rada Naukowa WAT
Andrzej Chojnacki Przepływy w sieciach pojemnościowych nauki techniczne automatyka i robotyka
Bolesław Szafrański Modelowanie procesów ochrony danych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji nauki techniczne informatyka bazy danych
Doktorat
Kto otrzymał Tytuł rozprawy Dziedzina Dyscyplina Specjalność Data Kto nadał
Olga Dzięgielewska Extending selected statistical disclosure control models with adaptive metrics and evaluation framework nauki inżynieryjno-techniczne informatyka techniczna i telekomunikacja bezpieczeństwo systemów informacyjnych 08-11-2022 Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Wojskowej Akademii Technicznej
Tomasz Gzik Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwach usługowych z wykorzystaniem chmury obliczeniowej nauki społeczne nauki o zarządzaniu i jakości 27-09-2022 Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Częstochowskiej
Jarosław Wilk Mechanizmy bezpieczeństwa cyfrowych platform integracyjnych wspomagających realizację zadań publicznych nauki inżynieryjno-techniczne informatyka techniczna i telekomunikacja 06-12-2021 Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja WAT
Adrian Woźniak Metoda efektywnego rozmieszczania komponentów oraz sterowania ich obciążeniem w systemach klasy SOA nauki inżynieryjno-techniczne informatyka techniczna i telekomunikacja optymalizacja systemów informatycznych 09-03-2021 Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja WAT
Hubert Ostap Clustering-based method for botnet detection nauki inżynieryjno-techniczne informatyka techniczna i telekomunikacja informatyka 04-02-2020 Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka i Techniczna i Telekomunikacja WAT
Fryderyk Stefan Darnowski Metoda odtwarzania zmian danych na dysku z systemem plików NTFS wykorzystująca informacje zawarte w pliku systemowym $MFT nauki inżynieryjno-techniczne informatyka techniczna i telekomunikacja 29-11-2019 Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja WAT
Michał Dyk The method for knowledge acquisition from sensor networks and the Internet of Things using model of augmented perception nauki inżynieryjno-techniczne informatyka techniczna i telekomunikacja rozproszone systemy informacyjne 24-09-2019 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Paweł Aleksander Ryszawa A Recconfigurable Quantum-Inspired Evolutionary Algorithm nauki techniczne informatyka 23-07-2019 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Karol Antczak Generative Models for Training and Evaluation of Deep neural Networks in Medicine: Selected Applications nauki techniczne informatyka 07-06-2019 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Janusz Piotr Dygaszewicz Modele i metody w procesie konstruowania ram architektonicznych dla informatycznego wsparcia masowych badań ststystycznych nauki techniczne informatyka przetwarzanie danych 12-06-2018 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Tomasz Protasowicki Model procesu doskonalenia Systemu Bezpieczeństwa Narodowego nauki społeczne nauki o bezpieczeństwie 15-05-2018 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Walid Cherifi Models and methods of conflict resolution in data fusion process nauki techniczne Informatyka bazy danych 26-09-2017 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Paweł Moszczyński Symulacja numeryczna samoorganizujących się światłowodów w warstwach ciekły kryształ - półprzewodnik nauki techniczne Elektronika 27-06-2017 Rada Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
Anna Bryzek Metoda wyznaczania harmonogramu zamówień części zamiennych do złożonych obiektów technicznych na podstawie informacji o procesie ich eksploatacji nauki techniczne Informatyka optymalizacja systemów 27-06-2017 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Karol Tomaszewski Metoda klasteryzacji uwzględniająca charakterystyki strumieni odwołań do danych w obiektowych bazach danych nauki techniczne Informatyka systemy informatyczne 13-12-2016 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Grzegorz Pieniążek Metoda analizy i optymalizacji poziomu bezpieczeństwa informacyjnego organizacji biznesowej nauki techniczne Informatyka systemy informatyczne 12-07-2016 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Tomasz Rzeźniczak Data visualization optimization in medical patterns recognition nauki techniczne Informatyka sztuczna inteligencja 19-01-2016 Wojskowa Akademia Techniczna, Rada Wydziału Cybernetyki
Marta Lignowska Modelowanie i analiza procesów biznesowych oraz symulacyjna metoda wspomagania decyzji w optymalizacji parametrów ścieżek klinicznych nauki techniczne Informatyka systemy wspomagania decyzji 10-02-2015 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Radosław Pełka Wykorzystanie wieloaspektowego modelu predykcji niezawodności oprogramowania w procesie testowania nauki techniczne Informatyka systemy informatyczne 09-12-2014 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Marek Jasiński Ukryty model PERT i jego zastosowanie do identyfikacji stanu realizacji przedsiewzięć wykonywanych skrycie nauki techniczne Informatyka systemy informatyczne 13-05-2014 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Kamil Komański Automatyzacja generowania zbioru danych do testowania oprogramowania nauki techniczne Informatyka systemy informatyczne 11-03-2014 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Robert Waszkowski Metody i narzędzia informatycznego wspomagania oceny produktywności zespołu w projektach informatycznych nauki techniczne Informatyka inżynieria oprogramowania 11-12-2012 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Joanna Wiśniewska Algorytm wspomagający podejmowanie decyzji wraz z koncepcją zastosowania adekwatnych obliczeń kwantowych nauki techniczne Informatyka algorytmy kwantowe 22-05-2012 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Mariusz Chmielewski Metoda oceny skojarzeń pośrednich w modelach semantycznych wykorzystująca techniki grafowe i wnioskowania nauki techniczne Informatyka teleinformatyka 17-04-2012 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Rafał Kasprzyk Modele ewolucji systemów złożonych i metody badania ich charakterystyk dla potrzeb komputerowej identyfikacji potencjalnych sytuacji kryzysowych nauki techniczne Informatyka systemy informatyczne 13-03-2012 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Andrzej Imiełowski Ocena wydajności systemów wielowarstwowych z wykorzystaniem sieci kolejkowych typu BCMP nauki techniczne Informatyka systemy informatyczne 13-03-2012 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Leszek Deska Metoda komputerowej symulacji i ocena algorytmów zespołowego funkcjonowania obiektów nauki techniczne Informatyka systemy informatyczne 14-12-2010 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Leopold Żurek Modelowanie matematyczne w definiowaniu wymagań dla informatycznych systemów zarządzania logistyką nauki techniczne Informatyka 26-11-2010 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Marcin Mazurek Optymalizacja schematu wielowymiarowych agregatów w hurtowni danych nauki techniczne Informatyka systemy wspomagania decyzji 09-12-2008 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Marcin Wierzbicki Metody optymalizacji i symulacji komputerowej w analizie procesów sekurytyzacji nauki techniczne Informatyka optymalizacja systemów 18-11-2008 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Leszek Puzio Adaptacyjna metoda wykrywania krawędzi w obrazie nauki techniczne Informatyka 08-07-2008 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Jarosław Koszela Modelowanie i optymalizacja rozmieszczenia elementów rozproszonej obiektowej bazy danych nauki techniczne Informatyka systemy baz danych 13-11-2007 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Mariusz Stawowski Formalne metody wspomagania analizy zabezpieczeń sieciowych systemów informatycznych nauki techniczne Informatyka sieci teleinformatyczne 10-07-2007 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Tomasz Tarnawski Algorytmy rozwiązywania zadań optymalizacji wielkiej skali z ograniczeniami kostkowymi i ich komputerowe implementacje nauki techniczne Informatyka metody optymalizacji i symulacji 11-07-2006 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Marek Nowak Metoda zarządzania systemem rozproszonych komponentów z migracją usług nauki techniczne Informatyka systemy informatyczne 14-06-2005 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Wojciech Stecz Metoda komputerowej transformacji danych terenowych dla potrzeb modelowania operacji i walki nauki techniczne Informatyka systemy informatyczne 13-07-2004 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Dariusz Pierzchała Metoda wspomagania projektowania i badania właściwości środowisk interaktywnej symulacji rozproszonej do realizacji gier operacyjnych nauki techniczne informatyka systemy informatyczne 20-12-2002 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Jarosław Rulka Metoda konstruowania i badania programowego generatora wyników lokalnych walk militarnych nauki techniczne informatyka systemy wspomagania decyzji 20-12-2002 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Andrzej Stasiak Metoda wspomaganiaprojektowania oprogramowaniarozproszonych systemów wbudowanych o podwyższonej niezawodności nauki techniczne 09-07-2002 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Wojciech Kulas Metoda minimalizacji obciążenia komunikacyjnego w informatycznych systemach stałoprogramowych nauki techniczne informatyka systemy informatyczne 30-10-2001 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Jarosław Olejniczak System doradczy analizy kosztów nauki ekonomiczne ekonomia informatyka 27-03-2001
Tomasz Górski Symulacyjna metoda badania wpływu niejednorodności obciążenia i decentralizacji rozpraszania zadań na efektywność funkcjonowania rozproszonych sieci komputerowych nauki techniczne Informatyka systemy informatyczne 14-11-2000
Zbigniew Wesołowski Symulacyjna metoda szacowania wartości wskaźników niezawodności i optymalizacja struktury komputerowych systemów czasu rzeczywistego nauki techniczne Informatyka inżynieria systemów 07-11-2000
Maciej Kiedrowicz Metoda wspomagania projektowania rozproszonych baz danych w systemach informatycznych eksploatowanych w warunkach niszczenia elementów sieci komputerowej nauki techniczne Informatyka systemy baz danych 08-07-1999
Roman Wantoch-Rekowski Analiza zdolności klasyfikowania przez neuronowe sieci sigmoidalne i radialne nauki techniczne Informatyka cybernetyka 08-10-1998
Zbigniew Tarapata Algorytmy komputerowego wspomagania planowania równoległego przemieszczania kolumn nauki techniczne Informatyka systemy informatyczne 08-10-1998 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Wiesław Barcikowski Metoda rozdziału zadań w pewnej klasie rozproszonych systemów komputerowych nauki techniczne Informatyka systemy informatyczne 23-06-1997 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Mariusz Ulicki Metoda modelowania dynamiki obiektów dla potrzeb informatycznego wspomagania dowodzenia nauki techniczne Informatyka systemy informatyczne 23-06-1997 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Piotr Kosiuczenko Warunki Malcewa dla algebr częściowych nauki matematyczne matematyka algebra 25-05-1995
Arkadiusz Manikowski Metoda wyznaczania optymalnych struktur użytkowych systemu komputerowego dla jego awaryjnej rekonfiguracji nauki techniczne Informatyka systemy komputerowe 23-11-1994 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Stefan Rozmus Metoda wyznaczania charakterystyk systemów wieloprocesorowych modelowanych procesami przedziałami liniowymi nauki techniczne Informatyka systemy informatyczne 11-10-1994 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Marek Deutsch Metody reprezentacji wiedzy w języku logiki domniemań nauki techniczne Informatyka systemy informatyczne 19-11-1993
Jerzy Berdychowski Metoda rozmieszczania segmentów redundancyjnych w oprogramowaniu systemów stałoprogramowych nauki techniczne Informatyka 16-07-1991
Romuald Hoffmann Wyznaczanie charakterystyk buforowania w węzłach sieci informatycznej nauki techniczne Informatyka systemy informatyczne 16-02-1990
Ryszard Antkiewicz Optymalizacja strategii aktualizacji i ochrony przed utratą danych bazy informacyjnej nauki techniczne Informatyka 16-03-1989
Andrzej Najgebauer Komputerowe wspomaganie kierowania radioelektronicznym obezwładnianiempokładowych urządzeń radiolokacyjnych środków napadu powietrznego nauki techniczne Informatyka optymalizacja systemów 22-12-1988
Jerzy Stanik Utrzymywanie wymaganego poziomu bieżącej niezawodności funkcjonowania komputerowego systemu zautomatyzowanego dowodzenia nauki techniczne Informatyka 14-07-1987
Andrzej Walczak Zastosowanie metody dyskretyzacji sieciowej w dynamice defektów złożonych struktur krystalicznych nauki techniczne fizyka i mechanika ciała stałego 28-01-1987 Rada Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej WAT
Kazimierz Worwa Optymalizacja procesu testowania oprogramowania systemów informatycznych nauki techniczne informatyka systemy informatyczne 03-07-1984
Tadeusz Nowicki Optymalizacja strategii ataku na terytorialny system obiektów aktywnych nauki techniczne informatyka optymalizacja systemów 20-04-1984 Rada Wydziału Elektroniki WAT
Bolesław Szafrański Zagadnienia programowej ochrony danych w bazie danych nauki techniczne Informatyka bazy danych 12-04-1979
Andrzej Chojnacki Modelowanie matematyczne i algorytmizacja planowania działań bojowych nauki techniczne 12-05-1977
Zygmunt Kaszubowski Optymalizacja regularnych terytorialnych systemów zaopatrzenia nauki techniczne 12-05-1977
Andrzej Ameljańczyk Optymalizacja kierowania międzynarodową kooperacją produkcyjną nauki techniczne informatyka optymalizacja systemów 16-01-1976 Komisja Rady Naukowej Centrum Cybernetyki Stosowanej i Informatyki PAN
Marian Chudy Probabilistyczny model dwuszczeblowego magazynu z losowym czasem obsługi zamówiń nauki techniczne informatyka 15-05-1975 Rada Wydziału Elektroniki WAT